Perussuomalaiset eivät allekirjoita

5/3/2021

Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko julkaistiin 5. maaliskuuta. Selonteon tarkoituksena on linjata Suomen toimintaa ja tavoitteita kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä ylivaalikautisesti vuoden 2019 hallitusohjelman toimeksiannon mukaisesti. Selonteon seurantaryhmässä olivat mukana perussuomalaisten edustajat Sanna Antikainen ja Sebastian Tynkkynen.

Sanna Antikaisen ja Sebastian Tynkkysen mukaan selonteko sitoo tulevien hallitusten kädet useiden vaalikausien ajaksi.

YK:ssa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi Suomen kehitysyhteistyörahoitusta lisättäisiin asteittain, tasaisesti ja suunnitelmallisesti useamman vaalikauden aikana. Lisäksi Suomi sitoutuisi YK:n asettamaan tavoitteeseen käyttää 0,7 % bruttokansantulosta (BKTL) kehitysyhteistyöhön.

– Suomalainen kehitysyhteistyörahoitus ei kestä kriittistä tarkastelua. Pieni 5,5 miljoonan ihmisen maa laittaa rahaa useampaan maanosaan ja niiden sisällä useaan maahan. On selvää, että vaikuttavuus ja tehokkuus häviävät ja suomalaisten rahoja ohjautuu helpommin vääriin käsiin, sillä tällaista kokonaisuutta on mahdotonta valvoa uskottavasti, kertoo Antikainen.

PS:n malli kannustaa vastuullisuuteen

Perussuomalaisten kehitysapumallin ytimessä on ulkoministeriön hallinnon alle perustettava rahasto. Johtoajatuksena on se, että vastuun kehitysavun rahoittamisesta ottavat ensisijaisesti yksittäiset kansalaiset, ei Suomen valtio. Rahastomalli tähtää Suomen tämänhetkisen kehitysaputason säilyttämiseen.

Vuosittaisessa veroilmoituksessa lähtökohtaisesti jokaisen veronmaksajan odotetaan sijoittavan kehitysapurahastoon 200 euroa. Jokaisen veronmaksajan on luonnollisesti myös mahdollista valita pienempi tai suurempi sijoitus, jonka koon voi itse määritellä. Verovähennyskelpoisuus yltää 200 euroon saakka.

– Perussuomalaisten kehitysapumalli kannustaa toiminnan vastuullisuuteen, sillä kukaan ei rahoita toimintaa, jos väärinkäytökset jatkuvat ja apu ei ole tehokasta. Olisimme toivoneet löytävämme sellaiset ylivaalikautiset periaatteet kehitysyhteistyöhön, joihin vähimmillään puolueet olisivat voineet sitoutua. Jos olisimme allekirjoittaneet paperin, meidän olisi pitänyt kävellä periaatteidemme yli, ja sitä emme voi tehdä, Tynkkynen huomauttaa.

Hallitus ei voi sitoa perussuomalaisten käsiä

Antikaisen ja Tynkkysen mukaan hallitus ei onnistu sitomaan perussuomalaisten käsiä hallitusohjelman poliittisiin linjauksiin parlamentaaristen työryhmien kautta, jos puolue pakotetaan allekirjoittamaan puolueen ohjelmien vastaisia linjauksia. Tästä varoittavana esimerkkinä olivat viime kauden puolueiden väliset ilmastolinjaukset, joista perussuomalaiset päättivät jäädä pois.

– Jos halutaan tehdä politiikasta vähemmän poukkoilevaa ja luoda ylivaalikautisia tavoitteita, silloin ne täytyy muodostaa puolueiden pienimpien yhteisten nimittäjien kautta – ei senhetkisen hallituksen poliittisten arvojen mukaan, Antikainen ja Tynkkynen summaavat.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Jos annan paholaiselle pikkusormen, niin...

3/3/2021

"Mikäs sen parempaa. SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, Keskusta, RKP ja Kokoomus ovat pääpiirteissään samaa sontaa hiukan erilaisilla mausteilla.

On ollut kummallista seurata, miten perinteiset "isot" puolueet ovat luopuneet kaikesta älyllisestä toiminnasta ja muuttuneet osaksi vihervasemmistolaista falangia. Homotus, haittamaahanmuutto ja unelmahöttö on ollut tiedostavan median kärkiteema jo melkein kaksikymmentä vuotta ja ilmeisesti näiden vankkureiden kyytiin ovat isot puolueet lähteneet.

