Paskalakikapina käyntiin – rahastus lopetettava

10/7/2019

Vesien - ja erityisesti Itämeren suojelussa on huomioitava sekä suhteellisuuden periaate että järkiseikat. Suomessa lainsäätäjät ovat aikamoisella vimmalla syyllistäneet mökkien mummoja ja pappoja. Ns. paskalaki on tyyppiesimerkki rakenteellisesta korruptiosta. Asetuksen ylimitoitetut pakkotoimet pienentäisivät Suomen päästöjä ainoastaan runsaan prosentin ja fosforipäästöjäkin alle seitsemän prosenttia.

Omakoti- ja vapaa-ajan asujat eivät uhkaa Itämerta

Maatalous on yksi suurimmista Itämeren kuormittajista. Erityisesti Puolan ja Baltian maatalouden kova kasvu on uhka Itämerelle, ellei tuotantotapoja muuteta ekologisesti kestävämmiksi. Maatalous on Suomessakin selvästi suurin ravinnepäästäjä 67 % osuudella fosfori- ja runsaalla 53 % osuudella typpipäästöistä.

Maatalouden ympäristöohjelman olisi pitänyt vähentää ravinnekuormitusta 30 %. Näin ei ole käynyt siitä huolimatta, että maatalous on vuosittain saanut satoja miljoonia euroja ympäristön parantamiseen, erityisesti juuri vesiensuojeluun. Ikävän tosiasian peittelemiseksi Kepu demareiden ja vihreiden tuella leimasi virheellisesti syyllisiksi omakoti- sekä vapaa-ajan asujat. Ja sen varjolla aloitettiin poikkeuksellisen röyhkeä rahastusprojekti.

Itämeren suojelun varjolla luotiin regulaatiomarkkinat

Rakeenteellinen korruptio toteutuu, kun lain valmisteluun osallistuneet pyrkivät hyödyntämään syntyneet markkinat myös liiketaloudellisesti joko poliittisten tukijoidensa, sukunsa tai itsensä hyväksi. Haja-alueen jätevesiasetus ja tuulivoiman syöttötariffit ovat viime vuosien törkeimpiä poliittistaloudellisia kytköksiä. Molemmissa on ollut ja on edelleen kyse miljardiluokan puhalluksesta poliittisten tukijoiden, sukulaisten ja itsensä hyväksi.

Kepu rahasti pakkosäännösmarkkinoita ja ilmastopolitiikkaa hyödyntäen johtohenkilöidensä sidosryhmien hyväksi. Yksin jo Juha Sipilä keräsi kymmenien miljoonien eurojen liikevaihdon haja-asutusalueen jätevesiasetuksella luoduilla pakkomyyntimarkkinoilla. Sipilän lähipiiri jatkaa rahastusta ”paskalain” varjolla edelleen.

Paskalain ympärillä oleva mätäpaise puhkaistava

Ympäristöministeriö ja SYKE ryhtyivät markkinoimaan varsinaisiksi jätevesien käsittelyjärjestelmiksi maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita sekä tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja. Kaikki nämä järjestelmät olivat silloin ja ovat yhä paitsi toimimattomia niin myös ylimitoitetun suuria investointeja omakodeille ja vapaa-ajan mökeille. Kyse oli vesiensuojelun asemesta nimenomaan pakkorahastuksesta ja käsittelyjärjestelmistä erityisesti maasuodatusjärjestelmät ovat hyödyttömän lisäksi haitallisia saastuttaen pohjavedet ja kaivot.

Pakkomyyntisäädöksillä varmistettiin kepulaisten bisnes

Ympäristöministeriö ja SYKE olivat tietoisia, että ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt ovat kaikkein turvallisimmat, toimivammat ja edullisimmat haja-asutusalueen jätevesisäädösten toteuttamistavat. Nämä toimivimmat sekä säädökset täyttävät jätevesijärjestelmät toimivat muuallakin kuin herkimmillä alueilla. Vesiensuojeluyhdistysten Liiton mukaan umpisäiliöt tulisivat olla ainoat sallitut ratkaisut tärkeillä pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Tätä kantaa ei katsottu voitavan hyväksyä, koska silloin jo valtaosalla omakoteja ja vapaa-ajan asuntoja oli säädöksiä vastaavat järjestelmät. Edelleen tämä olisi vienyt eräiden bisnesmahdollisuudet sivun suun, koska enää ei olisi voitu säädöksellä pakkomyydä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia, maksavia tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja tai maasuodatinjärjestelmiä.

Samaisesta syystä ympäristöministeriö aloitti massiivisen kampanjoinnin esimerkiksi maasuodatusjärjestelmien puolesta tunnetuin kohtalokkain seurauksin. Tekniikan Maailma on tehnyt Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä testejä ns. maasuodatusjärjestelmistä. Näissä testeissä ne on todettu toimimattomiksi ja ne ovat pahimmillaan jopa lianneet pohjavesiä sekä pilanneet kaivoja.

Sipilän hallituksen paskalakiuudistus paljastui täydelliseksi vedätykseksi

Lupauksista sekä hallitusohjelman julkisista kehumisista huolimatta mikään ei ole muuttunut. Laitteet eivät edelleenkään toimi. SYKE painostaa rakennusvalvonnan kautta asentamaan 20 000 euroa maksavia täysin toimimattomia maasuodatusjärjestelmiä edellytyksenä rakennusluvan saamiseksi.

