Vihreä kibbutsi

28/5/2018

Oppositiopuolue Vihreät julkaisi sunnuntaina luonnoksen poliittisesta tavoiteohjelmastaan, joka on tarkoitus hyväksyä puoluekokouksessa kesäkuussa.

Uudistusohjelma koskee seuraavaa vaalikautta ja sen valmistelua johtaa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen. Hän esitteli ohjelmaluonnosta Vihreiden puoluevaltuuskunnalle viikonloppuna.

Ohjelman keskeisiä teemoja ovat koulutus ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Uusi Suomi poimi luonnoksesta 12 esitystä.

1. Vihreät palauttaisi kaikkien lasten oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon ja laajentaisi esiopetuksen viisivuotiaille. Lisäksi puolue varmistaisi kaikille toisen asteen koulutuksen pidentämällä oppivelvollisuutta 18 vuoteen (tai toisen asteen loppuun).

2. Vihreät peruisi ”byrokratiaa lisäävät ja kansainvälistymistä heikentävät” EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut ja näin takaisi maksuttoman koulutuksen kaikilla asteilla niin suomalaisille kuin ulkomaalaisille opiskelijoille.

3. Puolue esittää äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskemista 15 vuoteen. Samoin 15-vuotiaille tulisi oikeus tehdä kansalais- ja kuntalaisaloitteita.

4. Vihreät tiukentaisi kotimaisia päästövähennystavoitteita merkittävästi. Puolueen mukaan tavoitteena on oltava hiilineutraali Suomi 2030-luvulla ja Suomen vuoden 2030 päästötavoite tulee nostaa 60 %:iin nykyisestä 40 prosentista (vuoden 1990 tasosta).

5. Puolue luopuisi turpeesta ja kivihiilestä energiamuotoina 2020-luvulla ja maakaasusta 2030-luvulla. Lisäksi tavoitteena on tehdä henkilöautoliikenteestä päästötöntä vuoteen 2040 mennessä.

6. Puolue uudistaisi maataloustuet painottamalla niitä ”eettiselle, kestävälle ja vähäpäästöiselle ruoantuotannolle”. Esityksen mukaan yleisten tukien sijaan maksetaan tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Lisäksi tukia leikattaisiin asteittain pienemmiksi.

7. Puolue siirtäisi verotuksen painopistettä ansiotulojen verotuksesta ympäristöhaittojen verotukseen. Pääomatulojen verotusta puolue muuttaisi progressiivisemmaksi.

8. Vihreät sitoisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston suhdannetilanteeseen. Myös muiden työmarkkinaratkaisujen tulisi reagoida talouden suhdanteisiin.

9. Vihreät luopuisi kiinteistön ja asunto-osakkeen varainsiirtoverosta, koska se ”vähentää ja hidastaa asuntokauppaa ja näin vaikeuttaa asunnon vaihtamista tarkoituksenmukaisempaan tai vaikkapa työn perässä muuttamista”. Veromenetystä vihreät paikkaisi kiinteistöveron korotuksilla, kuten kokoomuskin on esittänyt.

10. Vihreät uudistaisi sosiaaliturvaa kehittämällä sitä perustulon suuntaan. Lisäksi köyhyyttä torjuttaisiin ja toimeentulotukiriippuvuutta vähennettäisiin korottamalla työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa.

11. Sote-uudistuksessa vihreät siirtäisi vastuun palveluista ”enintään 12 vahvalle alueelliselle järjestäjälle, joilla on verotusoikeus”. Puolue järjestäisi sosiaali- ja terveyspalvelut lähtökohtaisesti julkisina palveluina, ja lisäisi valinnanvapautta ”kokeilujen kautta kustannusvaikuttavuus varmistaen”.

12. Puolue esittää pakolaiskiintiön moninkertaistamista ja parempien laillisten maahantuloväylien luomista. Puolue helpottaisi perheenyhdistämistä ja ottaisi käyttöön ns. humanitaarisen viisumin.

Lähde: suomalaiset mediat

Voiko ihminen ja puolue enää kahelimmaksi mennä. Kas kun ei kymmenvuotiaita.

Toukossa tyhmyys tiivistyy.
Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com