Kuristuva Suomi - osa 2

15/11/2013

3. Kuntaliiton mukaan Suomessa on 320 kuntaa. Sama puulaaki on arvioinut, että ensi vuonna näistä 220 on erilaisissa taloudellisissa vaikeuksissa, jotka pahenevat jatkuvasti, koska valtio sälyttää edelleen lisää lakisääteisiä tehtäviä kunnille. Niitä on nyt 585 kappaletta ja päälle vielä noin tuhat asetusta. Samaan aikaan valtio vie kunnilta miljardin valtionapuja.

4. Kouluissa joudutaan lomauttamaan opettajia. Kouluja lakkautetaan kiihtyvään tahtiin pienistä kunnista ja kuntia ajetaan pakkoliitoksiin, joka lisää syrjäkylien väestökatoa. Maaseutu autioituu. Lisäksi monet koulut kärsivät sisäilmaongelmista tai homeongelmista. Niiden kunnospitoon ei ole rahoja ja niitä, etenkin ilmastointia, hoidetaan kunnissa ammattitaidottomasti.

Tämä koskee myös Saloa. Opettajat, muu henkilökunta ja oppilaat joutuvat tekemään työtään näissä homerakennuksissa remontteja pahimmillaan vuosikausia odotellessa.

5. Kuntien lisäksi myös seurakunnat ovat ajautumassa taloudellisiin ongelmiin.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuristuva Suomi - osa 1

15/11/2013

1. Rappiolla on hyvä olla. Suomen vesi- ja viemäriverkosto on haljussa kunnossa. Päivittäin pamahtelee ympäri maata toistasataa putkistoa. Putket ovat karstoittuneet umpeen. Kenelläkään ei ole enää varaa kunnostaa niitä.

2. Suomen tieverkko on romahtamassa, koska määrärahoja teiden pitoon ei ole. Verorasite työssä käyvää kansalaista kohti on tapissa. Ihmiset maksavat täysin tuulesta temmattua kiinteistöveroa, joka nousee joka ainoa vuosi. Kiinteistöveroa vastaan ei saa maalla yhtään mitään. Maaseudun asfalttiteitä ollaan palauttamassa sorateiksi, talvisin ei sivuteitä aurata kuin silloin tällöin, kesäisin tienpientareet puskittuvat, mutta kukaan ei välitä.

Kirjoitussarja perustuu mm. seuraaviin lähteisiin:

Helsingin Sanomat, Uusi Suomi -verkkolehti, Yle, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Toimi Kankaanniemi ja Jaana Pedersen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Nyt Hellulla natsaa

15/11/2013

Helena Eronen, joka tunnetaan parhaiten median nostattamasta hihamerkkikohusta, kirjoittaa mitä parhaimpia blogeja Uusi Suomi -verkkolehteen.

Tässä viimeisin, Kevan Merja Ailuksesta kertova roiskaisu.

Kiitos, Hellu, säästyinpä taas laiskana miehenä kirjoittamisen vaivalta.
Enkä minä noin hyvää juttua olisi edes pystynyt kirjoittamaan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Se siitä työperäisestä maahanmuutosta

14/11/2013

Työperäinen maahanmuutto tuhoaa suomalaisen rakentamisen.

Suomeen muuttaa EU-maista yhä enemmän ihmisiä, joiden työllistymismahdollisuudet ovat erittäin huonot. Suomesta on jo tullut virolaisten sosiaalitoimisto ja tilanne pahenee. Myös muut Suomea köyhemmät maat huomaavat tämän porsaanreiän.

Suomeen perustetuissa uusissa rakennusalan yrityksissä joka kahdeksas on virolaisen perustama. Virolainen yrittäjä voittaa tarjouskilpailuja halvemmalla hintatasolla. Siksi hän palkkaa tänne kesäksi työntekijöitä. Näillä työntekijöillä on kotimaassaan ollut huonommat edellytykset työllistyä, minkä takia he tulevat Suomeen. Kesän jälkeen yritys lomauttaa tai irtisanoo virolaiset työntekijänsä tai lopettaa oman toimintansa kokonaan. Työntekijä saa työsopimuksen perusteeella jäädä Suomeen.

