Huhuja liikkeellä...

5/4/2021

Tässä viserteli muutama hyvin asioita tunteva pikkulintu, että hallitus saattaa kaatua omaan voimattomuuteensa ja neuvottomuuteensa.

Mieliala kuulema maassa – pääsiäislomalle mentiin Titanic-tunnelmissa.

Avustajakaarti ahdistunut ja etsii syyllisiä. Sanna murjottaa. Kiuru hävinnyt jonnekkin.

Mutta ennen kaikkea se Lainsäädännön Hird -pataljoona, se satapäinen Camelot on pulassa – niin paljon työtä meni hukkaan. Kaikki voimat ponnistettiin ja saatiin aikaan susi.

Tähänkö tämä sitten tyssäsi?

Mämmi ei nyt maistu ja kaikki miettivät kuulema ”plään piitä”.

”Mistä mä saan työpaikan?"

Kuka antaa sen armoniskun? Kepu? Antti? Omat?

Vai Sanna joka on ”niin väsynyt…?”

Arto Luukkanen

dosentti

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Miksi eduskunta ei hyväksynyt Sanna Marinin hallituksen lakiesitystä?

4/4/2021

Esitys ei täyttänyt tarkkarajaisuuden ja oikeusvarmuuden osalta oikeusvaltiossa edellytettäviä kriteereitä. Se ei määritellyt riittävällä selkeydellä esimerkiksi sitä, mikä on maski, mikä on vakiintunut parisuhde, tai mikä on välttämätön tarvike. Kansalaisella ei siis olisi ollut edellytyksiä arvioida, onko suunniteltu liikkuminen poikkeusten piirissä vai ei.

Esitys ei kohdistunut niihin ongelmiin, joilla sitä perusteltiin: sisätiloissa tapahtuviin kokoontumisiin. Sen sijaan se osui kaikkeen muuhun, esimerkiksi elinkeinovapauteen. Sen valvonta olisi myös syönyt jo helisemässä olevan poliisin resursseja, eikä aukotonkaan valvonta olisi estänyt mainittuja tartuntatilanteita.

Herää kysymys, miksi hallitus tuo toistuvasti eduskuntaan luokattomasti valmisteltuja esityksiä, joilla ei ole menestymisen edellytyksiä. Edellinen esimerkki oli syksyllä annettu esitys rajojen koronaturvallisuuden parantamiseksi. Voiko kyseessä olla pelkkä epäpätevyys? Esityksiä on valmisteltu virkatyönä ministeriöissä, ja oikeuskanslerikin on päästänyt ne seulastaan läpi.

Vai onko tämä tarkoituksellista toimintaa, jolla luodaan palomuuria hallituksen ja vastuun väliin? Tapa olla tekemättä mitään ja vierittää vastuu mahdollisista (epidemiologisista) seurauksista eduskunnan niskaan. Kun oppositio ja media ihmettelivät pitkin talvea, että taudinkantajat pääsivät vapaasti lampsimaan rajojen yli, pääministeri kommentoi, että "kyllähän hallitus yritti ja antoi esityksen, mutta se ei kelvannut eduskunnalle".

Ei eduskunta voi hyväksyä lakeja, jotka eivät täytä lainsäädännölle asetettuja minimistandardeja.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Somalit - osa kaksi

4/4/2021

YK:n raportti 2019 paljasti, etteivät Afrikasta Eurooppaan saapuvat ole vainottuja eikä heitä vaivaa suunnaton köyhyys. Massasiirtolaisuuden pääasiallinen syy on halu saada parempi toimeentulo, vaikka suurin osa tulijoista hakeekin turvapaikkaa Euroopasta.

Siirtolaisuus haittaa merkittävästi lähtömaiden kehittymistä. Nuorten maastamuutto ja kotimaahan jääneiden lisääntyvä luottamus Eurooppaan päässeiltä saapuviin rahalähetyksiin rapauttavat kotimaan taloudellista kehittymistä ja hallitusten uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä Afrikan maiden muodostumiselle houkutteleviksi asuinpaikoiksi.

Omat kokemukseni ovat, että rahalähetykset Suomesta johtavat laiskuuteen. Lähetin masaitytön koulunkäyntiin rahaa, mutta perheen äiti käytti rahat ja totesi, ettei hänen tarvitse enää tehdä töitä kun Suomesta saa rahaa. Lopetin rahalähetykset ja jatkoin vasta kun tyttö oli jatko-opinnoissa. Nekin rahat menivät lorvailuun. Lähetykset olivat pieniä, 100-150 euroa, mutta masaimaassa kymmenkertaiset ostovoimaltaan.

