Muutoksen vaalipaneelin kysymykset

23/3/2011

Varsinais-Suomen vaalipiiri - 173 - Tapio Äyräväinen
1. Luettele viisi mieleisintäsi säästökohdetta, joista valtion menoja voisi leikata.

1.Leikataan kehitysapua 90 prosenttia.
Säästö: noin 900 miljoonaa vuodessa.
Suomesta on kaadettu rahaa Kankkulan kaivoon kuudessakymmenessä vuodessa
muutama sata miljardia. Koko maailma on lahjoittanut kehitysapuna biljoonia dollareita
biljoonien dollareiden päälle.
Mikä Afrikassa on 60:n vuoden aikana muuttunut?
Ei mikään.
Tilanne on huonontunut.
Ja naiset kuokkivat yhä. Miehet kiskovat apinanleipäpuun alla edelleen kaljaa (nykyisin
kalja tosin on korvattu jointilla) ja ajavat Valmetilla viidakkoon naapuriheimon luo huoriin.

Rahat ovat menneet gepardihattuisten diktaattoreihin suihkukoneisiin ja Sveitsissä
sijaitseville pankkitileille. Muun muassa Egyptissä 30 vuotta hallinneen ja syrjäytetyn
Hosni Mubarikin tileillä on rahaa noin 40 miljardia. Samanlaisia talletuksia on Gaddafilla
kymmenittäin ympäri maailmaa.

Saharan eteläpuolisten kansojen käsitys työnteosta ei ole muuttunut. Alue, jossa asutaan
syödään tyhjäksi. Kun se on tehty, muutetaan muualle. Maaperä köyhtyy.
Suomessa on tehtävä täydellinen strategiamuutos. Kehitysavun kaatamisesta
pohjattomaan kaivoon on luovuttava ja siirryttävä kehitysyhteistyöhön, josta hyötyvät
molemmat osapuolet. Kehitysyhteistyö on toteutettava koulutuksena, jossa pitää
huomioida erityisesti naispuolinen väestönosa.

2. Lopetetaan laiton maahanmuutto ja passitetaan jo maassa olevat sosiaalipummit
takaisin lähtömaihinsa
Säästö: noin 1,5–2 miljardia euroa vuodessa.
Suomen maahanmuuttopolitiikka on epäonnistunut täydellisesti. Suomeen on
parinkymmenen vuoden ajan haalattu ihmisiä muun muassa Somaliasta, Afganistanista ja
Irakista. Tietyt kansat eivät tunne viikonpäiviä, eivät tiedä syntymäaikaansa, eivätkä tunne
kelloa. He eivät osaa kirjoittaa ja lukea äidinkieltään.
He eivät tule koskaan sopeutumaan Suomeen, eikä heistä tule milloinkaan
yhteiskuntaamme hyödyttäviä ihmisiä.
Laiton maahanmuutto pitää lopettaa heti. Yhtään turvapaikkaturistia ei pidä
ottaa Suomeen ennen kuin omilla kansalaisilla ovat asiat kunnossa. Laittomaan
maahanmuuttoon on saatava nollatoleranssi. Samalla voidaan lakkauttaa
maahanmuuttoministeriö, maahanmuuttoministerin virka, pakolaiskeskukset ja laittomaan
maahanmuuttoon perustuva ”teollisuus”.

3. Vähennetään ja yhdistetään ministeriöitä
Säästö: noin 5 miljardia vuodessa.
Vähennetään valtavaa valtion byrokratiaa ja lopetetaan virkoja. Mm. ulkoministeriössä on
töissä 2700 henkilöä ja sen budjetti on miljardi euroa per vuosi. Mihin tämmöistä määrää
elättejä tarvitaan?
Esimerkkinä yhdistämisestä käy juuri ulkoministeriö ja ulkomaankauppaministeriö.
Maahanmuutto ja Eurooppa –ministerin virka voidaan lopettaa. Vähemmistövaltuutetun ja
demokratiajohtajan virat voidaan lakkauttaa. Näitä on vaikka kuinka paljon.

