Salolaista kouluhysteriaa

24/2/2014

Perussuomalaiset hallituksen jäsenet Tapio Äyräväinen ja Mikko Lundén jättivät eilen kaupunginhallitukselle pykälään 89 uudelleenkäsittelyehdotuksen, jossa todettiin seuraavaa:

Laurin koulun lakkauttamispäätös tehtiin valtuustossa 20.5.2013 pykälässä 91.

Käsillä olevassa päätösehdotuksessa todetaan, että ”kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Laurin koulun siten, että investointitarpeet pysyvät mahdollisimman pieninä ja oppilaat sijoitetaan neljään kouluun. Perniön yläkoulun kapasiteetti tulee käyttää mahdollisimman täysimääräisesti hyväksi.”

Käsillä olevassa päätösehdotuksessa katsotaan, että 20.5.2013 § 91 tehtyä päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Tilanne on kuitenkin oleellisesti muuttunut. Sekä Marian että Moision koulujen remontit ylittävät alkuperäisessä laskelmassa olevat investointitarpeet huomattavasti. Näiden koulujen hankintailmoitukset on tehty virheellisesti, eikä kaupungille edullisinta rakentajavaihtoehtoa ole huomioitu.

Oppilaat eivät mahdukaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti neljään kouluun vaan kaupunki on vuokraamassa tilaa Ammattikurssikeskukselta. Tähän tilaan on tarkoitus siirtää kansalaisopiston toiminnot. Samoin Perniön yläkouluun ollaan siirtämässä Perniön lukiota. Nyt pitää nähdä kokonaisuus, eikä tehdä yksittäisiä ratkaisuja, jotka nielevät rahaa paljon enemmän kuin vuokrasopimuksesta Astrumin kanssa olisi kaupungille koitunut menoja.

Ehdotamme, että koko asiakokonaisuus palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisuus tuodaan kaupunginvaltuuston uuteen käsittelyyn.

Laurin koulua on käsitelty vuoden verran. Astrum-keskuksessa sijainnut koulu päätettiin lopettaa valtuustossa viime vuonna 20. toukokuuta. Lopullinen äänestys meni näin:

Äänestys § 91: esitys Paassilta = Jaa, Karnisto = Ei

( n ) ( % )
28 54,9% JAA
22 43,1% EI
1 2 % TYHJÄÄ
0 0 % POISSA
51 100%

Elovaara Jorma SDP EI
Aalto Ari KOK JAA
Aavasalo Asko PS EI
Ahonen-Ojala Leena SDP EI
Eskola Jouni KESK EI
Friberg Osmo KOK JAA
Halkilahti Jaakko KESK EI
Halkilahti Marjatta SIT TYHJÄÄ
Hellsberg Ralf KOK EI
Hirvimäki Jani PS EI
Honkanen Raimo KESK JAA
Huittinen Ulla KESK EI
Hyttinen Marjatta KOK JAA
Ismo Saari (Ruska Antti) KESK JAA
Junnila Hannu KESK JAA
Kanerva Tauno KESK JAA
Karnisto Saija SDP EI
Koskinen Eeva VIHR EI
Kymäläinen Pekka SDP JAA
Lehti Timo KESK JAA
Leivonen Sanna PS EI
Liede Heikki KOK JAA
Lindholm Harri VAS JAA
Lunden Mikko PS EI
Lundström Sanna KOK JAA
Malm Anne (Keto-oja Piia) SDP JAA
Mwegerano Andi KESK EI
Määttänen Asko KESK JAA
Nikkanen Saku SDP EI
Nummentalo Juhani KOK EI
Nykänen Pia VIHR EI
Paassilta Simo SDP JAA
Passi Anne KOK JAA
Punta Juha KOK JAA
Ranta Hannu SDP JAA
Ruokonen Marja VAS JAA
Salokannel Reijo KOK JAA
Salomaa Jani (Hemanus Klaus) PS EI
Sinervo Ritva KOK EI
Suonio-Peltosalo Elina KOK JAA
Tabell Anna (Varajärvi Matti ) SDP JAA
Taimela Katja SDP EI
Tamminen Heikki PS EI
Tamminen Laura VIHR JAA
Tuominen Marita KESK JAA
Uusitalo Ilkka KESK JAA
Vallittu Pertti KD JAA
Vesa Simo SDP EI
Viitanen Annika KOK JAA
Virtanen Pirjo SDP JAA
Äyräväinen Tapio PS EI

Lakkautus perustui huonoon valmisteluun, jossa silloinen sivistystoimenjohtaja Petri Moilanen ei ollut tehnyt kunnollisia laskelmia ja väitti, että Astrumin oppilaat mahtuvat neljään Salossa olevaan kouluun eli Hermanniin, Moisioon, Mariaan ja Perniön.