Vainoaminen ja vakava haitta

Kaikilla, jotka saattavat kotimaassaan joutua vainotuksi tai kärsimään vakavaa haittaa, on oikeus pyytää kansainvälistä suojelua. Turvapaikka kuuluu perusoikeuksiin, ja sen myöntäminen henkilöille, jotka täyttävät vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskevan Geneven yleissopimuksen kriteerit, on sopimusvaltioiden, siis myös unionin jäsenvaltioiden, kansainvälinen velvoite.”

Tuolla EU:n noudattamalla perusteella jokainen Somalian 16 miljoonasta asukkaasta on oikeutettu tulemaan Suomeen.

igrin kaksi tutkijaa kävi Mogadishussa maaliskuussa 2020 perehtymässä turvallisuustilanteeseen. Kaupungissa al-Shabaabin asema on vahva. Erilaisia turvallisuusvälikohtauksia pääkaupungissa aiheuttaa tavanomainen rikollisuus.

Al-Shabaab (suom. nuoret, nuoriso) on somalialainen islamistinen liike, joka taistelee Somalian hallitusta vastaan. Migrin mielestä kyse on islamistisesta terroristijärjestöstä. Sisällissota ei ole Geneven sopimuksen mukaan turvapaikkaperuste.

Ruotsissa maahanmuuttajien aiheuttama jengiytynyt väkivalta on merkittävän suuri (pommit, autopalot, koulujen polttaminen, raiskaukset). Raiskauksia Ruotsissa tehdään eniten maailmassa afrikkalaisen Lesothon jälkeen. Tavanomaista rikollisuutta, mitä se sitten onkin, on myös pääkaupunkiseudulla Suomessa paljon.

Somalia on kooltaan kaksi kertaa Suomen kokoinen. Somalit ovat olleet kiertävää paimentolaiskansaa. Sen takia muuttaminen pois Mogadishusta maan sisällä on oikeampi tapa hakea rauhallisuutta kuin muuttaa Eurooppaan.

Geneven yleissopimus on tehty 1951. Sitä ei ole päivitetty muuttuneeseen maailmaan. 70 vuotta sitten elettiin II maailmansodan ollessa lähellä ihmisten mieliä, erityisesti Euroopan pilkkominen kommunistien valtaan, juutalaisten kansanmurhat. Sen jälkeen on tullut väestöräjähdys, maapallon väestömäärä on 3-kertaistunut; Afrikassa 6-kertaistunut. Kaikkein eniten maahanmuuttoon Eurooppaan vaikuttaa sosiaaliturva. Vuonna 1951 jokainen uuteen maahan muuttanut elätti itsensä miten parhaiten kykeni. Mitään sosiaalitukia ei ollut.

Kokonaan on unohtunut yleissopimuksen 2 artiklan Yleisvelvoitukset:

Jokaisella pakolaisella on oleskelumaataan kohtaan velvollisuuksia, jotka vaativat erityisesti, että hän noudattaa sen lakeja ja määräyksiä ja alistuu toimenpiteisiin, joihin on ryhdytty yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi.

Matkan rahoittaminen

Suomalaiselle lentomatka Helsinki – Mogadishu maksaa noin 500-600 euroa. Afrikasta ostettuna yhdensuuntainen lippu on halvempi. Silti matkan rahoittaminen vaatii kuukausien palkan. Matkat maksetaan usein Suomessa asuvan maanmiehen sosiaalituesta, jonka tulija maksaa takaisin saatuaan oleskeluluvan. Aiemmin Suomi haki perheenyhdistettävät verorahoilla Suomeen, mutta siitä on periaatteessa luovuttu; käytännössä tosiasiallisesti ehkä ei. Matkoja Eurooppaan tehdään erilaisin tavoin - lento on yksi yleistynyt tapa tiukemman rajakontrollin takia.

