Tunnin juna

12/9/2019

Tutkittua tietoa suurnopeusjunista eli otteita Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 19/2018, ”Eurooppalainen suurten nopeuksien rautatieverkko: toteutumaton tavoite, toiminta epäyhtenäistä ja tehotonta."

Kustannustehokkuus on vaakalaudalla. Erittäin suurinopeuksisia ratoja ei tarvita kaikkialla, sillä kustannukset matka-ajassa säästettyä minuuttia kohti ovat suuret, jopa 369 miljoonaa euroa, ja junien keskinopeudet ovat vain 45 prosenttia enimmäiskapasiteetista. Lisäksi kustannusten ylittymiset ja rakennusviiveet ovat pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

Jäsenvaltioiden todellisten tarpeiden arvioinnin laatu on heikko, eikä tavanomaisten ratojen parantamista koskevaa vaihtoehtoa usein oteta riittävästi huomioon, vaikka tämän vaihtoehdon käyttämisellä saavutettavat säästöt voivat olla huomattavia.

Suurnopeusratojen rakentamista koskevat päätökset tehdään usein poliittisin perustein, eikä kustannus-hyötyanalyysiä yleensä käytetä kustannustehokkaan päätöksenteon välineenä.

Vertailun perusteella suurnopeusradalla olisi oltava vuosittain yhdeksän miljoonaa matkustajaa, jotta se menestyisi. Kolmella seitsemästä valmiista suurnopeusradasta matkustajien määrä oli kuitenkin paljon pienempi.

Tarkastettujen ratojen vaikutusalueilla asuvien henkilöiden määrää koskeva arvio osoittaa, että 14 tarkastetusta radasta ja rajat ylittävästä yhteydestä yhdeksällä ei ole riittävästi potentiaalisia matkustajia niiden menestymiseksi.

Näihin kuuluvat myös ne kolme edellä mainittua rataa, joilla on vähemmän matkustajia kuin yhdeksän miljoonan matkustajan vertailuarvo.

Tunnin junan kohdalla kaikki menee tietysti paremmin?

Raivaajankadun asukas



Bookkaa tämä



50000 kirjoitti:
12/9/2019 13:25

Eu:n tilintarkastustuomioistuin kuulostaa komealta, mutta on siitä metka laitos, ettei sen tarkastuksilla ole muuta merkitystä kuin että tarkastuksen tulokset ovat suosituksia.

Lainaus EU sivuilta:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja, joka ajaa EU:n veronmaksajien etua. Sillä ei ole oikeudellista toimivaltaa, vaan sen tehtävä on auttaa Euroopan komissiota hallinnoimaan EU:n talousarviota. Lisäksi se raportoi EU:n varainhoidosta



Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com