Kova, kovempi, Suomen valtio

17/9/2013

Tilanne ei ole koskaan niin paha, etteikö se voisi mennä vielä pahemmaksi.
Tästä kaaviosta löydät tiedot kuntien valtionosuuksien leikkauksista vuosina 2012-2017.

Tuntuu siltä kuin Suomen valtio rääkkäisi meidät hengiltä.

Kuinka kauan aiotte sietää tätä?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Tilanne pahenee

17/9/2013

Herranen aika, millainen irtisanomisten ja konkurssien suma parissa päivässä. Väkeä on ilmoitettu pantavan pihalle parituhatta ihmistä.

Eikös sen talouden nyt pitänyt nousta Euroopassa ja myös Suomessa.

Suomi syöksyy niin nopeaa vauhtia, ettei tämmöistä ole nähty sitten 1930-luvun.

Mitä tekee hallitus?

Syyttää opposiota eli perussuomalaisia ja keskustaa siitä, ettei heillä ole ratkaisuja.

Minusta kysymyksenasettelu on väärä. Hallituksellahan niitä ratkaisuja pitäisi olla.

Pitäkää hatustanne kiinni ja myykää äkkiä asuntonne, jos olette myyntiaikeissa ja saatte Salossa sen vielä  kaupaksi.

Kohta korot nousevat, jotta pärisee. Hallitus leikkaa kunnilta ensi vuonna valtionosuuksia 362 miljoonaa euroa ja yhteisöverojen tuotto laskee noin 700 miljoonaa euroa.

Tästä seuraa Suomen luottoluokituksen putoaminen ja sitten mentiin.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Kataiselle epäluottamuslause

17/9/2013

Perussuomalainen kansanedustaja Pentti Oinonen jätti epäluottamuslauseen pääministeri Jyrki Kataista (kok.) kohtaan. Asia koskee nk. Himas-tutkimusta, joka maksoi valtiolle 700 000 euroa.

Pentti Oinonen vaatii, että eduskunta erottaa Kataisen pääministerin tehtävistä eli antaa hänelle epäluottamuslauseen.

Pääministeri tilasi tulevaisuusselonteon filosofi Pekka Himaselta ilman kilpailutusta. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka 6.9.2013 antamassaan selvityksessä totesi, että selonteko olisi ollut perusteltua kilpailuttaa, eikä hyvä hallinto toteutunut”, muistuttaa kansanedustaja Pentti Oinonen.

Hakkarainen: ”Ei ole mitään muuta mahdollisuutta”

Edustaja Oinosen kanssa samaa mieltä on myös perussuomalainen edustaja Teuvo Hakkarainen.

Hakkarainen kertoo tiedotteessaan, että hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin äänestää Kataisen luottamusta vastaan,. Hänen kansan parista saamansa palaute on yksiselitteisen kielteinen pääministerin toimia kohtaan:

- Jos toimisin toisin niin turpaan tulisi, Hakkarainen kertaa maakuntien miesten ja naisten tuntoja.

Hakkarainen palauttaa tiedotteessaan mieliin Himas-tapauksen ydinkohdat:

- Edustaja Oinosen esityksessä koplaus-syytös perustuu Suomen Akatemian strategiajohtaja Leena Treuthardtin antamaan selontekoon perustuslakivaliokunnalle.

- Palattuaan pääministeri Jyrki Kataisen järjestämästä tilaisuudesta Suomen Akatemian pääjohtaja totesi, että tämä meidän pitää tehdä, siis rahoittaa Pekka Himasen tutkimusta, vaikka tutkimussuunnitelma ei vapaassa haussa olisi koskaan saanut rahoitusta Suomen Akatemialta. – Strategiajohtaja Treuthardt totesi, että hanke ei soveltunut luonteeltaan, laatutasoltaan eikä valintamenettelyltään Akatemialle.

Hakkaraisen mukaan Suomen Akatemia on valtioneuvoston suorassa käskyvallassa, koska valtioneuvosto nimittää akatemian pääjohtajan ja puolet hallituksen jäsenistä.