Rahanvälitys Suomesta Somaliaan tehdään kansainvälisten välitysyritysten kautta. Helsingissä Hämeentiellä on Dahabshiil Money Transfer and Exchange Oy:n toimipiste. Sen liikevaihto muodostuu rahansiirtopalkkioista. Vuonna 2019 liikevaihto oli 84.075 euroa, mikä tarkoittaa kymmenien tuhansien (kpl) rahalähetyksiä Suomesta. Palkkojen mukaan yhtiössä työskentelee kaksi ihmistä. Western Unionin palkkio 100 euron lähettämisestä Somalimaahan on 1,90 euroa. Afrikkaan rahaa välittävät monet muutkin – esimerkiksi Itäkeskuksen vieressä olevassa Puhoksessa on rahanlähetysyritys. Rahaa kuljetetaan myös käteisenä kotimaahan.

Ulkomailla asuvat somalit lähettivät Somaliaan sukulaisilleen ja ystävilleen noin 1,1 miljardia euroa vuodessa (arvio 2014).

Turvapaikat ja oleskeluluvat

Vuosina 2000-2009 somalit saivat Suomesta kahdeksasn turvapaikkaa. Vuosina 2010-2014 annettiin 68 turvapaikkaa, joista puolet vuonna 2014. Vuonna 2015 tein kantelun oikeuskanslerille siitä, etteivät Migrin päätökset somaleista ole laillisia, koska he saavat jäädä, vaikka eivät saa turvapaikkaa. Migri säikähti ja alkoi tehtailemaan 2015 turvapaikkaan oikeuttavia päätöksiä. Vuoden 2015 261 turvapaikoista valtaosa annettiin kantelun jälkeen. Kantelusta oikeuskansleri pyysi vastineen, minkä takia Migrille tuli kiire muuttaa käytäntöjään. Seuraavana vuotena 2016 annettiin 321 turvapaikkaa. Siis yli neljä kertaa enemmän kuin 25 ensimmäisenä vuotena yhteensä.

Vuosina 2001-2007 somalit eivät saaneet yhtään kielteistä päätöstä, 2008 neljä. Irakilaisten invaasion imussa myös somalit rantautuivat Suomeen 2015. Sen takia kielteisen päätöksen sai 922 somalia. Yhdessä vuodessa puolet koko kielteisten päätösten määrästä 30 vuodessa 1991-2020.

Oikeuskansleri ei ottanut kantelua käsittelyyn ja perusteli sitä sillä, että Suomen tekemät linjaukset ovat poliittisia. Tuleva historiankirjoitus ehkä selvittää, mistä tässä oli kyse ja mikä muutti presidentti Koiviston kannan.

Yleiset syyt

Migri: Muiden kuin EU- ja ETA-kansalaisten on haettava oleskelulupaa, jos he aikovat oleskella Suomessa – muussa kuin matkailutarkoituksessa – yli 90 vuorokauden ajan. Oleskelulupaa voi hakea usealla eri perusteella.

Kun turvapaikan hakija tulee Suomeen, hän sanoo viranomaisille hakevansa turvapaikkaa. Käytännössä siihen riittää sana ”asylum”. Sana tarkoittaa suomeksi 1. turvapaikka, 2. mielisairaala, 3. turvapaikkaoikeus.

Väestö lisääntyy, osa muuttaa pois, uusia lapsia tulee

Rajatarkastusviranomainen tai poliisi kirjaa hakijan perustiedot, tallentaa hakijan sormenjäljet, allekirjoituksen ja valokuvan. Sen jälkeen turvapaikanhakija ohjataan vastaanottokeskukseen.

Jos turvapaikan hakija saa oleskeluluvan, se on aina määräaikainen neljäksi vuodeksi.. Migri myöntää jatkoluvan, jos edellytykset, joiden perusteella myönnettiin oleskelulupa, ovat edelleen olemassa. Jatkolupa voi olla pysyvä. Kansalaisuutta voi hakea jatkoluvan aikana.

Vertailun vuoksi Suomen ikäpyramidi

Suomessa on pidetty itsestään selvänä, että tänne kerran tullut saa tänne jäädä, vaikka turvapaikkaoikeus pitäisi ennen jatkoluvan myöntämistä selvittää uudelleen.

Ulkoministeri Ahmed Isse Awad vetosi 2019 somaleihin ja pyysi maanmiehiään palaamaan kotiin auttamaan Somalian jälleenrakentamisessa. Suomessa koulutuksen saanut olisikin mitä parhainta työvoimaa kotimaassa.