Hän kielsi kokonaan puhumasta AMK:sta yhtenä vaihtoehtona, vaikka tiedossa oli, että AMK tulee tyhjenemään nopealla aikataulululla.

Seuraavaksi tekninen toimi huomasi (tutkimukset oli toki tehty jo paria kuukautta ennemmin, mutta niitä ei ollut tuotu luottamushenkilöiden tietoon), että Armfeltissa ja Moisiossa on sisäilmaongelmia. Aluksi niitä vähäteltiin, mutta sitten kone alkoi ottaa kierroksia ja näiden koulun remonttia suunniteltiin täydellä tohinalla jo huhtikuussa ennen kuin Astrumin koulun lopettamisesta oli edes päätöstä olemassa.

Tälläkin hetkellä Marian oppilaita opiskelee väistötiloissa, mm. opetuskeittiössä.

Tuolloinen koulutoimen johtaja Tommi Tuominen totesi, että rahaa kuluu noin 1,3 miljoonaa.

Teknisen toimen johtaja Mika Mannervesi kilpailutti remontit väärin. Hän sekoitti hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön keskenään, eikä lautakunta, perussuomalaisten yrityksestä huolimatta, onnistunut päätöstä purkamaan. Tämä sekoileminen tuntuu olevan yleinen tapa Salossa. Edes hankintamenettelyä ei vaivauduta tekemään oikein, eikä luottamushenkilöille tuoda hankintailmoitusta, puhumattakaan siitä, että näytettäsiin työselostus, -ohjeet ja kustannusarvio, joka sisältää materiaalikustannukset. Niinpä lautakunnan jäsenet, kun eivät saa oikeata tietoa, joutuvat tekemään päätökset täysin säkki päässä.

Työn suorittajaksi ei suinkaan valittu halvinta vaihtoehtoa, koska Mannerveden mukaan yrittäjä ei ollut toimittanut tarjouspyynnössä mainittuja referenssejä. Hankintalain mukaan hankintailmoitus on ainoa sitova paperi, tarjouspyynnöllä ei ole merkitystä. Hankintalain pykälässä 56, sen viimeisessä lauseessa sanotaan näin: Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Tämä olisi mahdollistanut halvimman tarjoajan hakemuksen hyväksymisen ja salolaiset veronmaksajat olisivat kerralla säästäneen 150 000 euroa. Samalla olisi saatu Saloon lisää työtä ja sitä kautta myös verotuloja.

Tämän jutun alussa kertomani uudelleenkäsittelyehdotus oli perusteltu, koska on käynyt ilmi, että Astrumin koulun oppilaita ei mahdu Perniöön eikä myöskään Moision kouluihin. Moisiossa toimiva kansalaiskoulu siirrettäneen ehdotuksen mukaan AMK:n tiloihin, joista Salo maksaa vuodessa arvonlisäveroineen 220 000 euroa, kun Astrumin vuokra olisi ollut 160 000 euroa.

Myöskään Perniöön ei voida Astrumin oppilaita sijoittaa, koska Perniön lukion oppilaat siirretään Perniön yhteiskouluun, jolloin lukio jää tyhjäksi. Lukion tiloihin on tarkoitus tulla päiväkotien lapsia, joka sinällään on tietysti hyvä asia.

Tilanne oli mielestämme muuttunut aivan totaalisesti ja siksi jätimme uudelleenkäsittelyaloitteen, joka kuitenkaan ei johtanut mihinkään. Hallituksen jäsenet eivät nähneet kokonaispakettia ja sen muuttumista vaan hävisimme äänestyksen selkein luvuin 11-2.

Lähetimme medialle kokouksen jälkeen seuraavan tiedotteen:

Perussuomalaiset eivät voi ymmärtää Laurin koulun lakkautuspäätöstä

Salon Perussuomalaiset äänestyttivät tänään kaupunginhallituksessa Perussuomalaisten 7.6. jättämän valtuustoryhmän aloitteen, ja vaativat Laurin koulun lakkautuspäätöstä valtuuston uudelleenkäsittelyyn. Uudelleenkäsittely tyrmättiin, ja sen puolesta äänestivät vain Tapio Äyräväinen sekä Mikkö Lundén.