- Suomen Akatemian on käytännössä pakko tehdä mitä pääministeri toivoo, tämä tuli Suomen Akatemian hallitukselle täysin selväksi.  Treuthardtin mukaan mahdollisen kielteisen päätöksen pelättiin vaikuttavan negatiivisesti Suomen Akatemian tutkimusrahoitukseen tulevina vuosina.

Niin edustaja Hakkaraisen kuin edustaja Oinosenkin mielestä kysymys on niin sanotusta koplauksesta.

Oinonen vertaakin Kataisen tapausta taannoiseen tapaus Juhantaloon, jossa tuolloinen keskustalainen kauppa- ja teollisuusministeri Kauko Juhantalo koplasi omat ja SKOP-pankin edut yhteen ja joutui siitä hyvästä valtakunnanoikeuteen ja erotetuksi eduskunnan jäsenyydestä.

Periaatekysymys

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on antanut myöhemmin käytävässä epäluottamuslauseäänestyksessä vapaat kädet ryhmän jäsenille.

Oinonen painottaa epäluottamusäänestyksen tärkeyttä ja vetoaa  eduskuntaryhmän muihin jäseniin, että nämä tukisivat häntä epäluottamuslauseäänestyksessä.

- Kyse on periaatteesta. Jo SMP:n ajoilta saakka olemme tuominneet rötösherrat, seteliselkärankaiset, vallan väärinkäyttäjät ja taistelleet hyvän hallintotavan puolesta.

Perussuomalaiset eivät saa myydä arvojaan, eivätkä periaatteitaan. Odotan, että eduskuntaryhmämme jäsenet muistavat tämän, kun äänestämme epäluottamuslauseesta pääministeriä kohtaan.

Seppo Huhta

eduskuntatoimittaja

Perussuomalaiset rp

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Yle venkoilee

16/9/2013

Yleisradio on julkaissut tänään verkkosivuillaan uutisen liittyen Perussuomalaisten eduskuntaryhmän viime kesäkuussa julkaisemaan vaihtoehtoon valtiontalouden kehyksiksi. Uutisessa ilmoitetaan virheellisesti, että perussuomalaisten vaihtoehto kasvattaisi valtion menoja noin neljä miljardia euroa enemmän kuin mitä siinä saadaan kasaan tulokasvuilla ja menosäästöillä.

Virheellinen päätelmä johtuu siitä, että uutisen kirjoittanut toimittaja on tulkinnut, että perussuomalaiset ovat palauttamassa kunnille vuositasolla sen 3,8 miljardin kumulatiivisen valtionosuusleikkauksen, jonka hallitus aikoo tehdä koko kautensa aikana. Todellisuudessa olemme lisäämässä valtionosuuksia 300 miljoonalla eurolla enemmän vuositasolla verrattuna hallituksen esitykseen.

Toinen suuri virhe Ylen uutisessa on väite siitä, että olisimme keventämässä yritysverotusta 800 miljoonaa euroa hallitusta enemmän. Tämäkään ei pidä paikkaansa, vaan kuten vaihtoehdossamme selvästi todetaan, olemme valmiita alentamaan yritysverotusta samalle 22 prosentin tasolle kuin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta emme hallituksen tavoin halua kiihdyttää verokilpailua alentamalla yhteisöveroa 20 prosenttiin.

Olisimme lisäksi valmiita tukemaan verokevennyksillä pk-yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia. Yhteensä näiden alennusten vaikutus nykytilanteeseen olisi 800 miljoonaa euroa, mutta verrattuna hallituksen ehdotukseen valtiolle kertyisi tällöin n. 200 miljoonaa enemmän verotuloja.

Edellä mainituista virheistä johtuen toimittaja on päätynyt siihen johtopäätökseen, että perussuomalaisten kehysvaihtoehto olisi n. 4 miljardia alijäämäinen. Todellisuudessa vaihtoehdossamme olisi kehyskauden lopussa valtion velkaa noin 500 miljoonaa euroa hallituksen vaihtoehtoa vähemmän!