Oleskeluluvat (ei kansainvälistä suojelua)

Oleskelulupa haetaan mm. työntekoon Suomessa. Lupa edellyttää riittävää toimeentuloa.

Somalit hakevat lähinnä perheenyhdistämisiä, jolloin ei ole toimeentulovaatimuksia, mikäli hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun oleskelulupa on tullut turvapaikkaa hakeneen tiedoksi. Suomessa on tehokas pakolaisneuvonta, jolla varmistetaan, että kaikki tietävät ajoissa mahdollisuudesta tulla Suomeen elämään sosiaaliturvan varassa.

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on esitetty helpotuksia turvapaikkamenettelyyn, mm evätyn turvapaikan muuttaminen työperäiseksi oleskeluluvaksi.

Vuonna 2020 somalit hakivat oleskelulupia 1 647. Samana vuonna turvapaikan hakijoita Somaliasta oli 465. Korona vaikuttaa tilastoihin siten, että turvapaikanhaku pitää tehdä Suomessa, mutta oleskelulupa haetaan Somaliasta tai sen naapurimaiden lähetystöistä (yleensä Addis-Abebasta Etiopiasta)

Migri teki päätöksen 1814 somalille (2019: 2263), joista oleskeluluvan sai 1559 (2019: 1895). Näistä

  • · ensimmäisiå lupia 387 (kielteisiä 199) – 2019 448, kielteisiä 307

  • · Jatkolupia 646 (kielteisiä 7) – 726, kielteisiä 39

  • · Pysyviä lupia 526 (kielteisiä 12) – 721, kielteisiä 22

Jatkolupaa voi hakea verkossa, esimerkiksi pankkitunnisteella, jolloin hakijan todellisella asuinmaalla ei ole merkitystä

Käännytykset ja karkottaminen

Jos turvapaikkahakemukseesi saa kielteisen päätöksen, tehdään samalla käännyttämispäätös.

Maasta on poistuttava 30 päivän kuluessa. Käännytyksen välttää tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen (ja sen jälkeen hakemalla valituslupaa KHO:lta). Kun valitustie on käyty, voi tehdä uusintahakemuksen. Suomessa on jo henkilöitä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa 5-6 kertaa. Haun määrälle ei ole mitään ylärajaa. Viisi hakua mahdollistaa oleilun Suomessa ainakin 5-6 vuoden ajan.

Karkottamispäätös voidaan tehdä, jos henkilö on syyllistynyt Suomessa rikoksiin tai jos hänelle ei myönnetä jatko-oleskelulupaa.

Vapaaehtoisen paluun tuki sisältää korvauksen matka- ja muuttokustannuksista sekä avustuksen, jotta voi jatkaa elämäänsä kotimaassa. Alennettu avustus myönnetään, jos on perusteltua olettaa henkilön väärinkäyttävän avustusjärjestelmää. Somaliaan normaaliavustus on 1500 euroa sekä alennettu avustus 750 euroa. Alennettu avustus annetaan myös jokaisesta palaavasta lapsesta.

1500 euron rahallinen avustus vastaa Somaliassa 20.000-30.000 euron ostovoimaa, eli monen vuoden palkkaa Somaliassa.

Vuonna 2020 somalit saivat 37 karkotuspäätöstä (2019: 63), 14 karkotusharkinnassa ollutta sai jäädä (2019: 21).

Käännytyspäätöksiä somaleille tehtiin 2020 234 (2019: 313), 50 sai jäädä (2019: 146).

1990-luku

Somalien tulo junalla ja busseilla Moskovasta alkoi toukokuussa 1990 ja heinäkuussa rajan ylitti jopa 50 somalia päivässä. Marraskuussa 1990 itärajan yli Neuvostoliitosta kerralla toistasataa somalialaista. Joulukuussa heitä tuli lisää itärajan yli, ensin 230, ja virta jatkui tasaisena vuoden loppua kohti.

Presidentti Mauno Koivisto marraskuussa 1990:

”– Somalialaiset on syytä pysäyttää rajalle. Otetaan nimet ylös ja luvataan harkita. Todetaan, että Neuvostoliitto on turvallinen maa. Jos joku on eri mieltä, niin sitten riidellään. Ellei näitä pysäytetä, miten sitten muitakaan, presidentti linjasi.” Koivisto oli pitänyt kovasanaisen puhuttelun sisäministeri Jarmo Rantaselle (sd) ja kansliapäällikkö Juhani Perttuselle.