Alun perin perussuomalaiset perustelivat vaatimusta mm. sillä, että Marian ja Moision koulun sisäilmatutkimuksia ei oltu annettu valtuuston tietoon ennen päätöksentekoa. Ryhmän mukaan Laurin koulun lakkauttamisen kulut ovat suuremmat kuin säästöt. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että kaupunki oli pakotettu vuokraamaan Kansalaisopistolle uudet tilat lähes 220 000:n euron vuosihintaan, koska Moision koulun tilat täyttyvät Laurin entisistä oppilaista.

Olemme järjestelmällisesti vuoden ajan yrittäneet saada järjen valoa syttymään muiden puolueiden valtuutettujen päissä siinä kuitenkaan onnistumatta. Jotkut ovat tosin jo myöntäneet, että taisi tulla tehtyä väärä päätös.

Niin tuli.

Jatkamme edelleen.

Armfeltin ja Moision korjauksia käsitellään seuraavaksi teknisessä lautakunnassa. Näiden koulujen remonttihinta kun on noussut jo lähelle kahta miljoonaa euroa. Lopullinen hinta tullee olemaan noin 2,5 miljoonaa euroa. Vastauksen tiedämme etukäteen.

Seuraava porras on Aluehallintovirasto, johon teemme kantelun. Siitä ei tietenkään ole mitään hyötyä, sillä Avi ei näytä missään asiassa toimivan kaupunkien etujen vastaisesti. Avin jälkeen seuraava valitusporras on hallinto-oikeus. Kaikkiaan oikeusprosessiin saattaa palaa aikaa pari vuotta. Silloin on ehditty sählätä jo uusia kuvioita tähän kuplettiin. Eikä oikeusprosessista ole mitään hyötyä, koska hallinto-oikeus voi korkeintaan kumota Salon tekemän päätöksen. Jos koulut on remontoitu ja ruletti ehtinyt pyörähtää, kuten on, ei voida tehdä muuta kuin levitellä käsiä.

Tämä se on, hyvät veronmaksajat, suomalaista demokratiaa, jossa luottamushenkilöt toimivat pelkkänä kumileimasimena.

Minkäänlaista päätösvaltaa meillä ei oikeasti ole.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Asuntomurtojen aikaa

22/2/2014

Keskusrikospoliisi varoitti tällä viikolla asuntomurroista. Hiihtolomien aikaan murtoja tehdään vilkkaasti, kuluneella viikolla poliisilaitokset ovat tiedottaneet ainakin 24 murrosta. Kohteina ovat olleet lomalle lähteneiden perheiden kodit.

Ammattivarkaat tarkkailevat asuntoja ja huomaavat helposti kohteet, joiden asukkaat ovat poissa. Poliisi kehottaa sopimaan esimerkiksi naapurin tai ystävän kanssa siitä, että tyhjillään oleva asunto on silmälläpidon alaisena. Kotivakuutuksen pitää olla kunnossa, asunnossa toimiva lukitus ja mielellään myös murtosuojaus.

Suomessa tehdään vuosittain noin 2 300 asuntomurtoa. Usein asialla ovat ulkomailta tulevat ryhmät, jotka saattavat tehdä lyhyessä ajassa kymmeniä rikoksia ja sitten kadota nopeasti maasta. Myös suomalaiset pitkäkyntiset ovat asialla. Salonseutukaan ei ole välttynyt murroilta:

Autotalli ja varasto, Kankaanpää: saaliiksi työkaluja, kahdet alumiinivanteiset renkaat.

Useita omakotitaloja, Lempäälä: kodinkoneita ja sähkötyökoneita.

Useita kesäasuntoja, Kerimäki: kalastusvälineitä ja kodinkoneita.

Kesäasunto, Mynämäki: kaksi aggregaattia ja mökkeilytarvikkeita.

Kesäasunto, Salo: perämoottori.

Omakotitalo, Somero: saalis tuntematon.

Omakotitalo, Kauhajoki: kultakoruja.

Omakotitalo, Teuva: käteistä rahaa ja koruja.

Useita mökkimurtoja, Salo: elektroniikkaa ja työkaluja.