4. Lopetetaan suojatyöpaikat

Säästö: noin miljardi per vuosi.
Kansalaisten inhoamia valvonta- ja kyttäämisvirkoja voidaan lopettaa muun muassa
työvoimahallinnossa, työ- ja elinkeinokeskuksissa ja sosiaalibyrokratiassa.

5. Lopetetaan mahtipontinen infrastruktuuri
Säästö: noin puoli miljardia per vuosi.
Lopetetaan pönöttävän ja suuruudenhullun infrastruktuurin, esimerkiksi
monumentaaliarkkitehtuurin, rakentaminen.

Siinä alkuun. Pystyn luettelemaan näitä kaikkiaan parikymmentä kappaletta. Homman clou on siinä, että kansalaiset eivät edes huomaa, kun nämä poistot tulevat voimaan. Muuta kuin ehkä parempana palveluna.

2. Kuinka suuri on mielestäsi sopiva kansanedustajan palkka ja millaiset työsuhde-edut kansanedustajan työhön liittyvät tai eivät liity? Hinnoittele oma työsi kansanedustajana.

Sopiva kansanedustajan palkka on noin 3500 euroa brutto ottaen huomioon nykyiset
lomat ja etuisuudet. En hinnoittele omaa työtäni, koska pyrin siihen, että kansanedustajien määrä puolitetaan ja heidän rinnalleen tuodaan suora demokratia eli sitovat kansanäänestykset. Pitkässä juoksussa kansanedustajan työ lyhenee siten, että hän on töissä vain nelisen kuukautta vuodessa.

3. Mikä on kantasi alkoholiin? Onko nykyinen alkoholiverotus kohdillaan?

Alkoholiveroa pitää laskea.

4. Pitäisikö kannabista vastaan asetettuja rajoitteita vähentää? Jos pitäisi, miten?

Ei pidä.

5. Mikä on NATO-kantasi?

Suomen ei pidä liittyä Natoon missään olosuhteissa. Suomessa on kehitettävä
asevelvollisuuteen perustuvaa armeijaa antamalla sille tarpeellinen määrä rahaa
varusteluun ja henkilökuntaan. Maassa on aina armeija. Joko oma tai vieras. Haluan, että se on oma.

6. Pitäisikö eutanasia laillistaa?

Pitää, mutta siitä on oltava hoitotestamentti.

7. Kannatatko EU-jäsenyyden kirjaamista perustuslakiin?

En missään tapauksessa. EU:sta on pyrittävä kynsin hampain eroon. Nykyinen kehitys vie kohti liittovaltiota ja sellaisessa Suomen ei pidä olla mukana. Suomen ei pidä jakaa rahaa hulivilivaltioille, jotka ovat ryssineet omat taloutensa holtittomuudella.

8. Muutoksen sivuilla on paljon suoran demokratian hyviä puolia, mutta mitkä voisivat olla suoran demokratian uhat Suomelle ja sen kansalle?

Hyvä kysymys. Olen pohtinut tätä asiaa todella paljon ja hakemalla hakenut suorasta
demokratiasta huonoja puolia, koska en usko maanpäällisiin paratiiseihin. Parasiitteihin
kyllä.
Kävin varta vasten Sveitsissä syyskuussa 2010 ja keskustelin hyvin paljon paikallisten
kanssa. Kysyin aina tämän saman kysymyksen, mutta en saanut YHTÄÄN sellaista
vastausta, jossa joku olisi sanonut, että suora demokratia on huono asia. Kaikki pitivät sitä
hyvänä. Korkeintaan mainittiin, että se on hidas järjestelmä, että saattaa mennä puolikin
vuotta, ennen kuin joku asia saadaan oordninkiin. No, tiedämme miten nopeasti asiat
ratkeavat Suomessa käytetyssä järjestelmässä.