Ohessa linkki valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisällytettyyn perussuomalaisten
vastalauseeseen koskien valtiontalouden kehyksiä vuosille 2014–2017: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/vavm_9_2013_p.shtml

Lähde: Kansanedustaja Reijo Tossavaisen blogi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kuopion keskussairaala

16/9/2013

Kuopion keskussairaalaan tuotiin piipaa-autolla pahasti ruhjoutunut mies. Hän makasi poliklinikan toimenpidepöydällä ja sisar hento valkoinen kirjasi ylös nimen, osoitteen ja kotikunnan.

Sitten hän kysyi:

- Oletteko naimisissa?

- En ou. Aato ajo piälle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Sitoudumme suomalaisen hyvinvoinnin, työn ja kilpailun parantamiseen

16/9/2013

Suomen talouden mittarit näyttävät nyt punaista. Talous ei kasva, vienti ei vedä ja uusia irtisanomisuutisia tulee lähes päivittäin. Tarvitsemme pikaisia lisätoimia, jotta saamme maamme talouden takaisin kasvu-uralle, sillä hallituksen budjettiehdotus ei sisällä tähän tarvittavia työkaluja.

Perussuomalaisia on syytetty koko vaalikauden ajan siitä, että emme esitä vaihtoehtoja vaan vain kritisoimme. Tämä ei pidä paikkaansa. Olemme esittäneet vaalikauden jokaiseen budjettiin vaihtoehtobudjetin ja jokaiseen valtiontalouden kehyksiin perusteelliset vastalauseet. Nämä kuitenkin sivuutetaan, sillä ne eivät sovi siihen tarinaan, jota poliittiset kilpailijamme haluavat meistä kerrottavan. Toivottavasti tähän ei taas tänään täällä salissa sorruta, vaan pysytään tosiasioissa.

Haluamme rakentavassa hengessä antaa hallitukselle evästystä. Uskomme edelleen, että vain yhdessä tekemällä saamme Suomen taas nousuun.

Täsmäelvytystä tarvitaan

Katsomme, että taloustilanne vaatii kunnollista täsmäelvytystä. Nyt on syytä aikaistaa pakollisia investointeja tieverkkoon ja julkisten rakennusten homekorjauksiin. Tieverkkomme on annettu rapautua niin pahasti, että asfalttia on alettu pistää rullalle, ja olemme palaamassa takaisin sorateiden romantiikkaan. Homekoulujen korjaukset taas ovat investointeja ihmisten terveyteen. Näiden pakollisten investointien aikaistamisella olisi suhdanteita tasaava vaikutus, ja kaiken lisäksi tämä olisi järkevää julkisen rahan käyttöä, sillä matalasuhdanteessa näiden investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa.

Perussuomalaiset eivät kiihdyttäisi verokilpailua laskemalla yhteisöveroa hallituksen tavoin 20 prosenttiin. Katsomme, että parempi vaihtoehto olisi laskea vero samalle 22 prosentin tasolle kuin Ruotsissa ja Tanskassa sekä antaa vastaavankaltainen veronkevennys myös muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille. Tästä säästyneillä varoilla tukisimme erityisesti pk-yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia nostamalla alv:n alaisen toiminnan alarajaa 20 000 euroon ja toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen.

Olisimme myös valmiita alentamaan arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämän ratkaisun rahoittaisimme palauttamalla Kela-maksun yksityiselle sektorille. Nämä kaksi yksityiskohtaa ovat toisiinsa sidottu kokonaisuus: yhtä ei ole ilman toista. Hallitusten esitysten vaikutusarvioiden mukaan tällä tavalla keräisimme valtion kassaan noin 100 miljoonaa euroa enemmän tuloja sekä parantaisimme työllisyyttä noin 5 000 hengellä.