Neljä omakotitaloa, yksi kesäasunto: elektroniikkaa, koruja ja perämoottori.

Viisi asuntoa, Porvoo: sekalaista saalista.

Kaksi omakotitaloa, Alavus: saalis tuntematon.

Omakotitalo, Mäntsälä: taidetta, hopeaa ja ikoneita.

Asunto, Tuusula: ”huomattava määrä omaisuutta”

Lähde: Uusi Suomi –verkkolehti, HS, TS, Aamulehti

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kuulun Yrjö Perskeles -Fun clubiin!

21/2/2014

Yrjön turinoita sopii lukea täältä.

Viimeisin on aikas hyvä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomen hallitus tuhoaa Suomen

21/2/2014

Jyrki Kataisen hallitus on epäonnistunut surkeasti. Suomessa on pahin taloudellinen kriisi sataan vuoteen ja meillä on hallitus, joka kaikessa toiminnassaan ajaa EU:n asiaa. Hallituksen tarkoitus ja tavoite oli alusta alkaen keskittäminen.

Kunnat piti keskittää harvoihin metropoleihin ja samaan tähtää myös sote-uudistus. Molemmat hankkeet ovat parhaillaan kivillä, onneksi. Salossa tiedetään, mitä kymmenen kunnan yhteenliittyminen sai aikaan: palvelut katoavat ja lopulta loppuvat vanhoista ympäristökunnista, byrokratiaa ei onnistuta purkamaan edes puolipakolla, kun virkahenkilöt pitävät paikoistaan kiinni kynsin hampain ja haraavat kaikin voimin vastaan. Samalla osa virkahenkilöistä ei välitä tuon taivaallista siitä, että luottamushenkilöt pyrkivät säästämään kuluissa. Eletään edelleen kuin pellossa. Kaiken muun hyvän lisäksi lätkäistiin vielä viiden suojatyöaika, joka on aivan järjetöntä ja vääristää kuntarakennetta.

Muutamat salolaiset sentään varoittelivat, mitä tuleman pitää, mutta heitä ei tietenkään kuunneltu, kuten totuuden puhujia ei ole missään kuunneltu, ennen kuin on liian myöhäistä.

Hallitukselle keskittäminen on ollut tarkoitushakuista ideologista toimintaa, joka karahti kiville. Hallitus haluaa hävittää maakunnat Suomesta ja pudottaa kuntien määrän alle sadan. Se on melko käsittämätöntä, koska esimerkiksi Ranskassa on 37 000 kuntaa ja maailman mallimaassa Sveitsissä, joka on Uudenmaan kokoinen läntti, 2 627 kuntaa, vaikka asukkaita on vain noin kahdeksan miljoonaa.

Kuntien määrä ei ole itsetarkoitus vaan se, miten byrokratia toimii. Suomessa se ei toimi. Kuntien, mutta eritoten valtion byrokraattien määrä on valtaisa, heitä on yhteensä lähes miljoona. Kun laskee vanhukset, lapset, koulutuksessa olevat ja muut eläkeläiset yhteen, selviää, että Suomen viidestä ja puolesta miljoonasta ihmisestä vain karvan verran alle miljoona tekee tuottavaa työtä.

Muut neljä ja puoli miljoonaa ihmistä ovat elättejä.

On päivänselvää, ettei tällainen rakenne voi olla kestävä.

Mitä on sitten tehtävä?

On ryhdyttävä nopeisiin ja koviin toimiin purkamalla ronskilla kädellä sekä valtion että kuntien virkahenkilöiden määrää. Muuten Suomi on kahden kolmen vuoden sisällä konkurssissa.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Ajankohtaista

20/2/2014

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa poliisit ampuvat mielenosoittajia kovilla, Itsenäisyysaukiolla makaa 15 ruumista. Kuolleita on kaikkiaan satakunta. Kaikki heistä ovat siviilejä.

Samaan aikaan Suomessa kansanedustajat jonottavat puheenvuoroja eduskunnassa homokeskusteluun.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei hätää, pakkoliitokset olivatkin uutisankka

20/2/2014

Jooó. ihan tosi.

Tarina siitä, miten SDP:n Jutta Urpilainen ja Kokoomuksen Jyrki Katainen käänsivät takkinsa.

Iloksemme vastuullinen sdp-väki aikoo äänestää Urpilaisen uudelle kaudelle.
Varmaan tahti sen myötä muuttuu.