9. Pitäisikö oleskeluluvan saaneilla ulkomaalaisilla olla Suomen kansalaisten kanssa yhdenvertaiset oikeudet nauttia sosiaaliturvasta ja muista hyvinvointivaltion tarjoamista eduista Suomessa? Pitäisikö perustuslain yhdenvertaisuuspykälä muuttaa koskemaan nykyistä useampien perusoikeuksien osalta ainoastaan Suomen kansalaisia Suomessa?

Ei pitäisi. Suomeen ei pidä ottaa enää yhtään laittomia siirtolaisia.

Työperäistä maahanmuuttoakaan ei pidä tukea, jos sen ainoana tarkoituksena on
luoda Suomeen kahdet työmarkkinat. Suomessa on tällä haavaa omasta takaa 220 000
moniosaajaa. Emme tarvitse heitä ulkomailta. Ja jos tarvitaan, otetaan sitten, kun on sen aika, mutta valikoiden, Suomen etua katsoen ja huoltosuhdetta arvioiden.

Kamelikuljettajista ja vuohipaimenista, jotka eivät tunne viikonpäiviä, eikä kelloa, eivät
osaa lukea tai kirjoittaa omaa kieltään, on aika toivotonta kouluttaa kunnon työmiehiä.
Lisäksi se maksaa järjettömästi.

Työvoimapulaa Suomeen ei tule koskaan.

10. Pitäisikö Suomen kansalaisuuden myöntämisedellytyksiä tiukentaa?

Pitäisi. Sopiva aika olisi vaikkapa 12 vuotta.

11. Pitäisikö humanitaarinen maahanmuuttaja palauttaa kotimaahansa nykyistä useammin, mikäli hän ei olisi enää suojelun tai erityisen avun tarpeessa kotimaahansa palatessaan?

Voimme luopua käyttämässä suvisten sanontaa ”humanitaarinen maahanmuuttaja”.
Kysymys on laittomista siirtolaisista. Jokainen, jolla ei ole matkustusasiakirjaa, pitäisi
käännyttää rajalta. Tälle ei ole Suomen laissa minkäänlaisia esteitä.

12. Pitäisikö täysi-ikäinen ulkomaalainen karkottaa automaattisesti Suomesta, mikäli hän syyllistyy henki-, väkivalta-, seksuaali-, omaisuus- tai ampuma-aserikokseen Suomessa, edellyttäen, että rikos ei ole tapauskohtaisesti arvioiden vähäinen?

Ei mitään tapauskohtaista arviointia, koska se antaa porsaanreiän. Kaikki automaattisesti
heti ulos.

13. Mikä on kantasi Suomen valtion kaksikielisyyteen, virkamiesruotsiin ja pakkoruotsiin? Pitäisikö Suomen valtion kaksikielisyys poistaa Suomen perustuslaista ja pitäisikö Suomen valtion ainoan kansalliskielen olla suomen kieli?

Pakkoruotsi tulee poistaa. Suomen kansalliskielten pitää olla suomi ja saame. Samalla
säästetään valtavia summia rahaa, koska voidaan luopua joutavasta ruotsinkielisestä
palvelusta ja asiapapereiden ynnä muun sälän painattamisesta kahdelle eri kielelle.

14. Kannatatko sukupuolineutraalia avioliittolakia ja homoparien adoptio-oikeutta?

Homoja on arvioitu olevan kansastamme noin kaksi prosenttia. Heidän julkisuudessa ja
mediassa saamansa huomio on kuitenkin jokapäiväistä. Alan kyllästyä homoihin, vaikka
minulle on ihan samantekevää, mitä he puuhaavat makuuhuoneissaan. En halua, että
lapset loppuvat Suomesta, joten homoille ei pidä sallia avioliittoa eikä adoptio-oikeutta.