Palkkoja ei ole tarkoituskaan maksaa, koska tänne halutaan sosiaaliturvaan. Suomen palkkaturvajärjestelmässä on rakennusalalla jo 8000 virolaista ja 5000 suomalaista. Virolaiset eivät joudu maksamaan edes veroja Suomeen puolen vuoden säännön takia tai sen takia, että palkka on niin pieni, ettei siitä maksettaisi edes kunnallisveroa.

Kaikilla Suomeen tulevilla on tarkoitus heti päästä Suomen sosiaaliturvan asiakkaaksi. Näin Suomi saa työperäisen maahanmuuton nimissä koko ajan uusia sosiaaliturvan varassa eläviä. Tällaisten henkilöiden työllistäminen on vaikeampaa kuin kantaväestön. Jos he eivät työllisty Virossa, miten he työllistyisivät täällä kielitaidottomina.

Virolaiset asuvat aluksi Suomessa ahtaasti kymmenkuntakin henkilöä 2-3 huoneen asunnoissa. Nokkelimmat asuvat somalien isoissa asunnoissa, joista 1-2 huonetta on tyhjennetty pimeää vuokrausta varten kahdelle-kolmelle asukkaalle. Kun sosiaalitoimiston piikki on auki, haetaan kaupungin asunto, jonka vuokrat maksaa KELA ja kaupunki. Sen jälkeen koko perhe voi muuttaa Suomeen isompaan asuntoon. Tässä on yksi syy, minkä takia niin moni virolainen tänne tullut rakentaja ei ole edes vasaraa aiemmin kädessään pitänyt.

Koko Pauli Vahteran juttu löytyy täältä.

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelma

14/11/2013

Kotouttamispolitiikan lähtökohtana tulee olla periaate ”maassa maan tavalla”, koska se on sekä maahanmuuttajien että vastaanottavan yhteiskunnan etu. Ensisijaisesti maan tavat tarkoittavat Suomen lakeja, mutta myös kulttuuriset normit ovat osa yhteiskuntaamme.

Kiihtyneestä yksilöllistymiskehityksestä huolimatta Suomessa vallitsee Perussuomalaisten näkemyksen mukaan edelleen suomalainen kulttuuri, mistä viestii myös alati toistettu vaatimus monikulttuurisuuden lisäämiselle. Suomalaisen kulttuurin vaaliminen ja yhteiskunnan järjestyksen ylläpitäminen ei ole rasismia.

Perussuomalaiset eivät hyväksy kotouttamispolitiikan peruslähtökohdaksi sitä, että kantaväestön tulisi sopeutua maahanmuuttajien tapoihin tai että vieraista kulttuureista tuleville alettaisiin luoda heidän lähtömaansa kulttuuriin perustuvaa lainsäädäntöä ja viranomaiskäytäntöjä. Me pidämme myös joulujuhlamme ja suvivirtemme aivan kuten juhlapyhämme, joista lähtökohtaisesti kaikki pääsevät nauttimaan.

Suomen kieli on avain suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Kielen oppimisella onkin keskeinen rooli kotoutumisessa. Perussuomalaisten mielestä kielenoppimisen tulee olla kokonaisvaltaisesti kannustavaa. Taholle, joka vastaa maahanmuuttajien kieltenopetuksesta, tulee luoda taloudelliset kannustimet saada aikaan parempia oppimistuloksia.

Samoin maahanmuuttajalle voidaan luoda taloudellisia kannustimia oppia suomen kieltä.

Lähtökohtana tulee olla yhteiskunnan velvollisuus tarjota kielenopetusta ja vastaavasti maahanmuuttajan velvollisuus osallistua kielenopetukseen sosiaalietuuksien saamiseksi. Lisäksi maahanmuuttajalle tulee laatia kotoutumissuunnitelma, jota hänet velvoitetaan noudattamaan. Eri statuksella Suomessa oleville ulkomaalaisille maahanmuuttajille voidaan luoda erilaiset järjestelmät kotouttamiseen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei tule lasta eikä paskaa

14/11/2013

Kuten tunnettua, Salossa pyöräytettiin mielenilmaisu paikallisen sairaalan synnytysosaston puolesta. Kohde oli väärä ja paikka oli väärä. Vaarassa on koko Salon sairaala, eivätkä sen kohtalosta päätä paikalliset päättäjät.