Järkeä energiapolitiikkaan

Viime aikoina lähes kaikki tahot ovat olleet huolestuneita Suomen vientisektorin kilpailukyvystä ja aivan aiheellisesti. Olemme menettäneet asemiamme kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi vaihtotaseemme on valahtanut miinukselle. Työmarkkinajärjestöjen juuri solmima maltillinen palkkaratkaisu toki auttaa, mutta on muistettava, että energiaintensiivisen vientisektorimme kustannustasoon vaikuttavat suuresti myös energia- ja kuljetuskustannukset. Siksi Perussuomalaisten mielestä energiapolitiikan kokonaisvaltainen järkeistäminen pitää olla tehtävälistan kärjessä. Ja kerrankin kannattaisi kuunnella viestiä EU:sta. EU:n teollisuuskomissaari Antonio Tajanin sanoin: ”Eurooppa tarvitsee uuden energiapolitiikan. Meidän on lopetettava teeskentely, koska emme voi uhrata teollisuuttamme epärealististen ilmastotavoitteiden takia, joita ei ole otettu käyttöön muualla maailmassa.”

Kun katsoo kaikkia Kataisen hallituksen kauden budjetteja, ei voi välttyä ajatukselta, että hallitus on tainnut omasta mielestään keksiä julkisen talouden Sammon, josta voi aina tarvittaessa takoa muutaman sata miljoonaa budjettiin. Tarkoitan tässä kuntien valtionosuuksia, joita hallitus on taas leikkaamassa yli 350 miljoonalla eurolla. Me emme tätä voi hyväksyä, sillä sen lisäksi että valtionosuusleikkaus kurittaa ennen kaikkea yhteiskuntamme heikompiosaisia, se on myös tehoton keino julkisen sektorin velkaantumisen kuriin saamiseksi. Ei pidä unohtaa, että julkiseen sektoriin kuuluvat sekä valtio että kunnat. Vaikka valtio velkaantuu hallituksen tempuilla vähemmän, kuntien velkaantuminen vastaavasti kasvaa, joten koko julkisen sektorin tasolla muutos on noin plus miinus nolla. Tämän saman asian totesi muuten muutama viikko sitten myös valtionvarainministeriön entinen valtiosihteeri Raimo Sailas, joten me emme ole ainoa taho, joka on kiinnittänyt tähän huomiota.

Leikattava on, mutta suomalaisten hyvinvointia ajatellen

Kataisen hallituksen tuttu kahden kukkaron politiikka jatkuu tässäkin budjetissa. Kotimaan kukkarossa on tunnetusti matti, mutta ulkomailla ilmeisesti teppo. Käsissänne taitaa olla historiallinen budjetti, sillä onkohan koskaan ennen Suomen valtion budjetissa ollut omaa momenttia toisen maan suoraan vastikkeettomaan tukemiseen? Kehtaako kukaan tässä salissa enää väittää, että me emme lapioisi rahaa kriisimaille?

Selvää on, että pelkillä veronkorotuksilla ei velkaantumista katkaista. Joudumme myös leikkaamaan. Aloittaisimme leikkaukset momenteilta, joilla on vähiten merkitystä maamme hyvinvointiin, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Tällöin leikkaukset kannattaa kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin kuten edellä jo mainitsemaani Kreikan budjettitukeen sekä yli 1,1 miljardin euroa vuodessa kustantavaan kehitysapuun. Leikattavaa riittää myös tehottomissa yritystuissa. Edellä mainituista kohteista saisi helposti säästettyä yli puolen miljardin euron potin ilman mainittavia vaikutuksia maamme kansalaisten hyvinvointiin.