15. Pitäisikö Suomen valtion osallistua rauhanturvaus-, kriisinhallinta- yms. kansainvälisiin sotilasoperaatioihin lähettämällä vieraiden valtioiden alueille suomalaisia sotilaita ja sotilaskalustoa, mikäli Suomen valtiolla ei ole sellaisten vieraiden valtioiden alueilla valvottavanaan intressejä? Mitä mieltä olet Suomen sotilasjoukkojen pitämisestä Afganistanissa ja somalialaisten merirosvojen jahtaamisesta Atalanta-operaatiolla? Kannatatko päämimisteri Mari Kivieniemen tavoitetta siitä, että Suomen valtion pitäisi pyrkiä rauhantehtävien suurvallaksi?

Suomi käy sotaa Afganistanissa Yhdysvaltojen rinnalla. Suomen armeijan sotilailla ei ole
mitään tekemistä Afgnistanissa sen paremmin kuin Somaliassakaan. Valtiollamme ei ole
siellä mitään etuja valvottavana. En kannata Kiviniemen ajatusta. Suomen ei pidä lähteä mestaroimaan suurvaltakonflikteja. Siitä ei ole meille muuta kuin harmia.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Viharikoslaki

23/3/2011

Eduskunta on hyväksynyt lain, joka lisää internetin keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta rasistisista teksteistä. Uuden lain mukaan ylläpitäjä voi olla vastuussa lainvastaisista teksteistä, vaikka ei olisi itse niitä kirjoittanut.

Uudistuksen tarkoituksena on laajentaa kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa lakia.

Käytännössä uudistus tarkoittaa, että keskustelupalstan ylläpitäjä voidaan tuomita kiihotuksesta kansanryhmää vastaan, jos hänen nettisivullaan on lainvastaista aineistoa. Tuomio edellyttää, että ylläpitäjä on tietoinen materiaalista ja materiaalin poistaminen on mahdollista.

Lakiuudistus pantiin alulle, koska netin vihakirjoitukset ja rasistinen aineisto ovat lisääntyneet viime vuosina.

Oikeusministeriö ei tässä vaiheessa aio ryhtyä laajempiin toimiin keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuun lisäämiseksi. Ministeriö katsoo ensin, kuinka nyt valmistunut uudistus toimii.

Lain valmistelu on ollut riitaista. Noin puolet ministeriölle lausunnon antaneista asiantuntijoista piti keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuun lisäämistä tai ainakin lisäämisen selvittämistä perusteltuna.

Toinen puolisko taas vastusti uudistusta. Heidän mielestään keskustelupalstojen ylläpitäminen vaikeutuu kohtuuttomasti ja verkon käyttäjien mahdollisuus osallistua sosiaalisiin medioihin heikentyy.

Lähde: Yle Uutiset

No niin. Tuija Brax sai haluamansa. Laki on mieletön. Sen mukaan pitäisi tuomita ihmisiä asioista, jotka ovat määrittelemättömiä, kuten vihapuhe ja rasismi. Mikä on vihapuhetta? Mikä on rasismia? Kuka sen määrittelee?

Laissa on perustuslain vastaisia piirteitä, kuten syyttömän tuomitseminen ja sensuuriin kehottaminen.

Hallituksen pitää lopettaa loukkaavat lainsäädäntöhankkeet. Kansanedustajat ovat Suomessa sitoutuneet noudattamaan perustuslakia. Julkisen vallan tehtävänä on varmistaa ihmisoikeuksien mahdollisimman laaja toteutuminen, eikä pyrkiä rajoittamaan niitä.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Seinähullut suomalaiset poliitikot ja mustalaiset

21/3/2011

Viime perjantai-illalla mäntsäläläisessä vanhustentalossa  itäeurooppalaisen näköinen mies tunkeutui 94-vuotiaan naisen kotiin kaupustellessaan rihkamaa. Mies oli anastanut pöydällä olevat rahat ja poistunut vanhuksen asunnosta.

Maanantaiaamulla Keravalla sai poliisi hälytyksen mennä Kauppakaarelle, missä kaksi itäeurooppalaisen näköistä naista oli käynyt kiinni vanhuksiin pyytäen heiltä rahaa. Naiset olivat myöskin käyneet röyhkeästi vanhusten taskuilla, mutta tässä tapauksessa ei rahaa oltu saatu anastettua.