Kataisesta kukaan ei tiedä, mitä se ajattelee vai ajatteleeko se mitään.

Jos jälkimmäinen pitää paikkansa, hän sopisi oivallisesti muiden samanlaisten joukkoon EU:n komissarioksi.

Lisää näistä ihmelapsista ja kuntien pakkoliitoksista voi lukea täältä.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomi pelaa tänään

20/2/2014

4 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon valtuutetut, lautakuntien ja hallituksen jäsenet

19/2/2014

Virkamiehille ei kannata paasata, mutta teidän on syytä katsoa, mitä Pauli Vahteralla on teille asiaa.

Video löytyy täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Isoveli valvoo

19/2/2014

Euroopassa rakennetaan parhaillaan ennennäkemättömän suuria valvontajärjestelmiä. Euroopan komissio valmistelee hanketta, joka yhdistäisi yli 400 kansallisen viranomaisen tietokannat toisiinsa.

Pian lähes kaikista EU-maista löytyy tietokone, jolla pääsee käsiksi valtavaan määrään salaisia raportteja, satelliittikuvia ja jopa sotilastietoa. EU on markkinoinut valvontaa merellisenä yhteistyönä. Mukana on kuitenkin myös muuta kuin merellistä tietoa.

EU alkaa esimerkiksi kerätä kaikkien ulkomaalaisten sormenjäljet ulkorajoillaan. Rajat ylittävistä ihmisistä kootaan ehkä maailman suurin tietopankki. Valvontahankkeita kehittävä komentaja Pasi Staff Merivoimista myöntää, että tiedonvaihtoyhteistyö voi kehittyä muuksikin kuin vain merten ja rajojen valvonnaksi. Periaatteessa mikä tahansa viranomainen voi hyödyntää järjestelmää ja tutkia hyvin laajasti asioita eri maissa.

Koko kehitys on saanut alkunsa Suomesta. Nyt rakennettava eurooppalainen yhteistyö ottaa mallia muun muassa Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä. Europarlamentaarikko Tarja Cronberg (vihr) vaatii, että valvonnasta pitäisi keskustella kriittisesti. Hän pelkää, että pian EU valvoo rajojensa sijaa ihmisiä. Myös turva-alan yritykset ovat aloittaneet lobbaustyön päästäkseen käsiksi lähes loputtomaan määrään salaista tietoa.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Matilla on asiaa

19/2/2014

Mediat kertovat kilvan, kuinka jokaisella puolueella on noin 20-30  prosenttia aiemmin äänestäneitä, jotka eivät nyt tiedä, ketä äänestää ja miksi. Tätä selitetään hallitustaipaleen kivikkoisuudella.

Opposition kohdalla syyt olivat muita. Kun kaikki alkavat olla EU-kriittisiä, mutta kilpailu EU:n viroista käy raivokkaana joka puolueessa, on vaikea selittää, miksi 13 valittua alkaisivat änkyröidä Brysselissä työnantajalleen, joka maksaa liki 15-20 000 euron palkkaa ja muita etuuksia uudelle poliittiselle aristokratialle.

Hehän saavat lisäksi kaipaamansa korkean sosiaalisen profiilin ja valtaa, jota tietysti jokainen poliitikko hamuaa. Olisihan se vallan outoa, jos tästä oltaisiin luopumassa ja Euroopan varminta työnantajaa kaikin keinoin kaatamassa, kun päästään Euroopan parlamentin jäseneksi.

Liittovaltiokin on jo todellisuutta ja oman valtiomme itsenäisyys oleellisesti vaatimattomampaa kuin vaikkapa osavaltioiden Yhdysvalloissa. Olisiko niin, ettei kansa oikein enää luota poliittiseen vakuutteluun ja sen uskottavuuteen?

Lisäksi eurovaaliehdokkaista 8-10 on aivan varmoja läpimenijöitä, jolloin kalliit ja työläät vaalit järjestetään vain muutaman hassun rajatapauksen selvittämiseksi euroalueen marginaalissa elävän kansakunnan sumutuksessa.

Eikö tämä tällainen jo syö demokratian ja puoluelaitoksen viimeisenkin uskottavuuden? Eiväthän koulutetut ihmiset nyt aivan tyhmiä ole.

Vai ovatko sittenkin?

Lähde: Matti Luostarinen 

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2021 (7)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com