Hallituksen keinoin ei kestävyysvajetta korjata

Muutama sana hallituksen tuoreesta rakenneuudistusten tavoitepaperista, sillä vaikka asiaa ei varsinaisesti tänään käsitellä, se nousee varmasti taas keskusteluun. Perussuomalaisille osa ehdotuksista, kuten työttömän suojaosa, toki käy, mutta osa, kuten kotihoidontuen leikkaus, ei käy missään tapauksessa. Tiivistäen voi todeta, että hyvä kun sentään yritätte siellä hallituksessa, mutta pelkään pahoin, ettei tällä kovin kummoista parannusta kestävyysvajeeseen saada.

Koko paperi lepää käytännössä täysin työmarkkinajärjestöjen eläkepäätöksen sekä kunta- ja sote-uudistusten varassa. Täytyy todella toivoa jonkinasteista ihmettä eläkeratkaisun suunnalta, sillä hallituksen kuntaliitoksiin nojaavista kunta- ja sote-uudistuksista ei säästöä ole tulossa. Kokemukset kuntaliitoksista ovat osoittaneet, että kustannukset pikemminkin nousevat kuin laskevat niiden ansiosta.

Perussuomalaisten viiden paketin ohjelmasta hallitus voi vapaasti hakea apua myös rakenteellisiin uudistuksiin. Sieltä löytyy esimerkiksi työeläkemaksujen porrastaminen iän mukaan sekä useampi uudistusehdotus, jolla työkyvyttömyyseläkejärjestelmä saadaan nykyistä joustavammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Todellista yhteisöllisyyttä tarvitaan

Perussuomalaiset ovat sitoutuneet suomalaisten hyvinvoinnin, suomalaisen työn ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Nyt ei kaivata kokoomuksen ihailemaa kylmää yksilökeskeisyyttä vaan todellista yhteisöllisyyttä: ymmärrystä siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.

Perussuomalaiset on vastuullinen oppositiopuolue. Me arvostelemme ja kritisoimme, mutta myös kiitämme ja kehumme, jos siihen on aihetta. Hallitus saa jatkossakin täyden tukemme niissä toimissa, jotka edistävät mielestämme Suomen ja suomalaisten hyvinvointia.

Perinteitä kunnioittaen katamme varjobudjetillamme oman talouden noutopöydän syksyn kuluessa. Se on koko talouden täyttävä terveellinen ravintoympyrä. Ei aina niin maukasta, mutta takuulla terveellistä. Alkupalat voi ottaa viiden paketin ohjelmasta, joita tarjoilimme keväällä kehyksiin. Sieltä löytyvät keinot siihen, kuinka tuetaan työtä, yrittämistä ja välittämistä. Jotain hallitus on sieltä onneksi jo kopioinutkin, mutta vain mausteeksi.

Lisätietoja:

Jari Lindström

050 512 0495

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Salolle valitaan apulaiskaupunginjohtaja

15/9/2013

Jaahas, valtuusto takana. Meni suuren yksimielisyyden vallitessa.

Uuden apulaiskaupunginjohtajan titteli on apulaiskaupunginjohtaja.

Mikä muukaan se voisi olla?

Siitä toki äänestettiin, mutta vain neljä valtuutettua kannatti hyvinvointijohtajan titteliä.

Huomenna hallintosääntötyöryhmä aloittaa apulaiskaupunginjohtajaehdokkaiden haastattelut. Niihin palaa aikaa pari päivää.

Ehdokkaat, jotka tulevat haastateltaviksemme ovat:

Teknisen toimen johtaja Mika Mannervesi, sivistystoimenjohtaja Petri Moilanen, sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kai Saarimaa, talousjohtaja Seppo Juntti, hallintojohtaja Irma Nieminen ja kehitysjohtaja Hannu Salminen.

Ulkoista halua ei voida käyttää - sattuneesta syystä.

Edellä mainitut kuusi kuuluvat myös joukkoon, josta valitaan palvelupäälliköt. Henkilöstö- ja talouspäällikön virkaan voidaan valita myös nykyinen vt. henkilöstöpäällikkö Christina Söderlund ja vapaa-aikapäälliköksi liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska. Kaupunkikehityspäälliköksi voidaan valita apulaiskaupunginjohtajatarjokkaiden lisäksi teknisen toimen osastopäälliköt Harri Elomaa, Jarmo Heimo, Anu Sorvari-Happonen, Ari Vainio ja Petri Virtanen. Lasten ja nuorten palveluiden päällikön virkaan voidaan valita sivistystoimen osastopäälliköt Pia Setälä, Johanna Siekkinen ja Tommi Tuominen.