Poliisi tavoitti kerjääjänaiset ja toinen heistä oli poliisille tuttu jo edellisenä vuonna Espoossa tapahtuneeseen anastusrikokseen liittyen.

Poliisi varoittaa vanhuksia alueellamme liikkuvista kaupustelijoista ja kerjäläisistä. Nyt kun rihkaman myyjät ovat alkaneet liikkua myöskin ovelta ovelle -periaatteella, tulisi oven avaamista poliisin mukaan vieraille ihmisille harkita tarkoin.

Kuinka mones kevät tämä on peräkkäin?

Toinen.

Kolmas.

Vai neljäs.

Joka jumalan kevät suurin piirtein tähän samaan vuodenaikaan kirjoitan tästä samasta asiasta uudelleen ja uudelleen.

Nämä Alexander Stubbin, Jyrki Kataisen, Mari Kiviniemen, Astrid Thorsin, Stefan Wallinin ja Kimmo Kiljusen rakastavat mustalaiskerjäläiset saapuvat rikastuttamaan suomalaista kulttuuria ja poistavat poliisin työvoimapulaa ryöstämällä muun muassa 90-vuotiaita vanhuksia.

Onko tämä sinusta oikein?

Minusta tämä on seinähullua touhua.

Edellä mainitut poliitikkomme ja muutama tusina virkamiestä päälle, ovat järjettömiä.

Älkää enää ikinä äänestäkö heitä ja heidän edustamiaan puolueita.

Lähde: Ilta-Sanomat

1 kommentti          Bookkaa tämä

Häpeäväkivalta

20/3/2011

Media käyttää jostain kummallisesta syystä maahanmuuttajatyttöihin ja –naisiin kohdistuvasta väkivallasta termiä Kunniaväkivalta.

Väkivallalla ei ole mitään tekemistä kunnian kanssa. Kysymyksessä on Häpeäväkivalta.

Femistiset järjestöt eivät ole tietojeni mukaan koskaan ottaneet asiaan minkäänlaista kantaa.

Ihmeellistä!

Fantastista!

Häpeäväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, joka turvaa perheen, suvun tai klaanien (somalit) uskottavuuden ja arvostuksen toisten silmissä.

Häpeäväkivalta on lievimmillään tyttöjen ja naisten uhkailua, täydellistä eristämistä, pakottamista tai pahoinpitelyä. Sen äärimmäinen muoto on Kunniamurhaksi kutsuttu teko. Viranomaistemme mukaan Kunniamurhia ei ole Suomessa tapahtunut.

Muutamat järjestöt ovat sitä mieltä, että niitä on tapahtunut.

Häpeäväkivaltaan pitää suhtautua Suomessa ankarasti. Niistä on määrättävä ankarat rangaistukset, jotka suoritetaan ehdottomana. Istumisen jälkeen tuomittu pitää karkottaa Suomesta heti, eikä hänellä saa olla paluuta maahamme.

Teon yritys pitää olla rangaistava ja rangaistuksen koventamisperuste.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Japanin ydinvoiman salat julki

20/3/2011

Allaoleva on suora lainaus Ruukinmatruunan blogista. Jälleen oivallinen osoitus siitä, että yksittäinen blogikirjoittaja hakkaa muun muassa Helsingin Sanomien (jossa oli eilen monta sivua Japanista) ammattitaidon lentopalloluvuin 25-1.

