Tunnin juna

11/9/2019

”Turun ja Helsingin välisestä nopeasta junayhteydestä eli Turun Tunnin junasta laaditaan hankekokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi eli YVA. Arviointi sisältää rataosuudet Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-kaksoisraide, Turun henkilöratapiha, Piikkiön oikaisu sekä ”0+” -vaihtoehtona rantarata.

Helsinki–Espoo välin rataosan hankekokonaisuuden ympäristövaikutusarvio tuli ajankohtaiseksi, koska EU-direktiivin tulkinnan mukaan hankkeita ei voida pilkkoa osiin.

Hankekokonaisuuden YVA:ssa arvioidaan merkittävimmät vaikutukset YVA-lain mukaisesti.

Espoon ja Helsingin välillä rata on jo toteuttamista vaille valmis. Espoo–Salo-oikoradan osalta hankekokonaisuuden ympäristövaikutusarvio perustuu vuonna 2010 tehtyyn Espoo–Salo-oikoradan vaikutusarviointien päivittämiseen, maakuntakaavan mukaiseen linjaukseen sekä tekeillä oleviin ja tehtyihin luontoselvityksiin.

Salon ja Turun välisellä osuudella ja Piikkiön oikaisulla tehdään uusia luontoselvityksiä ja -arviointeja.

– Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankkeeseen haetaan sekä suunnitteluun että rakentamiseen EU-tukea. Tämän takia on erittäin tärkeää, että myös YVA on tehty EU-direktiivin mukaisesti, kertoo Väylän projektipäällikkö Heidi Mäenpää viraston tiedotteessa.

Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan yhteistyönä

Sopimuksen allekirjoittivat Janica Solehmainen, Ramboll Finland Oy, Veli-Markku Uski, Sitowise Oy, Päivi Nuutinen, Väylä, Heidi Mäenpää, Väylä ja Seppo Veijovuori, Sitowise Oy.

Hankekokonaisuuden YVA ja Salo–Turku-kaksoisraiteen sekä Piikkiön oikaisun tekninen suunnittelu tehdään Ramboll Finland Oy:n ja Sitowise Oy:n yhteistyönä.

Samat suunnittelijat ovat parhaillaan laatimassa myös Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmaa. YVA-yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus, joka tekee yhteistyötä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

– Työ on meille suuri huomioiden sen luonteen, laajuuden ja aikataulun. Olemme kuitenkin saaneet koottua parhaan mahdollisen projektiryhmän tämän työn laadukkaaseen läpivientiin, projektipäällikkö Veli-Markku Uski Sitowise Oy:stä kertoo.

Ratageometrian ohella Salo–Turku välillä suunnitellaan muun muassa tunneleiden, siltojen, geotekniikan sekä teiden ja katujen tekniset ratkaisut.

Salon ja Turun välillä suunniteltava kaksoisraide myötäilee Piikkiön oikaisua lukuun ottamatta nykyistä ratakäytävää.

– Haasteita suunnittelulle tuo se, että luonnonympäristön ja avoimien peltoalueiden ohella rata kulkee useissa kohdin tiiviin asutuksen keskellä, sanoo teknisestä suunnittelusta vastaava Markku Salo Ramboll Finlandista kertoo.

Lähde: TS
Bookkaa tämä50000 kirjoitti:
11/9/2019 17:57

Mistähän taikaseinästä nekin rahat persaukinen Salo repii?

Ai niin unohdin jälleen erään johtavassa asemassa olevan Salolaispoliitikon opit.

Eivät nämäkään investoinnit vaikuta mitenkään persaukisen Salon käyttömenoihin.

Käyttömenot ja investoinnit ovat eri asioita.

Vaikka käyttömenoissa pitää säästää ja on tiukkaa, niin investointeja kannattaa lisätä vielä rutkasti niin rahaa alkaa satamaan omaan laariin.

Oulukin otti Euroopan keskuspankilta yhteensä 500 miljoonaa euroa lainaa.

Oulu on persaukinen kaupunki jo nyt.

Pannaan täällä Salossa Oulua paremmaksi.

Otetaan lainaa Euroopan keskuspankilta ja rakennetaan tunnin juna ja se hukkaputki omin rahoin, niin sitten vasta alkaa rahaa tulemaan ovista ja ikkunoista.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com