Jollekin on ehkä pasahtanut päähän kysymys, mistä lopetusuhka johtuu. Kerron, missä mallissa on sote-uudistus ja kunta-uudistus.

Kokoomuslainen sosiaaliministeri Paula Risikko uskalsi lopultakin sanoa – on todennäköistä, että hänellä oli Kataisen mandaatti, koska Katainenkin tietää, ettei hallituksella ole voimaa eikä kykyä tehdä päätöksiä - ääneen sen, minkä kansalaiset, lukuun ottamatta ehkä salolaisia, ovat tienneet jo pitkään.

Sote-uudistus ei toteudu tällä hallituskaudella, koska kuntauudistuskaan ei toteudu. Vastuukuntamalli

(Vastuukuntamalli on malli, jossa puitelain mukaan yhteistoiminta-alueen tehtävät voidaan antaa kuntalain mukaisesti isäntäkunnan eli yhden kunnan hoidettavaksi. Tällöin tehtävien hoitamista varten perustetaan alueen kuntien yhteinen toimielin, joka voi olla lautakunta, johtokunta tai toimikunta. Mallista käytetään myös nimityksiä vastuukuntamalli, keskuskuntamalli tai yhteislautakunta.)

on törmännyt perustuslakiin, eivätkä mallin hallintohimmelit ole juuri mettä keittäneet missään päin Suomea. Petteri Orpon virkamiestyöryhmä jatkaa duuniaan. Heillä on maali tiedossa, mutta ei hajuakaan siitä, miten sinne päästään.

Selvitysmies Arno Miettinen (Salon entinen kunnansihteeri) askaroi valtionosuusjärjestelmän kanssa. Miettisen esityksessä päätähtäin on uusissa kriteereissä eli sairastavuudessa ja ikääntyneisyydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat joutuisivat siirtämään rahaa vähemmän sairastavasta läntisestä Suomesta itäiseen Suomeen. Siitä ei tykkää kukaan länsisuomalainen kunta, ei ainakaan liemessä oleva Salo.

Kuntauudistus elelee omia aikojaan, kunnat, kuten TOIVOTTAVASTI Somerokin, tekevät  leikinpäiten selvityksen Saloon liittymisestä. Jos se nimittäin toteutuu, edessä on uusi viiden vuoden suojatyöaika.

Facessa Salon kuntalaisfoorumilla penätään jatkuvasti nopeita päätöksiä ja haukutaan alatyylisesti päättäjiä siitä, että he järkkäävät puoluetovereilleen ja hyville veljille virkoja.

Kerran vielä, pojat.

Salon kuntaliitoksen mukanaan tuoma viiden vuoden suojatyöaika loppuu vasta tämän vuoden lopussa. Tammikuussa 2014 voidaan aloittaa YT-neuvottelut, jotka kestänevät maalis-huhtikuun vaihteeseen, jollei ay-liike pahasti niitä jarruta. Vasta sen jälkeen voidaan väkeä irtisanoa. Irtisanomisaika on puoli vuotta. Irtisanomisten säästöä tuottavat vaikutukset alkavat siis vasta vuoden 2014 marras-joulukuussa.

Päättäjät eivät järjestä kavereilleen tai puoluetovereilleen minkäänlaisia virkoja. Ylimpien hallintotasojen 183 henkilöstä joutuu lähtemään enimmillään 35 henkilöä. Tämä on melko tarkkaa viidesosa. Säästöjä pitäisi tulla puolitoistamiljoonaa euroa.

Itse en usko ihan henkilömäärään enkä säästettyyn summaankaan, mutta aika näyttää.

Muuten olen sitä mieltä, että päättäjät ovat tehneet ainakin yhden virheen organisaatiomuutoksessa.

Se on se, että organisaatiomuutos olisi pitänyt tehdä alhaalta ylös eikä ylhäältä alas.

Toki se olisi ollut monta kertaa hankalampaa kuin nyt, mutta ainakin se olisi ollut hedelmällisempää.