Ehkä se johtuu siitä, että toimittajat ovat henkisesti laiskoja. Tai sitten he eivät osaa ammattiaan.
Japani on tullut tunnetuksi maana, jossa kaikki toimii ja jossa laadun lippu pidetään korkealla. Pimeästä puolestaan huolimatta Japani on maa, jota mielellämme ihailemme aivan aiheesta. Mutta Tepcon yrityskulttuuri on ollut kauniisti sanoen leväperäinen ja rumasti sanoen slarvi - se on ollut jotain täysin piittaamattoman ja rikollisen välinpitämättömän välillä, ja sellainen yrityskulttuuri ei sovellu edes vuorovesivoimalaan - saati atomivoimalaan. Tepco Tokyo Denka Kabushiki Kaisha tuntuu olevan tämän tarinan roisto. Yhtiö on jäänyt vuosien mittaan kiinni muun muassa säteilyvuodoista, salailusta ja tarkastusraporttien väärentämisestä.

Tepco on saanut Fukushiman saaren nimen merkityksen (fukui = onnellinen) nyt päälaelleen. Saari sijaitsee 200 km päässä suur-Tokiosta, ja tätä kirjoitettaessa onnettomuus on nyt tasoa 5. Mutta Tepco ei, ikävä kyllä, ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä.

Surullinen tarina alkaa vuodesta 1978. Tuolloin Fukushiman yhden reaktorin ohjainlaitteisto hajoaa, viasta ei raportoida hallitukselle koska sitä ei vaadita. Asia piilotetaan jonnekin byrokratiaan. 1989 Fukushiman insinöörille tulee käsky poistaa valvontaviranomaisen videosta kohta, jossa näkyy halkeamia voimalan höyryputkissa. Asiasta kerrotaan Tepcon johdolle. Mitään ei tapahdu. Asiaa peitellään kymmenen vuotta, ja sen tultua julki vuonna 2000 kolme johtajaa saa potkut. 1999 Tokaimuran ydinjätteenkäsittelylaitoksessa polttoaineen jälleenkäsittelyn työntekijöiden kerrotaan sekoittaneen uraania käsipelillä ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa saaveissa koneellisen prosessoinnin sijasta. Kriittinen massa ylittyy, ja seurauksena on hallitsematon ydinreaktio, jossa kaksi työntekijää kuolee. 400–600 ihmistä altistuu pienelle säteilymäärälle turvallisuusmääräysten laiminlyöntien takia. 2002 Tepco jää kiinni turvallisuusraporttien väärentämisestä ja joutuu sulkemaan väliaikaisesti kaikki 17 voimalaansa myönnettyään, että käytäntö on jatkunut yli vuosikymmenen. 2006 Tepco raportoi vähäisestä säteilyhöyryvuodosta Fukushimassa. Ja viimein 2011 maaliskuun 11. päivänä Japaniin iskee 8,9–9,0 magnitudin maanjäristys, joka nostattaa Fukushimaa vaurioittavan tsunamin. Loppu on historiaa.

Salailua, petoksia, klähmintää, väärennöksiä, hyssyttelyä. Tarina voisi olla suoraan Simpsoneista, mutta kun ei ole. Homer Simpson tekee oikeaa iskurityöläisen työtä Springfieldin ydinvoimalan turvatarkastajana verrattuna Tepcoon. Todellisuus on tarua kamalampaa. Ruukinmatruunalle on eittämättä tullut tapauksesta mieleen elokuva Akira Kurosawan Unet ja "Fudzivuori punaisena".

Ruukinmatruuna totesi jo, että ydinenergia on yksi niitä teknologioita, jotka ovat pahimmin pettäneet lupauksensa, ja siihen on syynsä. Se syy on ihminen itse. Jälleen kerran ihminen on osoittautunut heikoimmaksi lenkiksi. Tepco on osoittautunut vielä pahemmaksi tapaukseksi kuin Enron - sillä Enron sai katastrofin aikaan vain pörssissä, mutta Tepco myös 3D:ssä.