Aikataulu on kiireinen. Apulaiskaupunginjohtajan viran pitäisi olla esitettävissä valtuustolle 7. lokakuuta.

PS eli Pohjalla Sokerit.

Koska joku kuitenkin ymmärtää (tahallisesti) väärin, niin nyt ei palkata uutta henkilökuntaa Saloon vaan toteutetaan irtisanomisia, joita on odotettu viisi vuotta.

Yksi tulee, kolme lähtee - tässä kohdassa.

Jatkoa seuraa.

Tämä kaikki siksi, että Salon talous on katastrofaalisessa kunnossa ja jotain on tehtävä, jottemme joudu valtiovarainministeriön selvitysmiesten holhoukseen.

Toistaiseksi saamme vielä itse päättää asioistamme.

13 kommenttia          Bookkaa tämä

Tätä et lue, kuule tai näe mistään suomalaisesta mediasta

14/9/2013

On aika julistaa sota Göteborgin gangstereille

Göteborgin lähiöiden tilanteella ei ole mitään tekemistä rakenteissa piileskelevän rasismin tai nuorisotalojen vähyyden kanssa. Kyseessä on kiristäjien, sutenöörien ja huumausainekauppiaiden reviirinjako. Poliitikkojen on hankkiuduttava eroon dialogipoliiseista ja muista poppaukoista – ja ymmärrettävä, että käynnissä on sota. Päättäjien on varmistettava, että poliisi ottaa käyttöön nollatoleranssin Göteborgin slummeissa. Los Angelesin nuorukaisrikollisjengit voivat vai ihmetellen seurata Ruotsin tilannetta, kirjoittaa turvallisuusasiantuntija Olle Fjordgren ennen tämäniltaista Debatt-keskuteluohjelmaa Ruotsin Televisiossa.

Matalan intesiteetin epäsymmetrinen sisällissota. Maistelkaapa tuota sanarypästä. Tämä on tilanne nyt. Meillä on käynnissä matalan intesiteetin epäsymmetrinen sisällissota.

Göteborgissa on ollut tasan niin monta ampumasattumusta kuin alueen poliitikot ansaitsevat. Ongelma ei ole syrjäytyneisyys, nuorisotalojen puute, rakenteellinen rasismi tai muukaan hölynpöly, millä yritetään peitellä ideoiden puutetta ja kyvyttömyyttä ryhtyä toimeen tilanteen ratkaisemiseksi. Nykytilanne on seurausta johdonmukaisesta poliitikasta, minkä ansiosta on notkunta on työntekoa houkuttelevampi vaihtoehto. Nuorisotyöttömyys johtuu yhä suuremmalta osin siitä, että töitä ei tarvitse tehdä, jos ei halua.

Keneltäkään ei vaadita mitään. Kysymyksiä ei esitetä. Ja diskoraha juoksee.

Poliitikot ovat täysin menettäneet kontrollin kehityksestä, mikä on käynnissä kaikissa Göteborgin slummeissa. Te palkkaatte ongelmia kaiken maailman pillipiipareita – ja nuorukaiset nauravat kippurassa selkienne takana. Kyllä, Göteborgissa on slummeja. Te olette ne luoneet. Tukholmasta Malmöhön ja pikkuruisesta Lysekilistä Bollnäsiin, Ruotsi on täynnä poliitikkojen luomia slummeja.

