Euron perustajat

11/10/2018

Kuten presidentti Sauli Niinistö, ajattelivat, että rahapoliittisesta itsemääräämisoikeudesta luopumisen vastapainona jäsenmaiden talouksista tulisi vakaampia. Talouskasvu nopeutuisi, kun valuuttakursseihin liittyvä epävarmuus poistuisi.

Kauppa vilkastuisi, työntekijöiden ja pääomien liikkuvuus lisääntyisi.

Toisin kävi. Jäsenmaiden julkiset taloudet ovat kehittyneet jopa eritahtisemmin kuin 20 vuotta sitten. Joissakin kohdin yhteinen valuutta on lisännyt kuilua jäsenmaiden välillä, totesi Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alkuvuodesta.

Tuosta löytyy tilastoa.

Niin, Suomessa ei muuten milloinkaan tehty virallista päätöstä siitä, että siirrymme euroon.

Väite: "Suomi vietiin euroalueeseen Sauli Niinistön (valitsijayhdistys) johdolla perustuslakia rikkoen."

Tuomio: Sinne päin.

Paavo Väyrynen (valitsijayhdistys) sanoi 14. joulukuuta 2017 järjestetyssä Ylen vaalitentissä, että Suomi vietiin euroalueeseen Sauli Niinistön johdolla perustuslain vastaisesti. Videolla myös perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari osoittaa tukensa Väyryselle.

Väite ei ole ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Väyrynen on puhunut asiasta aiemmin esimerkiksi blogissaan.

Puretaan väite kahteen osaan. Ensinnäkin Väyrynen esittää, että euroon liityttiin Niinistön johdolla.

Toiseksi hän väittää, että prosessi oli perustuslain vastainen.

Suomen liittymisestä euroalueeseen (EMU:n kolmas vaihe) päätettiin eduskunnassa keväällä 1998 ja päätös tuli voimaan tammikuussa 1999. Päätöksen takana oli Paavo Lipposen (sd) ensimmäinen hallitus, jonka valtiovarainministerinä Niinistö toimi.

Kokoomuksen puheenjohtajana ja keskeisenä ministerinä toimineella Niinistöllä voidaan katsoa olleen merkittävä rooli Suomen viemisessä euroon. Tältä osin Väyrysen väite on ainakin hyvin lähellä totuutta.

Euroalueeseen liittymisen perustuslaillisuuden arviointi on huomattavasti haastavampaa. Väyrysen väitettä ei voi tuomita kategorisesti epätodeksi, mutta vielä vähemmän sen voi todeta olevan tosi.

Väyrynen perustaa väitteensä menettelytapaan. Euroalueeseen liityttiin hallituksen tiedonannolla, jonka eduskunta hyväksyi värikkään keskustelun jälkeen äänin 135-61. Väyrysen mukaan päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain säätämisjärjestyksessä, joka olisi vaatinut 2/3 enemmistön eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunta käsitteli asiaa ennen lopullista äänestystä ja antoi Lipposen hallitukselle puhtaat paperit.

- Valtioneuvoston omaksumasta toimintatavasta ei ole huomautettavaa valtiosääntöoikeudellisin perustein, perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan.

Valiokunnan tulkinnan mukaan euroalueeseen liittyminen aktivoi EY:n perustamissopimuksesta aiheutuvat perustuslakipoikkeukset, joista oli päätetty jo vuonna 1994 säädetyssä EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislailla. Toisin sanoen euroon oli päätetty sitoutua aikaisemmin ja perustuslakikysymykset oli jo ratkaistu.

Prosessia on myöhemmin kritisoitu siitä, että harva ymmärsi EY:n perussopimuksen hyväksymisen olleen merkittävä askel kohti euroa.

Perustuslakivaliokunnan lausunnosta jätettiin kaksi eriävää mielipidettä. Toisen tekivät keskustalaiset Johannes Leppänen, Anneli Jäätteenmäki, Juha Korkeaoja ja Maija-Liisa Veteläinen. Toisen jätti vasemmistoliiton ryhmästä erotettu Veijo Puhjo.

Molemmissa eriävissä mielipiteissä pidettiin tiedonantomenettelyä sopimattomana ja niissä viitattiin silloisen hallitusmuotoon, jonka mukaan "Suomen rahayksikkö on markka". Lisäksi erillistä lakiesitystä perusteltiin sillä, että tiedonantomenettelyssä äänestetään myös hallituksen luottamuksesta.

Keskustalaisten mukaan asiasta olisi pitänyt lisäksi järjestää neuvoa-antava kansanäänestys.

Puhjo puolestaan viittasi perustuslakivaliokunnan vuoden 1994 lausuntoon, jonka mukaan "EU-liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista Talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen".

Niinpä. Kepulitkin olivat tuolloin vielä järjissään...Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com