Vanhustemme heitteillejättö on lopetettava

26/5/2018

Olen toista kautta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä enkä olisi ikinä voinut uskoa, että viime kauden vanhuspsykiatrian tapahtumien jälkeen ollaan taas samassa tilanteessa. Turun Sanomat toimii tiedon antajana asioista, joista lautakuntaa pitäisi informoida nopeasti. Tällä tavalla ei kerta kaikkiaan voida virkamiesten taholta jatkuvasti toimia. Asiat eivät salaamalla muutu paremmiksi.

Kotihoidon tilanne on kaoottinen. Kesälomasijaisista on huutava puute ja jo viime vuoden elokuussa on Lounais-Suomen aluehallintovirastolle (Avi) tehty epäkohdista ilmoitus. Nyt Avi edellyttää Turun sosiaali- ja terveyslautakunnalta selvitystä elokuun loppuun mennessä. Lautakunta ei tiedä asiasta mitään.

Vanhuksilta on jäänyt palveluja saamatta. Ovatko he kuitenkin niistä maksaneet?

Meille on esitelty asiakastyytyväisyyskyselyitten tuloksia ja kaikesta on saanut kuvan, että asiat ovat hyvin.

Työntekijöitten ilmoituksista siitä, että he eivät pysty hoitamaan tehtäviään ajanpuutteen vuoksi tai että asiakkaat ovat jääneet jopa palveluja vaille, ei ole hiiskuttukaan. Siitä, että sijaisten saaminen ei ole helppoa on joskus mainittu yleisellä tasolla.

Hoitohenkilökunnastahan on pulaa joka puolella Suomea. Varsin ikäviä uutisia kotihoidon laiminlyönneistä koko maan tasolla saamme lukea aivan liian usein. Pelkkä henkilökunnan lisääminen ei välttämättä kuitenkaan ratkaise kaikkea. Kysymys on myös työn arvostamisesta, organisoinnista ja johtamistavoista.

Itse olen saanut viestejä omaisilta hoidon tasosta joistakin hoivayksiköistä ja kotipalveluista aina silloin tällöin. Asioista olen informoinut vastuuvirkamiehiä ja he ovat luvanneet puuttua asioihin.

Ihmisiltä kuulee myös edelleen valitettavaa viestiä siitä, miten huonosti ikäihmisten kotiuttaminen sairaalahoidosta toimii. Meillä ei ole riittävästi jatkohoitopaikkoja esimerkiksi Tyksistä.

Meillä on tehty toiminnan muutoksia kehittämällä kuntoutusta, kotisairaalatoimintaa ja meillä on kotiuttamistiimi. Valitettava viesti on se, että näitten toimintojen välillä ei keskinäinen tiedonkulku toimi. Vanhusta pompotellaan hoitopaikasta toiseen.

Kotihoidon varassa on aivan liian huonokuntoisia ihmisiä. Se, että olemme saaneet vanhuspalvelujen kustannuksia pienennettyä, vanhuspalvelulain mukaisesti, siirtämällä tosiasiassa ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevia vanhuksia riittämättömän kotihoidon varaan, on edesvastuutonta.

Tulevassa sote-uudistuksessa säästöjen kohteena ovat juuri vanhukset. Säästöjä kuvitellaan saatavaksi muun muassa kotihoitojen virtuaalikäynneillä".

Turku on yksi kaupungeista, joka haluaa lisätä laittomasti maassa olevien palveluja. Hätämajoituksen järjestämiseen löytyi rahat ja huoneisto nopeasti ilman selkeää toiminta suunnitelmaa.

Olen jättänyt asiasta lautakunnalle selvityspyynnön. Kun kohteena ovat ihmiset, joilla ei ole lainmukaisesti oikeutta enää olla maassamme, vedotaan tunteisiin, tasa-arvoon ja inhimillisyyteen.

Nämä arvot eivät siis ilmeisesti koske omia ikäihmisiämme, koska nyt on kyse nimenomaan arvovalinnoista.

Saammeko maanlaajuisesti kansalaiset osoittamaan tahtotilansa tässä asiassa? Nousemmeko barrikadeille puolustamaan heidän oikeuksiaan, koska he eivät siihen enää itse kykene?

Olemmeko valmiita vaatimaan vanhuksillemme subjektiivista oikeutta hoivakotiin silloin, kun he sitä kuntonsa puolesta tarvitsevat ja itse haluavat? Tällä hetkellä he ovat kotinsa vankeja, ellei kukkarosta löydy riittävästi rahaa yksityisen hoivapaikan hankkimiseksi.

Pirjo Lampi

varavaltuutettu (ps)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

 Bookkaa tämä50000 kirjoitti:
26/5/2018 14:03

Ehdotatte vastuuvirkamiehille ja alemmille virkamiehille vakavan varoituksen antamista.

Avi kyllä antaa vakavan huomautuksen vähintään, mutta Avin huomautuksilla ei ole kovinkaan paljon merkitystä, ennenkuin mahdollinen uhkasakko lankeaa maksuun, jos ei suoranaisesti ja selvästi ole rikottu potilasturvallisuutta.

Yleensä Avin huomautus kirjataan tiedoksi jossakin elimessä, eivätkä asianomaiset virkamiehet saa kuin korkeintaan hyi hyi kommentin keskusteluissa, jos sitäkään.

Kun lautakunta on käsitellyt asiaa, eikä kuitenkaan, mitään varoitusta anneta, niin kannattaa jättää pöytäkirjaan eriävän mielipiteen ja siinä ilmaista, että pitäisi antaa virkamiehille varoitus asioiden huonosta hoidosta.

Eli ilmoitatte eriävänä mielipiteenä, että asiat on mielestänne hoidettu huonosti ja mielestänne pitäisi antaa virkamiehille vakava varoitus.

Muussa tapauksessa vastuu on kuntalain mukaan teidän ja jos kaupunginhallitus käsittelee asiaa on vastuu myös heidän, vaikka ette asiasta tietäisikään.

Näin siis kannattaa menetellä, jos satut tätä blogia lukemaan.

Samat periaatteet tietysti koskevat, myös Salon luottamushenkilöitä.

Lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa, ei kannata hyväksyä tämäntyyppisiä asioita pelkästään merkinnällä asia saatetaan tiedoksi.

Salossa on kaupunginhallituksen toimesta esimerkiksi 2015 merkitty jopa eriarvoinen kohtelu, siis syrjintä nimikkeellä merkitään tiedoksi.

Silloin se tarkoitti, ei yhtään mitään ja parin vuoden päästä sama peli jatkui ja valvontaa tarvittiin ylemmältä viranomaiselta lisää virallisella hyi hyillä.

Oikea tapa on heti kieltää lain rikkominen selkeästi ja yksiselitteisesti luottamuselimen toimesta.

Vaikka Perustuslain 118 pykälä periaatteessa takaa, että viraanhaltija noudattaa lakia, ei sitä yleensä noudateta tai sitä mieluusti venytetään, kun ei muulla tavoin viitsitä toimia tai vedotaan säästösyihin, tai toimintaa ei ole muutoin sanktioitu.

Siksi poliittisten päättäjien tulisi edes ehdotuksen tasolla herkemmin ehdottaa varoituksen antamista, siten että ne merkitään pöytäkirjoihin edes eriävän mielipiteen tasolla.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com