Sillä välin kun palomiehet, pelastusmiehet ja itsepuolustusjoukkojen miehet riskeeraavat henkensä Fukushimassa, Tepcon viestintäorganisaatiolta on kuultu lähinnä hyssyttelyjä. Ruukinmatruuna on todennut suuryritysten muistuttavan psykopaatteja, ja Tepco on vuosikausien tavoin toiminut täysin psykopaatin tavoin: mitään oppimatta, mistään piittaamatta, mistään välittämättä. Tepcon synkkä turvallisuushistoria ylitti jonkinlaisen kipukynnyksen jo vuonna 2002. Fukushiman ydinreaktoreiden rakentajan General Electricin työntekijät paljastivat, että Tepco oli pyytänyt heitä jo pitkään väärentämään turva- ja tarkastusraportteja.

Sitten tulikin 2011 maanjäristys ja tsunami, ja Tepco, turvallisuusviranomaiset ja Japanin hallitus pitävät jatkuvia tiedotustilaisuuksia televisiossa. Financial Times -lehden mielestä Tepcon viestintäorganisaatio on muistuttanut enemmän Peppi Pitkätossusta tuttuja poliiseja Kling ja Klang kuin vakavasti otettavaa organisaatiota, joka kamppailee ydinkatastrofia vastaan. Tepcon viestintä on osoittautunut olevan erittäin heikkoa. Se on kömpelöä, eivätkä he tunnu olevan kovin hyvin asioista perillä.

Japanin politiikan asiantuntija Michael Cucek arvioi samassa lehdessä jyrkemmin: Tepcolla ei ole kriisinhallintaa, koska he eivät koskaan ole olleet valmistautuneita kriisiin. Pelkona on, että Tepco ei kerro koko totuutta, koska yhtiöllä on ollut sellainen tapa - salailu, peittely ja selittely. Japanilaiset näyttävät luottavan enemmän hallituksen suorapuheiseen tiedotusvastaavaan Yukio Edanoon kuin Tepcoon tai pääministeri Naoto Kaniin. Alkuviikosta paljastui, ettei pääministeri ollut saanut Tepcosta edes tietoa yhden reaktorin räjähdyksestä.

Hupsista. Jos näin Japanissa - niin miten sitten niissä maissa, joissa työkulttuurin maine on vielä Japania paljon heikompi?

 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Loppuu

19/3/2011

Hallituksen kausi on lopuillaan. Hallitus käynnisti heti kautensa alussa isoja hankkeita.

Paras-hankkeella oli tarkoitus saada kuntien palvelut ja rakenteet kuntoon ja kustannustehoikkaiksi.

Tulokset jäivät olemattomiksi.

Sata-komitea pantiin laatimaan sosiaaliturvan uudistusta. Sen työ loppui ryhmän jäsenten näkemyseroihin.

Eduskunta on kunnostautunut järjettömien lakien väsäämisessä.

Vai mitä mieltä olette mm. paskalaista, kelvottoman ja luontoa rasittavan bensiinin tuomisesta myyntiin, ulkomaalaislaista, joka lisää suomalaisten taakkaa, vaalijärjestelmän uudistuksesta, joka betonoi suurten puolueiden vallan ja perustuslain muutoksesta, jossa Suomen EU-jäsenyys hakattiin Mooseksen lain tauluun.

Vain muutamia mainitakseni.

Muistakaa äänestää, jollei numeroa 173, niin muutosta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ylen vaalikone

17/3/2011

Ylen vaalikone on avautunut täällä.

Muutoksella on 66 ehdokasta kaikissa Suomen vaalipiireissä lukuun ottamatta Affenanmaata.

Kuitenkin Ylen masiinasta puuttuu 20 ehdokkaamme vastaukset, joita on tänään etsitty kissojen ja koirien kanssa.

Pari päivää sitten Yle oli paniikissa ehdokkaittemme valokuvien kanssa.

Ilmeisesti henkilökuntaa on suorittavassa portaassa liian vähän tai sitten se on kädetöntä.

Ylen vaalikoneessa on yksi todella mahtava puute.

Kysymykset ovat persauksista, johdattelevia ja sellaisia, että niitä pitää selitellä.

