Raimo Honkanen ottaa kantaa ja oikoo huhuja

10/4/2014

Raimo Honkasella on asiaa.

Käypä lukemassa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Taloustutkimus maahanmuutosta

10/4/2014

Perussuomalaisten kannattajista 86 prosenttia pitää Suomen maahanmuuttopolitiikkaa liian löysänä, kun kaikista suomalaisista tätä mieltä on 51 prosenttia.

RKP:tä äänestävät suhtautuvat kaikkein kielteisemmin Kaakkois-Euroopasta tuleviin romaneihin eli romanialaisiin ja bulgarialaisiin. Peräti 71 prosenttia RKP:n kannattajista rajoittaisi romanien tuloa maahan. Perussuomalaisista tätä mieltä on 63 prosenttia.

Kristillisdemokraatteja kannattavista 61 prosenttia rajoittaisi islaminuskoisten tai muslimien tuloa, kun perussuomalaisten kannattajista tätä mieltä oli puolet.

Perussuomalaisten äänestäjät haluaisivat rajoittaa erityisesti somalien ja venäläisten maahantuloa. He suhtautuvat muita tiukemmin myös perheenyhdistämisiin.

Puoluekannasta riippumatta vastaajat halusivat erityisesti rajoittaa rikollisten (94 prosenttia suomalaisista) ja ääri-islamilaisten (83 prosenttia suomalaisista) tuloa Suomeen.

Taloustutkimuksen teettämässä kyselyssä suomalaisista 32 prosenttia oli sitä mieltä, että puolueen ja vaaliehdokkaan maahanmuuttolinjauksen merkitsevät ratkaisevasti ehdokkaan valintaan. Perussuomalaisten kannattajista 75 prosenttia oli tätä mieltä.

Perussuomalaisten kansanedustaja, tohtori Jussi Halla-aho esitteli tutkimusta eilen medialle. Hänen mukaansa perussuomalaisten kannattajat odottavat puolueelta maahanmuuttokriittistä politiikkaa.

- Se on yksi näistä kärkiteemoista, jonka vuoksi puoluetta äänestetään, toteaa Halla-aho.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hoksnokka-poika Salon messuilla

10/4/2014

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salosta eduskuntavaaleihin kolme kokoomusehdokasta

9/4/2014

Kertoo Salon Seudun Sanomat.

Varsinais-Suomen kokoomuksen piirikokous nimesi ehdokkaiksi kansanedustaja Pertti Hemmilän, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan Juhani Nummentalon ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan Annika Viitasen.

Turkulaist ovat maailmansivu halunneet, että Salosta olisi mahdollisimman paljon ehdokkaita. Yksikään ei mene läpi, mutta kasvattaa mukavasti kokonaispottia.
Salon asukasmäärä ei yksinkertaisesti riitä. Ääniä pitäisi kertyä kotokunnailta vähintään 4 000 ja puuttuvat tuhat pitäisi sitten kalastaa Salon ulkopuolelta. Se on Mission Impossible.

Kolme ehdokasta syö toistensa ääniä, mutta siitä huolimatta Pertti Hemmilä saattaa saada jatkopaikan. Kahdesta syystä:

A) hän on istunut jo sen verran, että hänelle on kertynyt vakiäänestäjäkunta

B) joka tulee pääosin muualta kuin Salosta.

SDP on Salossa keskittänyt kaikki voimat yhden ehdokkaan, Katja Taimelan, taakse ja se tuottaa tulosta. Turisteilla ei ole asiaa. Sama koskaa jokaista puoluetta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Statismi ja populismi

9/4/2014

Perussuomalaisia sanotaan populisteiksi. Katsotaanpa, mitä käsite Otavan Suuren Tietosanakirjan mukaan tarkoittaa.

Populismi (lat. populus, kansa) tarkoittaa kansansuosioon usein kansankiihotuksellisin keinoin tähtäävää poliittista toimintaa.

Populismin ilmenemismuodot poikkeavat toisistaan kuitenkin huomattavasti. Populismi tavoittelee laajaa kannatusta tarttuvilla iskulauseilla, vaatimalla asioita, joita enemmistö haluaisi, kehumalla ”todellista kansaa” ja pilkkaamalla räikeästi poliittisia vastustajiaan. Populismin toimintamalli perustuu suosion tavoitteluun helposti omaksuttavien, usein tunneperäisten ja asioita yksinkertaistavien tunnusten avulla. Populismi ei ole varsinainen aatejärjestelmä, vaan sille on tyypillistä aatteiden tai käsitejärjestelmien vähättely ja kansanomaisuuden korostaminen.