Pakolaisneuvontapisteen lakimies Johanna Suurpää oli avainasemassa somalien saamiseksi Suomeen. Hänet on palkittu monin tavoin tästä työstä tunnustuspalkinnoin ja hyväpalkkaisin viroin. Päätöksen asiassa teki Harri Holkerin (kok) hallitus.

Tilastojen mukaan Suomessa ei vuonna 1990 ollut somaleja, vaikka heitä oli tullut maahan satoja. Vuoden 1991 tilastossa somalimiehiä oli 1142 ja naisia 396. He olivat saaneet oleskeluluvan.

Vuosien 1990-1999 osalta Migrin tilastot ovat epämääräisen yleisellä tasolla. Niistä ei näe edes maita, joista turvapaikan hakijoita on tullut. Vuoden 2000 lopussa Suomessa oli somalinkielisiä 6454, eli enemmän kuin painavan humanitäärisen syyn takia 1990-luvulla annettiin oleskelulupia kaikille yhteensä (5591). Turvapaikkoja somaleille ei myönnetty, joten heitä oli 122 turvapaikkalaisen joukossa korkeintaan muutama. Somalien määrään vaikutti silloin olennaisesti perheiden yhdistäminen, jossa ei ollut rajoja. Suurin yhdistetty perhe oli yli 60 henkeä.

Lue koko Pauli Vahteran juttu täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tytin tyllerö

3/4/2021

Iltalehden taloustoimittaja Jarno Liskin skuuppi on kylmäävää luettavaa:

Tytti Yli-Viikarin pahin laiminlyönti valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana on viraston laissa säädetyn tehtävän unohtaminen, kokee moni viraston työntekijä. Iltalehti haastatteli kaikkiaan 17 virastossa työskentelevää tai aiemmin työskennellyttä virkamiestä johtoryhmätasolta tukitoimintojen rivivirkamiehiin.”

”Vuosikertomuksen luvut osoittavat armotta, että Yli-Viikari on systemaattisesti vähentänyt valtion talouden tarkastamista valtiontalouden tarkastusvirastossa. Varsinaiseen tarkastustoimintaan ei käytetä enää kolmasosaakaan kaikesta virastossa tehdystä työajasta. Samaan aikaan esimerkiksi kansainvälisen toiminnan osuus on monikymmenkertaistunut.”

”Tarkastuskohteiden miellyttäminen ei ole tapahtunut pelkästään sopivia tarkastusaiheita valitsemalla. Myös tarkastusraportteja on Iltalehden tietojen mukaan kirjoitettu esimiesvoimin uusiksi, jotta ne eivät herättäisi poliitikkojen tai tarkastuskohteen virkamiesjohdon ärtymystä.”

”Haastateltujen mukaan ilmapiiri on johtanut myös itsesensuuriin.”

”Poliisitarkastuksen aineistoa määrättiin hävitettäväksi”

Iltalehden uutinen piirtää kuvan toiminnasta, jossa viraston varsinainen päätoimi – valtiontalouden tarkastaminen – on väen vängällä työnnetty sivuosaan.

Viraston johto pyrki IL:n mukaan hävittämään lukuisat kriittiset havainnot ongelmista Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallitusten cleantech-liiketoiminnan edistämistä koskevan strategian toteuttamisesta työ- ja elinkeinoministeriössä. Ministeriön johdon kanssa käydyn palaverin jälkeen VTV:n raportti kirjoitettiin uudelleen. Kritiikki poistettiin. Raportin tiivistelmässä todettiin heti kärjessä ongelmat: ”Valtioneuvoston cleantech-strategian toimeenpano ei kaikilta osin täyttänyt tarkastuksessa hyvälle ja laadukkaalle toimeenpanolle asetettuja kriteereitä.” Sen sijaan raportin tiedote otsikoitiin Yli-Viikarin johdolla laadittujen viestintäoppien mukaisesti positiivisia havaintoja korostaen: ”Valtioneuvoston cleantech-strategian toimenpiteistä moni toteutui.”

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomalaiset - herätkää - vartiotorni on jo kaatunut

2/4/2021

Parturikampaamossa Helsingin Kontulassa sattuneista tapahtumista seurasi käräjillä rangaistuksia neljälle ulkomaalaistaustaiselle miehelle. Tuomioita tuli muun muassa laittomasta uhkauksesta, ampuma-aserikoksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja pakottamisesta.