Mielenkiintoista on lueskella Varsinais-Suomen vaalipiirin vastauksia ja katsoa, miten ehdokkaat ovat vastanneet.

Vaalien jälkeen läpimenneiden tekemisiä on vielä mielenkiintoisempaa seurata, kun sitä peilaa vastauksiin.

Numerohan oli 173.

Muistakaa äänestää, jollei minua, niin muutosta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tylsä vaalitentti

17/3/2011

Eilen nähtiin telkkarissa Ylen ensimmäinen vaalikeskustelu. Mukana olivat eduskuntapuolueet. Odotin tentiltä paljon, mutta petyin pahasti. Tentti oli tylsä ja raskas seurattava. Siinä ei ollut minkäänlaista mielenkiintoa. Eikä siitä jäänyt käteen mitään.

Keskustelun vetäjä Jan Andersson pilasi paljon. Hän antoi eniten aikaa Jyrki Kataiselle ja Mari Kiviniemelle ja oli puheenvuorojen jakamisessa ja latteiden puheiden pituuden sallimisessa puolueellinen.

Tentin jälkeen mietin, että mikä olisi valintani, jos näkemäni perusteella pitäisi valita puolue. Yksikään ei miellyttänyt.

Jyrki Katainen ja Stefan Wallin ovat suurella rahalla mainostoimistojen stailaamia esiintyjiä, mutta kenties jopa liian hyvin koulutettuja. Molemmista paistaa läpi teennäisyys. He ovat falskeja.

Mari Kiviniemi on hyvin nopeasti päätymässä umpikujaan pääministerin tehtävästä huolimatta. Hänestä ei yksinkertaisesti ole valtiomieheksi. Karisma ei riitä. Lisäksi hän valehtelee. Kansa huomaa sen.

Päivi Räsäsellä on hieman samanlainen ongelma kuin Kiviniemellä. Hänellä on toki asiaosaamista, mutta häneltä puuttuu lavasäteily. Paavo Arhinmäki oli yllättävän terävä, mutta valitettavasti hänen agendansa elää menneen maailman rautaesiripun takaista aikaa, jolle ei ole tässä päivässä tilausta.

Jutta Urpilainen on jonkin verran parantanut asiaosaamistaan, ilmeisesti häntä on päiväkausia prepattu kysymyksiin, joita kaikki arvasivat esitettävän. Papukaijamaisuus ei ole hävinnyt. Nytkit joka toinen puheenvuoro alkoi sanoilla ”meillä SDP:ssä on linjana ollut…”.

Anni Sinnemäki vääntelee naamaansa edelleen oudosti ja puheen tuottaminen takkuilee. Lisäksi Anni on se miltä näyttääkin, stalinisti, joka on puettu vihreään kaapuun.

Eniten showta odotin Timo Soinilta. Timon vatsa on kasvanut huolestuttavasti. Jos mies kiertää ennen vaaleja pitämässä palopuheita 70:llä paikkakunnalla, tahti on fysiikalle liikaa. Soini heitteli kuluneita sutkauksia ja oli varovainen, koska tietää, että vaalien jälkeen hän joutuu muodostamaan hallitusta Kataisen ja Kiviniemen kanssa. Vastapeluria ei ole syytä mollata niin, että nämä ottavat nokkiinsa. Timo Soini oli ehkä suurin pettymys odotuksiini nähden koko paneelissa. Sanan säilä ei tällä erää säihkynyt.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Tapsan vaalivankkurit

15/3/2011

Olen havainnut, että salonseutulaisilla kansanedustajaehdokkailla on komeita sadan tonnin matkailuautoja, jotka on teipattu iloisesti naamakuvilla. Koska Tapsan budjetti on pieni, eikä avustuksia tunnu paikallisilta tulevan (Rovaniemeltä ja Pariisista on toki tullut - kukaan ei ole seppä omalla maallaan), niin päätin myös hankkia oman vaaliauton.

No, siihen ei riittänyt rahaa.

Mutta sainpa sentään rekkarin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2021 (7)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com