No, uuteen organisaatiomuutokseen päästään käsiksi parin vuoden sisällä. Oletan.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Paimion synnytykset Turkuun

14/11/2013

Siinä kävi nyt sillee, että Paimion sote-lautakunta hyväksyy Salon synnytys- ja lastenvuodeosastotoiminnan siirron TYKSiin.

Paimion vuotuisesta noin 130 synnyttäjästä vain 26 eli melko tarkkaan parikymmentä prosenttia synnyttää Salossa. Syy on se, että paimiolaisten mielestä toiminnan siirto TYKSiin parantaa potilasturvallisuutta.

Naula Salon arkkuun.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ovatko helsinkiläiset todellakin valinneet nämä ihmiset päättäjikseen?

13/11/2013

Suurin osa näistä helsinkiläisistä valtuutetuista lienee pahasti eksyksissä.
Mikähän tämän hulluuden aiheuttaa?
Katso lisää täältä:
Kysymyksessä on taltiointi pakolaiskeskustelusta.
Valitkaa "Kaupunginvaltuuston kokous 18/13.11.2013" ja sen jälkeen oikealta asia numero 3 (kyselytunti).

1 kommentti          Bookkaa tämä

Vanhussoppa Salossa sakenee

12/11/2013

Viime keväänä käytiin Attendo-nimisestä yhtiöstä aikamoista vääntöä Salon politiikasta.

Onneksi yhtiön tulo Saloon saatiin torjuttua, sillä syksyn mittaan on käynyt ilmi, että Attendon liiketoiminta on epäilyttävää. Varoja on siirretty Suomesta ja Ruotsista neljänä  viime vuotena noin 110 miljoonaa euroa Luxemburgiin ja sieltä edelleen muihin veroparatiiseihin konsernin sisäisinä lainoina.

Sisäisten lainojen takia konsernin yhtiöiden tulokset pienenevät ja samalla niiden maksamat yhteisöveron tuotot vähentyvät. Attendo ei maksa veroja Suomeen vaan Suomen toiminnat omistaa ruotsalainen emoyhtiö Attendo Intressenter.

Pelkästään häveliäisyyssyistä en viitsi mainita, kuka esti yhtiön tulon Saloon. Katsokaa kaupunginhallituksen listoilta.

Nyt peräti kaksi yritystä haluaa rakentaa palvelutalon muistisairaille. Kaupunki on hakenut tarjouskilpailulla vanhusten tehostetun palveluasumisyksikön toimitiloja. Luottamushenkilöille asiasta on unohdettu mainita.

Helsingintie 64:een halutaan 60-paikkainen palvelutalo, jonka paikoista 30 kappaletta tulisi kaupungin käyttöön. Näin ensi alkuun.

Malli on tuttu, mutta ovela. Asukkaat tekisivät vuokrasopimukset tilojen omistajan, eivätkä kaupungin kanssa. Yhtiöitä on peräti kaksi: ET-Hoivakiinteistöt Oy ja Koy Artun Hoiva-asunnot.

Sote-lautakunta valinnee jommankumman. Vaihtoehtoja ei nimittäin paljoa ole, jollei Salon sairaala sitten tyhjene odotettua nopeammin. Sinne muuten – ohimennen sanoen – sopisi hyvin jokin lääkäritalo. Kaupunginhallitus tuki molempia, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) avustusten hakuaika päättyy jo tällä viikolla.

Ajatelkaa, kuinka paljon kaikenkarvaista byrokratiaa ja yrityksiä pyörii vanhustenhoidonkin ympärillä. Niin paljon, että itse asia, se tärkein eli vanhusten hoito ja hyvinvointi pakkaa unohtumaan. Ja jotta paletti olisi täydellinen, asiaan on sotkeutunut vielä Suomen Aluerakennuttajat Oy. Köyhän rahoille on monta ottajaa. Ja jokainen vie siivunsa.

Paitsi Salon kaupungin veronmaksajat, jotka lopulta maksavat koko lystin.

Kun tiedämme, että ET-Hoivakiinteistön kustannusarvio on noin kahdeksan miljoonaa ja Artun Hoiva-asuntojen 4,6 miljoonaa, niin on selvää, ettei kaupungilla ole varaa omaan tuotantoon.

