Turvapaikanhakijoista lähes 1,5 miljardin euron lisälasku suomalaisille

16/5/2018

Turvapaikanhakijoiden aiheuttamat menolisäykset eri valtionhallinnon aloilla olivat 2015 vuonna 90 miljoonaa euroa (me), 2016 vuonna 786 me ja 2017 vuonna 602 me. Syksyn 2015 turvapaikkakriisi on tullut maksamaan suomalaisille varovaisesti arvioiden lähes 1,5 miljardia euroa.

Samaan aikaan EU:n budjettia ollaan paisuttamassa maahanmuuton ollessa yksi vahva argumentti EU:n maksuosuuden kasvattamiselle. Budjettia on tarkoitus korottaa 1,11 prosenttiin EU27 bruttokansantulosta (nykyisin 1 %). Tarkoittaako tämä maahanmuuton menojen lisäystä kansallisesti samassa suhteessa kasvavan EU:n maksuosuuden kanssa?

Suomi maksaa EU:lle jo nyt noin 900 miljoonaa euroa vuodessa enemmän kuin saa palautuksina. Samaan aikaan EU-budjetin leikkaukset kohdistuvat mm. maatalouteen, joka kärsii heikosta tuottavuudesta ja joka on merkittävä työllistäjä ja elinvoimaisuuden lisääjä etenkin maakunnissa.

Mitä voisimmekaan tuolla rahalla tehdä kansallisesti maatalouden, aluepolitiikan tai sisäisen turvallisuuden parantamiseksi.

900 miljoonaa on summa, jonka ennemmin kohdentaisin kansallisesti suomalaisten hyvinvoinnin ja arjen turvaamiseksi kuin antaisin EU:n virkamiesten päätettäväksi.

Enkä kannata sitä, että sadoilla miljoonilla euroilla edistetään maahanmuuttoa ja sen mukanaan tuomaa syrjäytymiskehitystä, koska tutkimuksen mukaan syrjäytyneistä nuorista lähes neljänneksellä on maahanmuuttajatausta.

Lisäksi vieraskielisten nuorten syrjäytymisprosentti on yli viisinkertainen suomen- tai ruotsinkielisiin nuoriin verrattuna.

Parasta syrjäytymiskehityksen ehkäisyä on hallittu maahanmuutto ja kriisialueilla annettava apu.

Hallittu maahanmuutto tarkoittaa kansallisten lähtökohtien huomiointia eli sitä, mikä on järkevää suomalaisten kannalta. Lisäksi maahanmuuton tulisi parantaa huoltosuhdetta eikä heikentää sitä.

Lisäarvoa Suomi saa koulutetuista ja kielitaitoisista tulijoista, jotka ovat motivoituneita oppimaan suomen kielen.

Piia KattelusBookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com