Syyttäjän teonkuvauksen mukaan 23- ja 26 -vuotiaat ulkomaalaistaustaiset, ampuma-aseella varustautuneet veljekset menivät tammikuussa kahden muun henkilön kanssa Helsingin Kontulassa sijaitsevaan parturiliikkeeseen etsimään siellä parturiyrittäjänä toiminutta tuttavaansa tarkoituksenaan käyttää asetta ja muuta väkivaltaa.

Tuttava ei kuitenkaan ollut paikalla. Tämän havaittuaan 26-vuotias alkoi uhkailla parturiliikkeessä olleita sekä sinne tulleita henkilöitä, jotta nämä kutsuisivat 26-vuotiaan tuttavan paikalle. Syyttäjän mukaan 26-vuotias oli myös vaatinut paikalla olleilta henkilöiltä rahaa uhkaamalla leikata jalat irti, mikäli rahaa ei maksettaisi. 23- ja 26-vuotiailla oli tekohetkellä myös hallussaan amfetamiinia ja kokaiinia.

Parturiliikkeessä sattui olemaan myös 23- ja 26-vuotiaiden etsimän miehen veli, jota käsiaseella uhaten pyydettiin soittamaan veljensä paikalle. Veljeen saatiin puhelinyhteys, mutta hän ei saapunut paikalle, vaan otti itse yhteyttä hätäkeskukseen. Tilanne raukesi lopulta poliisien saavuttua paikalle.

Tunteet nousivat pintaan

Tapahtuman taustalla oli 26-vuotiaan halu selvitellä välejä parturituttavansa kanssa. Oikeudessa 26-vuotias kertoi, että syy lähteä etsimään parturituttavaa oli siinä, että hän oli kuullut tuttavansa tahallaan aiheuttaneen kolarin, jossa 26-vuotiaan sisko oli loukkaantunut. Miehelle oli tuolloin tullut myös riitaa oman puolisonsa kanssa ja tunteet nousivat pintaan, joten 26-vuotias päätti mennä selvittämään kolariasiaa. 26-vuotiaan mukaan hänellä oli myös sellainen käsitys, että parturituttava oli uhannut hänen siskoaan.

26-vuotias myönsi, että oli tuolloin nauttinut reilusti alkoholia ja piristeitä ja että hän oli vihainen ja tunteidensa vallassa. Käsiaseensa hän oli hankkinut muutama viikko ennen tapahtumia.

26-vuotias otti mukaan 23-vuotiaan veljensä sekä pari muuta miestä, ja he menivät autolla Kontulaan parturiliikkeeseen etsimään parturituttavaansa. 26-vuotiaan mukaan mistään väkivallasta ei kuitenkaan oltu etukäteen sovittu.

Käsiase piilotettiin vessaan

Käräjäoikeuden mukaan 26-vuotias – yhdessä 23-vuotiaan kanssa – muun muassa pakotti aseella uhaten soittamaan puhelun, ja samalla hän syyllistyi viiteen laittomaan uhkaukseen, joissa kaikissa uhattiin tappamisella.

23-vuotiaan syyksi käräjäoikeus luki pakottamisen, kaksi laitonta uhkausta ja huumausainerikoksen. Teoista ankarimmin rangaistava oli pakottaminen, johon liittyi ampuma-aseella tehostettua aseella uhkaamista. Käräjäoikeuden mukaan 23-vuotiaan osuus tapahtumissa oli kuitenkin pienempi.

Mukana ollut veljeksien tuttava piilotti veljeksillä mukana olleen käsiaseen patruunoineen parturiliikkeen vessan välikattoon poliisien ollessa tulossa paikalle. Veljesten toisella mukana olleella tuttavalla oli parturiliikereissulla mukanaan kaasusumutin ja nyrkkirauta.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia ja sakkoja

Syyttäjä vaati 26-vuotiaalle rangaistusta törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä törkeästä kiristyksen yrityksestä, mutta käräjäoikeus hylkäsi nämä syytteet. 26-vuotias tuomittiin pakottamisesta, viidestä laittomasta uhkauksesta, ampuma-aserikoksesta sekä huumausaineen käyttörikoksesta yhteensä vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

23-vuotias tuomittiin pakottamisesta, kahdesta laittomasta uhkauksesta sekä huumausainerikoksesta yhteensä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Veljesten tuttavista toinen tuomittiin sakkoihin ampuma-aserikoksesta ja toinen sakkoihin varallisen esineen hallussapidosta sekä lievästä ampuma-aserikoksesta.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Osmo Soininvaara

2/4/2021

Vihreiden Osmo Soininvaaralta poltti perusteellisesti kääminsä hallituksen rokotusjärjestyspäätöksestä. Hän syyttää hallitusta tahallisesta tappamisesta. Syytös kertoo karua kieltä hallitusyhteistyön nopeasta murenemisesta.