Merkittävää on se, että toinen tarjous on melkein puolet halvempi. Mistä se johtuu? Siihen osaa varmaan vastata kaupungin tekninen toimi, joka toimialajohtajan mukaan on täynnä osaavia rakennuttajia, rakennusmestareita, rakennusinsinöörejä ja rakennusvalvojia.

Odotamme vesi kielellä!

ET-Hoivakiinteistöt (onkohan tässä kysymyksessä Kuusjoen Extra Terrestrial) on ennättänyt kertomaan, että talon toiseen puolikkaaseen tulee Mainio-Vire ja Artun Hoiva-asunnot puhuu yksityisestä sopimuskumppanista, joka olisi kaupungin hyväksymä palvelusetelituottaja.

Olkaapa tarkkana siellä rautateillä ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Raisio korottaa äyriä reippaasti

10/11/2013

Raisio nostaa kunnallisveron 19,75 prosenttiin. Raision kaupunginvaltuusto on päättänyt nostaa kunnallisveron 19,75 prosenttiin. Veroaste nousee 1,25 prosenttiyksiköllä.
XXX
Liittäkää Raisio jo Turkuun, ennen kuin koko kaupunki menee konkurssiin!
XXX
Eipä tuo konkkaan taida mennä jos kerran hoitaa talouttaan noin vastuullisesti ettei suostu velkaantumaan kuten Turku on tehnyt.
XXX
Turun kaupunki taitaa olla isoin ongelma alueella. Kaupunki on korviaan myöten veloissa ja kaupungin johto taitaa olla itsessään suuri vitsi. Tässä on varmaan suurin syy miksi naapurikunnat ja kaupungit eivät halua turkuun liittyä. Raision kannattaisi liittyä yhteen naantalin, ruskon ja maskun kanssa.
XXX
Tätä ehdotusta ei kannata tyrmätä kättelyssä. Saataisiin uusi suuri kaupunki - nimenä ilman muuta Naantali - joka pystyisi kilpailemaan menestyksellisesti Turun kanssa. Vältyttäisiin myös kaksikielisyydeltä, joka uhkaa Turun kanssa yhdistyttäessä.
XXX
Kirkollisveroa pitäisi nostaa saman verran. Ainainen valitus rahapulasta alkaa harmittaa.
XXX
Kaupunginhallitus esitti valtuustolle uudeksi veroprosentiksi 19,5. Keskustan Miriam Karila esitti valtuustossa kuitenkin kovempaa korotusta
XXX
Painakaa tämä Karilan nimi muistiin - nämä tyypit hoitaa veronkorotuksilla sen, että kaupungin säästötarve maksatetaan yksityisellä sektorilla työskentelevillä. Ei tarvitse lomautella kun kuntalaiset maksaa. Toivottavasti tämänlainen törkeä työllistämisverotus tuomitaan tulevissa vaaleissa.
XXX
Karilalle pitää laittaa Kepu pettää aina -patsas Tasalan aukiolle, jotta epäoikeudenmukainen verotus saa kasvot Raisiossa.
XXX
Loistavaa Suomen KesKUSTA.
Rahaa kerätään enemmän virkamiehille kun kaupunginhallitus on laskenut tarvittavan.
XXX
Nyt voidaan jakaa vaikka palkankorotuksia , ei tarvitse lomauttaa eikä säästää mistään.
XXX
Samanlaista näyttää suuren yleisön keskustelun taso ja tietämys olevan Raisiossa, Naantalissa, Turussa kuin Salossakin.

Todellisuutta kuitenkin on, että lähestulkoon kaikki Turun länsipuolella sijaitsevat kunnat ja kaupungit haluavat Turun kanssa kimppaan.

Se tietää tuskaista äänestystä 26.11.2013 VSSHP:n valtuustossa, jossa Salon synnäriä - ja sitä tietä koko Salon sairaalaa - ollaan siirtämässä TYKSiin.

Muistaakseni joku salolainen jossain somessa sanoi, että jos hommat eivät ala Salossa sujua, niin hän muuttaa perheineen Turkuun.

Kiinnostaisi tietää, vieläkö tämä nimimerkkikirjoittaja on samaa mieltä.

Lähde: Turun Sanomien nettisivu

2 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Syyskuu 2021 (7)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com