Väärin perustein myydyt kymmenet tuhannet toimimattomat laitteet ovat edelleen mummonmökkien pihoille upotettuina ja unohdettuina. Laitteistojen 20 000 euron osamaksulainojen korkeat korot ovat ajaneet ihmisiä vararikon partaalle. Virheellisten perustein myönnettyjen CE-merkkien käyttö jatkuu edelleen, eikä SYKE ole vetänyt apulaisoikeuskanslerin moitteista huolimatta CE-merkkejä takaisin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan menettely oli vaarantanut SYKEn hajajätevesiasetuksessa säädetyn viranomaistehtävän objektiivisuutta. Lisäksi hän kiinnitti huomiota SYKEn viranomaistehtävien ja muiden toimintojen selkeämpään erottamiseen sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja objektiviteettiperiaatteen huomioon ottamiseen toiminnassaan (OKv/579/1/2009 ja Okv/1604/1/2010).

https://www.okv.fi/media/uploads/kertomukset/kertomus_vuodelta_2012/k_7_2013_vp.pdf

Meistä jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää paskalailla rahastaminen

Jos teillä on ehjät kaksiosaiset sakokaivot tai umpisäiliöt, niin pyytäkää näitä tyhjentävältä yritykseltä kuntotodistus. Marssikaa kuntotodistuksen kanssa kunnanvirastoon ja vaatikaa vastuuvirkamieheltä kuittaus siihen, että teillä on jätevesiasetuksen täyttävä järjestelmä.

Mikäli virkamies kieltäytyy antamasta kuittausta tai jopa vaatii esimerkiksi maasuodatusjärjestelmän asentamista, niin olkaa yhteydessä perussuomalaisten puoluetoimistoon.

Kertokaa myös virkamiehelle, että jätevesimääräykset perustuvat vaikuttavuuteen eivätkä ota kantaa teknisiin menetelmiin, joilla vaatimukset täytetään. Viranomaisten toimivallassa ei ole rajoittaa ainoiksi hyväksytyiksi ratkaisuiksi tiettyjä laitemerkkejä tai - teknisiä ratkaisuja.

Kaksi- tai kolmeosaiset sakokaivot ja umpisäiliöt, joihin jätevedet kerätään, ovat tiiviitä. Ne tyhjennetään tarvittaessa ja jätevesi toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Säiliö ei määritelmällisesti puhdista jätevesiä, eikä päästä niitä lainkaan ympäristöön. Ne täyttävät näin ollen haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset.

Ei ole järkiperusteita suostua ostamaan kalliita maahanimeyttämöitä, maasuodattamoita tai tehdasvalmisteisia laitepuhdistamoja.

Matti Putkonen

työmies

Perussuomalaiset rp

 

 Bookkaa tämä50000 kirjoitti:
10/7/2019 12:35

Kirkastetun Littoisten järven samentuminen ehdittiin teilata maatalouden syyksi Sosiaalisessa mediassa ja lehdistön verkkosivuilla kuulemma.

Näin kommentoitiin, vaikka jotkut kommentoijat kertoivat, ettei Littoisten järven ympärillä ole juurikaan peltoja.

Suomessa on ongelmana, että lähes kaikki maaseudun valumavedet, kirjataan maatalouden piikkiin, kun todellisten päästölähteiden tutkinta ja erottelu pelloista lähtevien valumavesien osalta on kallista ja tutkijoiden henkilö ja laiteresurssien puute vaikeuttaa tutkimista.

On myös muistettava, että Sisä Suomen kunnilla ei ole yhtä tiukkaa jäteveden puhdistusvelvoitetta kuin rannikko alueen kunnilla on.

Kuitenkin näitäkin jätteitä päätyy ravinteineen ennen pitkään mereen, eikä niitäkään päästöjä tutkita ja kirjata erilleen maatalouden päästöistä.

Lisäksi kaupungit ja kunnat käsittelevät sen paskan liete osan ja levittävät sen viheralueiden rakennustarpeiksi ja lannoitteiksi. Näistä ravinteet sitten huuhtoutuvat aikanaan meriin.

Näitä päästöjä ei tutkita eikä kirjata mitenkään, mutta päästöt kuitenkin kirjataan maatalouden päästöihin.

Lisäksi ravinnekuormitusta aiheuttaa yksityisten ihmisten nurmikoiden ja perennoiden ja viljelysten lannoitus. Näistäkin ylijäämä ravinteet päätyvät aikanaan vesistöön. Näille ravinteille ei ole olemassa minkäänlaista valvovaa sääntelyä ja pästöt kuitenkin kirjataan maatalouden piikkiin.

Ravinne päästöjä syntyy myös, joen ja puronvarsien ja ojanvierien kasvava ja lahoava kasvusto, jonka päästöjä arvioidaan suurimmaksi osaksi maatalouden piikkiin, koska niiden mittaaminen on kallista ja resurssipulan vuoksi vaikeaa.

Silti kokonaiskuormituksesta Suomen osuus on suhteellisen vähäistä.

Kannatan kuitenkin omalta osaltani Paskalaki kapinaa.
50000 kirjoitti:
12/7/2019 02:35

Pohjanlahdella on kuulemma vesi huomattavasti puhtaampaa kuin suomenlahdella.

Tieto on sikäli mielenkiintoinen, että pohjanlahdella on veden syvyys paikoin matalampaa ja siellä on karjataloutta ja sikataloutta enemmän kuin esimerkiksi Varsinaissuomessa.

Lisäksi Pohjanmaalla ja muualla jokien tulvat huuhtelevat peltojen maa- ainesta ja silkkaa paskaa mereen säännöllisesti.

Silti näistäkin ominaisuuksista huolimatta pohjanlahden vedet ovat maataloudesta huolimatta.

Sukeltajat kertovat, että veden kirkkaudessa on huomattava ero Pohjanlahdella ja Suomenlahdella.

En tiedä mikä on totuus, mutta Kalajoen edustalla merivesi näyttää huomattavasti kirkkaammalta silmämääräisesti vaikka siellä on taatusti matala veden syvyys.

Tästä erosta ei juurikaan kirjoitella täällä etelässä.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com