Populismi esiintyy mielellään uutena voimana kaikkia vanhoja, rappeutuneita puolueita vastaan, mutta arvoiltaan se on yleensä konservatiivista ja johtajakeskeistä. Populismissa suhtaudutaan yleensä hyvin arvostelevasti eliittiin ja korostetaan tavallisen ihmisen näkemysten arvoa.

Ainakaa minuun tämä määritelmä ei sovi, sillä minulla ei ole pienintäkään halua kiihottaa kansaa, mitä se sitten tarkoittaakin, vaatimalla jotain sellaista, jota "kansan enemmistö" haluaa. Tällaisella toiminnalla on mielestäni lyhyet jäljet, koska kansa ei ole yhteinäinen kokonaisuus, joka ajattelisi yhdellä ainoalla tavalla.

Kansalle lienee yhteistä se, että jokainen ihminen luonnollisesti haluaa ajaa omaa etuaan. Kansalla ei ole yhtä yhteistä etua, jota se haluaa vaan jokaisella kansalaisella on oma henkilökohtainen etunsa, joita hän kaikissa valinnoissaan suhteuttaa omaan ajatteluunsa.

Populismi on minulle negatiivinen aatejärjestelmä, joka johtaa huonoon lopputulokseen.

Mutta, mikä sitten on populismin vastakohta?

Ehkäpä se on valtiojohtoisuus eli hienommin sanottuna etatismi tai statismi. Se kuvaa yhteiskunnallista tai poliittista järjestelmää, jossa valtion väliintulolla on iso rooli. Se kuvaa myös mitä tahansa valtiota, jonka politiikkaan kuuluu taloudellinen suunnittelu tai ohjailu.

Lukija voi itse päätellä, kumpi järjestelmä on Suomessa vallalla.

Sosialismi ja kommunismi luokitellaan usein valtiojohtoisiksi, vaikka mm. marxisti-leniniläiset uskovatkin, että kommunistisen vallankumouksen päätteeksi valtiosta voitaisiin luopua kokonaan. Jo tosin venäläinen anarkisti ja Karl Marxin kilpailija Mihail Bakunin kirjoitti kirjan Gosudarstvennost i anarhia (engl. Statism and Anarchy), jossa hän syytti bolševikkien aateisää Karl Marxia saksalaisen etatismin edustajaksi.

Ota tästä sitten selvää.

Filosofointi on kivaa, mutta johtaako se lopultakin mihinkään. Vai ovatko nämä käsitteet arvo sinänsä.

Kas, siinäpä pulmaa tälle päivälle.

Kovin helposti muun muassa perussuomalaiset leimataan populisteiksi, vaikka harvalla toimittajalla tai tavan tallaajalla somessa lienee edes selkeää käsitystä siitä, mitä populismi on.

Muuan maisterisjätkä, jollen väärin muista, teki gradunsa populismista.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Gospelit Salon kirkossa

8/4/2014

Salon kirkossa Gospelit-kuoro järjesti tänään Voi mikä riemu! –konsertin. Kaisa Suutela-Kuisman johtama kuoro esitti toistakymmentä kappaletta kauniissa herran huoneessa. Yleisöä oli paikalla olemattomasta mainonnasta huolimatta toistasataa eli salin voi sanoa olleen täynnä.

Kaisa Suutela-Kuisma lauloi myös itse pari kappaletta ja kanttori Samuli Takkula (Euroopan parlamentin jäsenen Hannu Takkulan poika) lauloi sarjan negro spiritualeja. Rummuissa oli Matti Mikkola, bassossa Markku Seppä ja laulusoolot esitti Sandra Gali.

Sävellyksiä oli muun muassa Pekka Simojoelta, Mikko Kuustoselta, Jarkko Maukoselta ja pari erinomaisen letkeää kappaletta Lasse Heikkilältä.

Kuoro soi erinomaisesti, joten työtä konsertin eteen oli tehty lujasti.