Soininvaara kirjoittaa blogissaan: ”Olin eilen niin raivoissani hallituksen kyynisestä päätöksestä olla painottamatta korona-rokotuksia sinne, missä tautia on eniten, että katsoin viisaammaksi olla kirjoittamatta asiasta ennen kuin olen nukkunut yön yli. Raivoni ei kuitenkaan yhdessä yössä laantunut.”

Soininvaaran mukaan hallitus lisäsi tietoisesti tartuntoja, sairaanhoitojaksoja, tehohoitojaksoja ja kuolemia neljänneksellä. Hän painaa retorisen kaasupolkimen lattiaan saakka:

”Todennäköisyyksien kautta tappamien tuottaa kuolemia aivan yhtä paljon kuin teloittaminen, vaikka se ei siltä tunnu. Teloittamisesta se eroaa siinä, ettei ennalta tiedetä, ketkä tulevat kuolemaan. Se vastaa siis tavallaan sitä, että ampuu silmät kiinni väkijoukkoon. Paljonko suomalaisia hallitus päätti uhrata? HUS:in Juha Tuominen arvioi Mediuutisissa kuolonuhreja tulevan kymmeniä tai ehkä satoja.”

Hän arvioi hallituksen aiheuttaneen runsaat 20 kuolemaa.

Soininvaara jatkaa: ”Uhreja olisi siis yhtä paljon kuin oli Konginkankaan bussiturmassa. Tuossa Suomen maantieliikenteen pahimmassa onnettomuudessa kuoli 23 henkeä, kun bussi törmäsi paperirullalastissa olleen rekan perävaunuun ja paperirullat murskasivat matkustajia.”

”Myönnän, että vertaus on epäreilu. Konginkankaan bussiturma oli puhdas onnettomuus. Ei sitä kukaan tahallaan aiheuttanut.”

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Olisi kannattanut uskoa Pauli Vahteraa

2/4/2021

Voi, voi sinua Tytti Yli-Viikari.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salossakin alkaa tapahtua

2/4/2021

Salossa on 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Kyseessä on Salon tähän mennessä suurin yksittäinen lisäys tapausten määrään THL:n listauksessa.
– Tämä tauti leviää nyt rivakasti kaikissa kontakteissa. Kuvaavaa on, että kaikki perheenjäsenet sairastuvat, kuvailee Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä.

Ellän mukaan tyypillinen salolainen koronatapaus on, että yksi perheenjäsen sairastuu ja muut asetetaan karanteeniin. Parin päivän päästä sairastuvat myös muut perheenjäsenet. Tässä välissä he ovat ehtineet jo tartuttaa muita kontaktejaan esimerkiksi työpaikalla.
– Uudet koronatapaukset koskevat sekä ydinperheitä että sukuja. Valtaosa sairastuneista on työikäisiä aikuisia, mutta myös lapsia on sairastunut. Tartuntaketjuja on lukuisia, sanoo Ellä.

SSS

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomen Turku

1/4/2021

Suomen entinen pääkaupunki Turku kuuluu ja ennen kaikkea näkyy myös jatkossa. Finnkino aloittaa nimittäin paikallismurteella tekstitettyjen elokuvanäytösten pilotin Turun teattereissaan keväällä 2022 avattavan Finnkino Myllyn avajaisista lähtien.

Idea pilottiin saatiin asiakkailta ja se on osa Finnkinon jatkuvaa palvelukehitystä.

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Liikkumisrajoitukset

1/4/2021

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi eilen hallituksen esityksen liikkumisrajoituksista ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta evästyksin, että hallituksen esitystä on muutettava siten, että siinä määritellään täsmällisemmin ne asiat, jotka ovat kiellettyjä. Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purra katsoo, että kaatunut esitys oli samalla arvovaltakysymys pääministeri Marinille.