Ensin on annettu pikkusormi ja sitten on mennyt koko käsi. Nyt seisotaan kaulaa myöten kyseisten aatteiden vankina. Kahdessakymmenessä vuodessa neiteily on tarttunut niin tiukasti kiinni, että ei siitä ihan äkkiä eroon päästä."

Otto Hascak

Homma

1 kommentti          Bookkaa tämä

Herätkää - vartiotorni kaatuu

2/3/2021

Herätkää, hyvät ihmiset!

Hallitus varautuu uusiin toimivaltakiistoihin. Päätösvaltaa keskitettäisiin riitatilanteissa pääministerille.
Miksi pitäisi keskittää päätösvaltaa juuri sille joka EI osaa tehdä päätöksiä?

Viime päivien sekoilu kertoo asioita vähänkin tuntevalle sen ettei pääministerin tueksi tarkoitettu valtioneuvoston kanslia ole tehtäviensä tasalla. Kriisijohtaminen vaatii avustajiksi henkilöitä, joilla on kova kokemus yhteiskunnan eri aloilta juridiikasta alkaen.

Nyt tämä joukko on kerätty kokemattomista nuorisopoliitikoista, joilla on vain saman puolueen jäsenkirja. Tulos on kaikkien nähtävissä.

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Marin - lopeta sählääminen ja keskity olennaiseen

2/3/2021

Poikkeusolot on taas julistettu ja pääministeri Sanna Marin on julkisuudessa kertonut hallituksen valmistelevan varmuuden vuoksi valmiuslain käyttöönottoa sekä esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoa. Lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri pitää ulkonaliikkumiskieltoa ylimitoitettuna ja kohtuuttomana toimenpiteenä.

– Pidän ulkonaliikkumiskieltoa täysin kohtuuttomana. Viruksen torjunnassa pitää huomioida rajoitusten oikeasuhteisuus ja joku tolkku. Jokaisen ihmisen tulee voida ulkoilla, toteaa Leena Meri.

Oikeasuhteisuus huomioitava ravintolarajoituksissa

Pääministeri Sanna Marinin väläyttelemässä mallissa vain välttämätön asiointi, kuten kaupassa käyminen, olisi sallittua. Meri uskoo, että näin raju ulkonaliikkumiskielto koettelisi jo monen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Hänen mielestään toimenpide olisi myös täysin ylimitoitettu.

– Oikeasuhteisuus tulisi huomioida myös ravintolarajoituksissa. Monet yrittäjät ovat olleet tiukoilla, ja ravintola-ala on kokenut kovan kolauksen. Onko ravintolat tarpeen sulkea täysin? Voi olla ruokaravintoloita, joissa on vain muutama ihminen samassa tilassa, ja turvatoimia on helppo noudattaa. Toivon, että eduskunta vielä pohtisi tätä.

– Ylipäätään koko vuosi on ollut aika sekavaa, kun eri viranomaiset ja hallituksen ministerit puhuvat ristiin rastiin, mutta välillä tuntuu, etteivät keskenään, Meri moittii.

Viestinnän oltava ymmärrettävää ja selkeää

Esimerkiksi ministeri Krista Kiuru on antanut julkisuudessa ymmärtää, että eduskunta olisi viime syksynä torpannut lain, joka olisi mahdollistanut negatiivisen testitodistuksen vaatimisen Suomeen saapuvilta. Meren mukaan ministeri antaa tapahtumista väärän vaikutelman.

– Eduskunnan perustuslakivaliokunta lausui, että laille on hyväksyttävät perusteet ja piti mahdollisena säätää vaatimuksia Suomeen saapuville, mutta antoi niin sanottua jälki-istuntoa hallituksen huonosta lainvalmistelusta. Tämä tarkoittaa, että hallitus voisi tuoda uuden, paremmin valmistellun lakiesityksen milloin tahansa.

– On helppo uskoa, että kansalaisten silmissä hallituksen toiminta koronan ympärillä on näyttänyt sekavalta. Viestinnän pitäisi olla ymmärrettävää ja selkeää. Tietysti jos ministerit eivät ymmärrä, mitä tekevät ja mistä puhuvat, niin eihän osaamattomuutta viestinnällä pelasteta, Meri pohtii.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Asyyli

1/3/2021

Suomessa olevista ulkomaalaisista noin puolet on asyyliperusteisia ja he ovat tiukasti Suomen valtion suojeluksessa ja rahoituksessa mitä tulee elämiseen. Muut ulkomaalaiset ovat enimmäkseen vailla vastaavia sidonnaisuuksia ja he saattavat oleskella Suomessa vain tietyn aikaa (työpesti, opiskelu jne.).