Tunnelma oli suomalaisen tapaan jäykkä, pönötettiin penkissä, mutta illan ylimääräisessä kappaleessa yleisö sentään nousi seisomaan ja taputtamaan musiikin tahdissa.

Olisi sitä voinut huonomminkin iltansa viettää.


Halusin mennä katsomaan, koska en ole koskaan aikaisemmin kuullut gospelia livenä. Mukava kokemus.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon lomautukset

8/4/2014

Somessa ja SSS:n tekstaripalstalla kysellään, miten Salon talous nyt tervehtyy, kun lomautukset vuodelle 2014 peruttiin.

Tämän vuoden talousarvio sisältää 7,2 miljoonan euron säästötavoitteen, josta henkilöstömenojen säästötavoite on noin viisi miljoonaa euroa. Ne eivät tietenkään synny itsestään, joten on otettava käyttöön tiukkoja keinoja, joista osa on uusia.

Tässä listaa.

Kulukuri

Aiempien vuosien kehitys on osoittanut, että menojen aleneminen on ollut jossakin määrin suurempaa kuin välittömät toimet olisivat antaneet edellyttää. Tämä osoittaa taloustietoisuuden kasvua ja kulukurin paranemista. Talousarvion määrärahojen tulee riittää palvelualueen toimintaan ja toivottavaa on, että määrärahoja myös alitetaan. Hankintaohjeistusta tiukennetaan.

Toiminnan kehittäminen

Vapautuvat resurssit käytetään toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on muuttaa toimintatapoja mm. tiivistämällä toimintoja ja kehittämällä prosesseja.

Eläköityminen

Ennakkoarvion mukaan tulevien neljän vuoden aikana vanhuuseläkeiän saavuttaa yli 400 kaupungin työntekijää. Työ eläköitymisen suunnitelmallisempaan hyödyntämiseen on käynnistetty. Jatkossa jokaisen vapautuvan tehtävän yhteydessä harkitaan entistä tarkemmin, onko tehtävä mahdollista jättää täyttämättä. Suunnitelmallisuus luo mahdollisuudet kytkeä eläköitymiset rakenteiden ja toimintatapojen muutoksiin, joilla on pysyviä vaikutuksia.

Sijaisten käyttö

Sijaisten käyttö on vähentynyt viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi. Samaa kehityssuuntaa on jatkettava. Havainto koskee erityisesti niitä hyvinvointipalvelujen yksiköitä, joissa rekrytointia ei ole kaupunginhallituksen päätöksellä vaikeutettu.

Vaikeutettu rekrytointi

Kaupunginhallituksen asettamaa täyttökieltoa muutetaan systemaattisemmaksi ja mahdollisesti tiukemmaksi. Säästötavoitteen saavuttaminen edellyttää, että aiempaa tarkemmin on selvitettävä luonnollisesta syystä vapautuvista vakanssien täyttämättä jättäminen. Vaikeutettu rekrytointi edellyttää toiminnan sisällöllistä tehostamista, mihin on edellytykset, kun resursseja vapautuu lomautusprosessin hoitamisesta.

Työntekijöiden ja viranhaltijoiden henkilökohtaiset ratkaisut

Työnantaja vetoaa siihen, että henkilökunta pitää palkattomia vapaita aina, kun se toiminnallisesti on mahdollista. Palkattomien myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 31.1.2011 tekemää päätöstä, joka poikkeaa KVTES:n määräyksistä. Omaehtoinen palvelussuhteen osa-aikaistaminen on mahdollista vuonna 2013 noudatetun periaatteen mukaisesti. Palvelualueiden ja yksiköiden esimiehiä kehotetaan suhtautumaan palkattomia vapaita koskeviin anomuksiin mahdollisuuksien mukaan myönteisesti. 

Herra armahda, jos nämä eivät pure.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Eikö ole outoa?

8/4/2014

Outoa, että meillä on maailman kirein tulovero.

Outoa, että meillä on maailman kirein kulutusverotus.

Outoa, että meillä on maailman kirein omaisuusverotus.

Outoa, että meillä on maailman suurin julkinen sektori.

Outoa, että meillä on Euroopan huonoin ostovoima.

Outoa, että meillä on Euroopan lyhin työaika.

Outoa, että meillä on Euroopan nuorimmat eläkeläiset.

