Turvapaikkaa hakevien määrä räjähtää käsiin

28/2/2010

Suomesta haki viime vuonna turvapaikkaa 5 988 henkilöä, joka on 48 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yksintulleiden alaikäisten määrä laski 21 prosentilla vuodesta 2008, kertoo maahanmuuttoviraston tilastoanalyysi. Eniten hakijoita tuli Irakista ja Somaliasta.

Turvapaikkapäätöksiä tehtiin 4 335 henkilölle (2008: 1195), joista 32 prosenttia (1373 henkilöä) sai myönteisen päätöksen joko turvapaikan tai oleskeluluvan perusteella.

Perhesidehakemusten määrä kasvoi

Suomesta haki oleskelulupaa kaikkiaan 20 790 ulkomaalaista EU-maiden ulkopuolelta vuonna 2009. Hakemuksien määrä väheni yhdeksän prosenttia vuodesta 2008. Eniten hakemuksia saapui Venäjältä , Somaliasta ja Kiinasta.

Eniten vähenivät työntekijän oleskelulupahakemukset 42 prosenttia, kun taas muuta omaista koskevat perhesidehakemukset lisääntyivät 53 prosentilla. Kaikkien perhesiteen perusteella tehtyjen oleskelulupahakemusten määrä kasvoi 15 prosentilla.

Päätöksiä oleskelulupahakemuksiin tehtiin 18 260 (2008: 23 112). Oleskelulupa myönnettiin 15 208 henkilölle eli 83 prosentille päätöksen saaneista hakijoista.

Suomen kansalaisuus myönnettiin viime vuonna yhteensä 10 311 henkilölle.

Mitä nämä luvut tarkoittavat?

Tuo boldattu kohta tarkoittaa sitä, että huoltosuhde tulee huononemaan jyrkästi.

Toiseksi suurimman hakijaryhmän, somalialaisten, määrä on pysynyt tasaisen korkeana. Somalian tilanne on jatkunut hyvin epävakaana eikä toivoa rauhoittumisesta ole näkyvissä, joten somalialaisten turvapaikanhakijoiden määrä voi pysyä jatkossakin korkeana. Tähän voi osaltaan vaikuttaa myös Suomen suurehko somalialaisyhteisö.

Turvapaikanhakijoiden määrään Suomessa vaikuttavat lähtömaan tilanteen lisäksi useat muut tekijät kuten muita kohdemaita myönteisemmäksi koettu hakemusten ratkaisukäytäntö; erityisesti Pohjoismaiden lainsäädäntö ja päätöksentekokäytäntö, hyviksi mielletyt vastaanotto-olosuhteet (toimeentulotuki, ilmainen majoitus hakemuksen käsittelyn ajaksi, terveyspalvelut, ilmainen paluulento kotimaahan tai toiseen jäsenvaltioon, jos hakija saa käännyttämispäätöksen, työnteko-oikeus 3 kk hakemuksen jättämisen jälkeen), Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen väestönosan osuuden kasvu sekä vapaa pääsy Suomeen.

Selvää on, että Suomessa turvapaikanhakijoille maksettava toimeentulotuki on vetotekijä, joka houkuttelee perusteettomien turvapaikkahakemusten jättäjiä.

Helmikuussa 2010 tulleen tiedon perusteella Ruotsissa on Somaliasta tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä lisääntynyt huomattavasti, mikä vaikuttanee myös Suomeen suuntautuvaan hakijamäärään. Lisäksi Ruotsissa tutkitaan parhaillaan turvallisuustilannetta mm. Kongossa, Angolassa, Sudanissa sekä Pohjois-Kaukasuksella. Tilanne saattaa näissä maissa olla kääntymässä huonompaan suuntaan, jolloin hakijamäärät kyseisistä maista lisääntynevät myös Suomessa.

Maahanmuuttovirastossa on tällä hetkellä vireillä reilu 6 000 perheenyhdistämishakemusta. Tarkkoja tilastoja tulijoiden taustoista ei ole, mutta tulijoita riittää.

Näin sanoo Maahanmuuttoviraston Heikki Taskinen:

Käytännössä jokainen turvapaikanhakija, joka on saanut Suomesta oleskeluluvan, hakee myöhemmin perheenyhdistämisen nojalla omaisiaan tänne. 

Turvapaikkaa Suomesta haki vuonna 2007 tasan 1505 henkilöä. Kun verrataan määrää vuoteen 2009, kasvua on ollut 298 prosenttia!

Samaan aikaan Suomen bruttokansantuote on romahtanut enemmän kuin milloinkaan itsenäisen Suomen historiassa:

Bruttokansantuote supistui 7,8 prosenttia vuonna 2009 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan.

Tuotannon romahdus yksittäisenä vuonna oli suurin vuosien 1917 ja 1918 jälkeen. Bruttokansantuote oli viime vuonna 171 miljardia euroa.

Eniten kysyntää vähensi viennin supistuminen 24 prosenttia. Investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia ja yksityinen kulutus 2,1 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 0,7 prosenttia. Tuonti väheni 22 prosenttia ja myös varastot supistuivat

Suomi on romahtamassa, mutta kyllähän sopu aina sijaa antaa.Bookkaa tämäEi vielä kommentteja.


Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com