Vuoden 1990 jälkeen on maahan tullut asyyliperustein tai niihin liittyvän perheenyhdistämisen kautta noin 150 000 henkilöä (kts. maahanmuuttoviraston tilastot). Tämän kehityskulun havaitsee myös siinä, että vuonna 1990 Suomessa oli vain muutama tuhat islaminuskoista, lähinnä tataareita, mutta nyt näiden määrä on jo yli 100 000 ja määrä kasvaa jatkuvasti nykysysteemillä ilman rajoja.

Maahantulon perusteena näilläkin valtaosalla on asyyli. Lopputulos tulee tietenkin olemaan systeemin romahdus, vaikka suurin osa vallanpitäjistä ja tärkeistä viskaaleista ei ole ymmärtävinään ja käsittävinään mitään.

Vaihtoehto on jo olemassa. Kuten sanasta "turvapaikka" huomaa, niin se on jo nimensä mukaisesti tilapäinen ratkaisu. Kun turvapaikkaa ei enää tarvitse, niin ei sinne pysyvästi juututa. Se on luonteeltaan hätäratkaisu.

Puuhun kavutaan turvaan vaikka vihaista koiraa, mutta sen poistuttua paikalta sieltä puusta tullaan alas. Näin toimii turvapaikka kaikessa yksinkertaisuudessaan. Jokainen voi myös miettiä, jotta mikä "hätä" ajoi jonkun henkilön kaukaa EU:n ulkopuolelta aina Suomeen asti monien turvallisten maiden halki? Sitä kun pohtii, niin alkaa oivaltaa monia "virallisesta doktriinista" poikkeavia seikkoja.

Sama turvapaikan tilapäisyys on kirjattu myös ulkomaalaislakiin, jonka mukaan asyylin tarvetta tulee seurata ja kun tarve on poistunut, niin asyylistatus tulee peruuttaa tai rauettaa. Silloin on koittanut kotiinpaluun aika. Kun asyylipaikka voidaan järjestää kv. sopimusten mukaan myös muualta kuin maasta johon henkilö tuli, niin ratkaisun avaimet ovat jo käsissä. Ketään ei tarvitse laittaa uuniin. Riittää, että valtaapitävien asenne Suomessa muuttuu ja he alkavat toimia järkevästi ja lakeja noudattaen.

 

Akez

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon perussuomalaisten vaalikuulumisia

28/2/2021

Tässä on väännetty ja käännetty kuntavaalien merkeissä pari kuukautta. Lopussa kiitos seisoo.

Tällä hetkellä meillä on 50 kuntavaaliehdokasta. Lisää ehtii vielä tulla, koska viimeiset ehdokkaat hyväksytään maanantaina 8.3.2021 pidettävässä Salon Perussuomalaisten hallituksen nettikokouksessa.

Meikä on toiminut vanhasta muistista vaalipäällikkönä Salossa. Nämä ovat kolmannen kuntavaalit, joihin osallistun. Vaaleja varten on soiteltu runsaasti yli sadalle ihmiselle, lähetetty sähköposteja ja tavattu henkilökohtaisesti. Kilometrejä on tullut auton matkamittariin yli 700.

Erityiset kiitokset menevät (aakkosjärjestyksessä) Antti Olkinuoralle, Ari Peltosalolle, Lasse Suomiselle ja Heikki Tammiselle, jotka ovat itseään säästämättä tehneet duunia kuin aikamiehet. Muut Salon perussuomalaiset ansaitsevat myös kiitokset. Meillä on hieno porukka. Erityisen iloinen olen siitä, että tällä kertaa vaaliehdokkaiksi on intoutunut paljon kauniinpaa sukupuolta.

Työ paremman Salon puolesta tulee jatkumaan tulevalla vaalikaudella.

Ehdokkaita ja heidän mietteitään voi katsella täältä. Lista ei ole vielä täydellinen vaan se päivittyy ensi kuun puoleen väliin saakka.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Omatunto

27/2/2021

Suomi toimii maailman omatuntona. Liberian murhat kuuluvat samoihin kupliin kuin ilmastonmuutos ja murhaajien ja raiskaajien ihmisoikeudet sekä ilmainen elämä.