Outoa, että meillä on suhteessa maailman eniten työkyvyttömyyseläkeläisiä.

Outoa, että meillä on maailman eniten itsemurhia.

Outoa, että olut halpenee, kun se käytetään juna-auto-laivalla Virossa.

Outoa, että neljä viidestä suomalaisesta saa tulonsiirtoja.

jne...

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon seudun Perussuomalaisilla uudet kotisivut

8/4/2014

Salon seudun Perussuomalaiset ovat avanneet uudet kotisivut, joissa on tietoa myös Varsinais-Suomen piirin ja Perussuomalaiset rp:n asioista.

Sivut löytyvät täältä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salon kaupungin taloudellinen tilanne helmikuussa 2014

8/4/2014

Vilkaistaanpa hieman Salon kaupungin helmikuun kuukausiraporttia.

Helmikuussa Saloon perustettiin 26 uutta yritystä ja 12 yritystä lopetti toimintansa.

Työttömiä oli tammikuussa 16,4 prosenttia (4 184 henkilöä).

Toimintamenot ovat kasvaneet selvästi ennustettua nopeammin. Helmikuun kehitys negatiivista kehitystä sekä kokonaismenojen että henkilöstömenojen osalta. Ennusteen mukaan talousmäärärahat kuluvalle vuodelle eivät tule riittämään. Säästötavoitteisiin pääseminen edellyttää edelleen menojen kasvun voimakasta hillitsemistä.

Salon työllisyyden ja asukasluvun kehitys on erittäin huolestuttavaa. Kummallakin on merkittävä vaikutus veropohjaan sitä kautta lopulliseen verokertymään. Parin edellisin vuoden aikana toteutettua kulukuuria tulee ehdottomasti jatkaa ja toimintaa on tehostettava kaikin mahdollisin keinoin. Tavoitteena pitää olla PYSYVÄ nykyistä alempi kustannustaso, joka edellyttää muutoksia palveluihin ja rakenteisiin sekä nykyistä tehokkaampia toimintaprosesseja.

Pitkäaikaista lainaa kaupungilla on 108, 47 miljoonaa euroa ja rahavarat olivat seitsemän miljoonaa euroa. Nettokassavirta oli 4,4 miljoonaa euroa positiivinen.

Tässä tilanteessa oli aika hullua tehdä päätös kaupungin työntekijöiden lomautusten perumisesta tältä vuodelta. Vuodesta on kuitenkin kohta kolmannes takana ja mitään ei virkahenkilöitten taholta tapahtunut, vaikka luottamushenkilöt odottivat toimenpiteitä jo viime vuoden marraskuussa. Tämä vitkuttelu oli pääsyy siihen, että lomautukset piti perua, koska - jälleen kerran - ne olisivat ajoittuneet tulevan vuoden syksyyn.

Lomautusten negatiivinen vaikutus olisi tälläkin kertaa kohdistunut lapsiin ja vanhuksiin kaikkein kipeimmin. Tähän perussuomalaiset eivät voineet suostua.

Näyttää kuitenkin siltä, että virkahenkilöt eivät edes yritä tosissaan. Osa on niin lähellä eläkeikää, että he antavat mennä "hällä-väliä -tyylillä". Eihän Salon ahdinko oikeastaan heitä enää koske.

Samoin olen erittäin pettynyt ay-väkeen. He kinuavat koko ajan lisää palkkaa liittoihin kuuluville kaupungin työntekijöille, mutta eivät ole valmiita tulemaan piiruakaan vastaan.

Politiikoista yksimielisyyttä löytyy, mutta odotan, että virkahenkilöt ja ay-ihmiset osallistuvat myös säästötoimenpiteisiin. Jollei halua löydy, jatkamme lomautuksia vuonna 2015.

Tämä ei ole uhkaus vaan toteamus. Salon kaupungin talous on yksinkertaisesti saatava kuntoon. Vaihtoehtoja ei ole.

Tällä kertaa palvelujen saajiin eli salolaisiin kohdistuviin helpotuksiin kuului myös se, että yhtäkään alueen alakoulua ei lopeteta. On väärin tuhota syrjäkyliä ja rääkätä lapsia, kun samaan aikaan rakennetaan täysin tarpeetonta Kantatie 52:sta.

2 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com