Pääministeri Sanna Marin ilmoittikin eilen, että hallitus vetää pois eduskunnasta lakiesityksen liikkumisrajoituksista.

Perussuomalaisten kansanedustajan, puolueen 1. varapuheenjohtajan Riikka Purran mukaan perustuslakivaliokunnan ratkaisu lakiesitykseen oli yllätyksetön, ja lopputuloksen saattoi päätellä jo ennen valiokuntakäsittelyä julkisuudessa annetuista asiantuntijalausunnoista.

– Pääministeri oli itse sanonut, että hän haluaa nimenomaan iskeä lekalla epidemian leviämiseen ja tartuntoihin. Tässä tapauksessa se ei vain toiminut, sillä esityksen todettiin olevan perustuslain vastainen, ja siellä oli myös useita muita ongelmia.

– Käsittelyssä todettiin myös, että esitys ei olisi ollut parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttava, eli perusoikeuksiin, kuten elinkeinovapauteen ja elinkeinon harjoittamiseen, merkittävästi puuttuvat toimet eivät kuitenkaan olisi vaikuttaneet sinne, minne niiden haluttiin vaikuttavan. Tällä hetkellähän suurimmat ongelmat ovat ihmisten yksityisissä tapaamisissa kuten esimerkiksi kotibileissä, kauppakeskuksissa ja telakoilla, Purra sanoi tänään tv:ssä Ylen aamussa.

Erätappio hallitukselle

Ylen aamussa nähtiin myös hallituspuolueiden kansanedustajat Antti Kurvinen (kesk) ja Antti Lindtman (sd). Kurvinen totesi, että lakiesitys perustui terveysviranomaisten suosituksiin ja että perustuslakivaliokuntaan on aiemmin pysähtynyt muitakin lakiesityksiä. Kurvinen kuitenkin myönsi, että esitys ei soveltunut Suomen järjestelmään, joten on mietittävä muita keinoja. Lindtman puolestaan kuvasi tapahtumia hallituksen ”erätappioksi”.

Purra arvioi, että lakiesitys oli samalla arvovaltakysymys Marinille.

– Pääministeri oli henkilökohtaisesti jopa useaan otteeseen etukäteen korostanut liikkumiskieltoesitystä ja liikkumisrajoituksia, ja tämä myös aiheutti ristivetoa ja ongelmia hallituksen sisällä.

– Kaikki puolueet eivät olleet ainakaan heti valmiita nielemään tällaista pakettia, eli valmistelun kannalta tässä on ollut etukäteen havaittavissa monenlaisia ongelmia, sekä poliittisesti että oikeudellisesti. Toki perustuslakivaliokunnan toiminnassa toistuvasti näkyy se, että perusoikeustulkinnat ovat tiukkoja.

– Toisaalta, kuten oppositio on toistuvasti huomauttanut, rajojen yli meille tulee edelleen virusta, eikä tämä asia ole vieläkään ratkennut. Tämä on ongelma myös hallituksen tämän esityksen yhteydessä, koska me emme voi radikaalisti rajoittaa ihmisten liikkumista maan rajojen sisällä, ellemme ole samalla huolehtineet siitä, että virusta ei pääse maahan rajojen yli, Purra sanoi.

Perussuomalaiset pysyy suosituimpana puolueena

Perussuomalaiset nousi tänään kärkipaikalle Ylen uusimmassa puoluekannatusmittauksessa. Kannatusmittauksen mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut 0,3 prosenttiyksikköä kokonaiskannatuksen ollessa nyt 19 prosenttia.

Purra huomautti, että perussuomalaisten suosio on noussut vakaasti jo pitkään.

– On selvää, että perussuomalaiset on vahvistamassa asemiaan kuntapuolueena. Valtakunnallisesti olemme jo huipulla, mutta toivon mukaan kesäkuun vaaleissa nousemme myös kunnissa ja teemme historian parhaan kuntavaalituloksen.

Purran arvion mukaan perussuomalaisten kannatusnousun takana on myös yleispoliittisia tekijöitä.

– Myös hallituksen tietty kompurointi näkyy galluptuloksessa.

SDP putosi Ylen kannatuksessa kolmanneksi. Keskusta on jumiutunut kauas perussuomalaisten taakse reilun 12 prosentin kannatuksellaan.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com