Salon Vettä ollaan yhtiöittämässä

30/11/2019

Tässä Pauli Vahteran mielipide asiasta.

Kun Vahtera kirjoittaa, niin siihen ei ole paljon seliteltävää eikä lisättäkää.

Lukekaa salolaiset ja vähän muutkin, niin tiedätte mitä kaupungissa puuhastellaan ja kuka siitä hyötyy ja kuka häviää.

Jutussa on myös kommentointimahdollisuus - julkaisen parhaat kommentit myös tällä seinällä ja Facebookissa.
Tieto lisää tuskaa...Bookkaa tämä50000 kirjoitti:
30/11/2019 11:10

Näin kommentoin Paulin juttuun jos kommentti julkaistaan:
” Jenkeissähän ei tontin omistaja omista automaattisesti allaan olevaa mahdollista pohjavettä.

Siellä ei kaikissa paikoissa saa myöskään porata kaivoa tontilleen kun pohjaveden omistaa joku muu. Kuten jo mainitut Coca- cola, Pepsi ja isot elintarvikeyhtiöt.

Suomessa Vesilain 2 luvun 1 pykälän mukaan:” Veden omistus ja vallinta

Vesisäiliössä sekä kaivossa ja muussa vedenottamossa olevan veden omistaa se, jolle säiliö, kaivo tai vedenottamo kuuluu. Lähteessä ja tekolammikossa olevan veden omistaa pohjan omistaja. Muuta avopintaista vettä sekä pohjavettä vallitsee tässä laissa säädetyin rajoituksin se, jolle kysymyksessä oleva vesi- tai maa-alue kuuluu, jollei toiselle kuuluvasta oikeudesta muuta johdu.

Joessa tai purossa, joka kuuluu puoliksi kahteen eri kiinteistöön tai kahteen kiinteistöjen yhteiseen alueeseen, kummankin puolen omistajalla on oikeus yhtä suureen osaan siinä virtaavasta vedestä.”

Vielä toistaiseksi Suomessa saa ottaa tonttinsa alla olevaa pohjavettä, mutta sekin voi olla jossain päin olla luvanvaraista, jos pohjaveden riittävyydestä on epäselvyyttä.

Tästä on lyhyt matka siihen, että Suomessakaan ei saa käyttää omien maidensa pohjavettä vähäisessäkään määrin.

En kannata millään muotoa Salon vesiyhtiön osakeyhtiövalmisteluja.”

Saa julkaista jos haluaa.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com