Ei ole Suomen asia tutkia ja hutkia muiden maiden sotarikoksista epäiltyjä. Riittää, kun pidetään huoli siitä, ettei näitä pääse vahingossakaan Suomeen. Eikä tehdä pöljiä sopimuksia.

Kiitos tästä kuuluu Tarja Haloselle ja Erkki Tuomiojalle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi maksaa sellaisesta, joka ei mitenkään kuulu meille

27/2/2021

Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella alkoi oikeudenkäynti, jossa käsitellään Liberiassa lähes 20 vuotta sitten tapahtuneita sotarikoksia. Syytettyä epäillään kymmenistä siviileihin kohdistuneista murhista, kahdeksasta törkeästä raiskauksesta, käskystä polttaa lapsia elävältä ja jopa kannibalismista. Mutta miksi oikeutta käydään Suomessa?

Hirvittävistä rikoksista epäiltynä oleva Gibril Massaquoi osallistui syyttäjän mukaan Liberian sisällissotaan maan presidentin Charles Taylorin tukijana. Vuosina 1999-2003 sodittu Liberian toinen sisällissota oli äärimmäisen julma konflikti, jossa surmattiin satoja tuhansia siviilejä. Taisteluihin otti osaa useita eri sissijärjestöjä.

Liberian naapurimaassa Sierra Leonessa syntynyt ja kasvanut Gibril Massaquoi oli liittynyt Revolutionary United Front (RUF) -nimiseen kapinallisryhmään, joka taisteli hallituksen joukkoja vastaan 1991–2002 soditussa Sierra Leonen sisällissodassa. Osa RUF:n taistelijoista siirtyi joulukuusta 1999 alkaen Liberiaan taistelemaan presidentti Charles Taylorin puolella. Syyttäjän mukaan Gibril Massaquoi oli yksi Liberiaan siirtyneistä RUF:n komentajista.

Todisti omiaan vastaan ja sai syytesuojan

Vuodesta 2003 alkaen Massaquoi oli todistajana erityistuomioistuimessa, jonka YK oli asettanut tutkimaan Sierra Leonen sisällissodan aikaisia rikoksia. Vastineeksi todistuksistaan oman sissiryhmänsä muita jäseniä vastaan hän sai syytesuojan. Mutta syytesuoja koskee vain Sierra Leonen tapahtumia. Nyt Suomessa käytävä oikeudenkäynti käsittelee Liberian puolella rajaa tapahtuneita epäiltyjä rikoksia, kertoo Yle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Anarkiaa Karjalassa

27/2/2021

EU on epäonnistunut omien lakiensa noudattamisessa, taloudessa, maahanmuuttopolitiikassa, koronantorjunnassa ja nyt koronrokotehankinnoissa.

Norsunluutornit on kaadettava.

Valta on siirrettävä kansallisvaltioille, jotka hoitavat talouden (EU:sta talousliitto ominen valuuttoineen), rajavalvonnan (ero Schengenistä) ja kansallisten etujen mukaisen politiikan.

Vaihtoehtona on anarkia.

Brysselissä on ilmeisesti hätä, kun korona sulki rajat ja elintasoturistien massat jäävät Etelä-Euroopan riesaksi, eivätkä pääse muuttamaan vaikkapa Suomen väestöpohjaa.

Näin Brysselin juntan painajainen nettomaksajamaiden EU -eroista kansanäänestyksin on todennäköisempää, eikä federalistisia hankkeita ja tulonsiirtojen lisäämistä uskalleta viedä eteenpäin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

EU-komission arveluttavaa toimintaa

27/2/2021

EU-komissio varoittaa keskellä koronapandemiaa – maahantulorajoitukset poistettava ja vapaa liikkuvuus sallittava. EU-komission lähettämän nelisivuisen kirjeen mukaan kuutta EU-maata – Suomi, Belgia, Tanska, Saksa, Unkari ja Ruotsi – kehotetaan poistamaan nykyiset rajoituksensa rajoillaan ja sallimaan vapaa rajaliikenne.

Kirjeessä todetaan, että maiden käyttöön ottamat toimenpiteet ovat suhteettomia ja perusteettomia. EU-komissio väittää, että nyt voimassa olevat rajoitukset estävät ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta enemmän kuin olisi tarpeen.

Elämme maailmassa, joka tulee päivä päivältä hullummaksi.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com