Kuten sanottu, Göteborgin tilaneteella ei ole mitään tekemistä rakenteellisen rasismin, tavallisen rasismin, nuorisotalojen puutteen, syrjäytyneisyyden, hiekkalaatikosta löytyvien betoninpalasten tai minkään muun upealta kalskahtavan tekosyyn kanssa. Sillä aikaa kuin te istuitte hienoissa seminaareissanne, rikolliset ottivat kontrolliinsa asuinalueet, mitkä ovat nopeasti muuttuneet slummeiksi.

Te uskomattoman naiivit ja sinisilmäiset poliitikot olette kutsuneet nuorukaisjengit kaupunkiinne. Bloodsit ja Crispit Los Angelesissa ihailevat teitä. White Aryansit ja Black Muslimit Washington DC:ssä kaipaavat Biskopsgårdeniin ja Angerediin. He haluavat kaupunkiin, jonka poliitikot ovat tilanteesta aivan pihalla ja poliisit eivät joko tahdo, uskalla tai voi tehdä työtään. Hyvin simppeliä.

Nyt pitäisi liiskata jengit maanrakoon. Päästä eroon prostituutiosta, huimausaineista, kiristyksestä, suojelurahojen keräämisestä ja salakuljetetusta tupakista. Laittomat aseet pitää saada kerätyksi pois slummeistamme. Göteborgin kaduilta saa nykyään hankittua 9-millimetrisen tsekkiläisen sotilaspistoolin kahdella täydellä lippaalla 5 000 kruunulla. Kalashnikov AK-74:stä lippaineen ja kuteineen joutuu pulittamaan 15 000–18 000 kruunua.

Pikkuraha pikkunuorukaisrikolliselle, joka tavoittelee paikkaa aurinkoiselta oksalta.

Koska päättäjät eivät halua tullilaitoksen priorisoivan maahan tuotavien laittomien aseitten metsästystä, eivätkä edes salli tullivirkailijoiden kantaa aseita heidän kohdatessaan täysien konttien kanssa maahan saapuvia aseiden salakuljettajia, laittomien aseitten virta Ruotsiin jatkuu tasaisena. Rikollisjengeillä on niin paljon armeijan ylijäämävarastoa käytössään, että halutessaan he voivat aloittaa sodan poliittikkoja tai poliiseja vastaan.

Sota, matalan intensiteetin epäsymmetrinen sota, itse asiassa on jo käynnistynyt. Nyt kilpaa käydään reviireistä ja markkinaosuuksista, ja poliitikot ja poliisit seuraavat tilannetta totutusti tumput suorina. Huomenna sota voi koskea kenties kokonaisten kaupunginosien haltuunottoa, Hjällbota, Tynnerediä, Angerediä, Rannebergeniä, Biskopsgårdenia ja Länsmansgårdenia.

Tässä teille neuvo: Julistakaa sota jengeille.

Lopettakaa rahan syytäminen dialogiryhmille ja muille helppoheikeille. Ymmärtäkää, että te olette nyt sodassa. Varmistakaa, että poliisi ottaa käyttöön nollatoleranssin slummeissa. Varmistakaa, että ”oikeusviranomiset” tulkitsevat lakia niin kuin se on kirjoitettu ilman paikallista soveltamista. Kaikki alennukset rangaistuksiin, joita jaetaan esimerkiksi nuorukaisen alhaisen iän vuoksi, tulevat loppupeleissä kostautumaan kymmenkertaisesti.

Käynnistäkää laajamittaiset kontrollitoimet, joiden piiriin kuulvat kaikki tunnettut rikolliset. Tehkää henkilötarkastuksia, tutkikaa kulkuneuvoja ja asuntoja. Jos on viitteitä laittomasta aseen hallussapidosta, mitoittakaa toimet lain äärirajoille asti. Aloittakaa rahapalkkioiden maksaminen ilmiantajille. Jokaisella ihmisellä on hintansa. Tarjotkaa miljoonaa kruunua palkkioksi vihjeistä, jotka johtavat tuomioon. Se on halpa hinta pitkässä juoksussa. Varmistakaa, että todistajien suojeluohjelma toimii ja suojauttujen henkilöllisyyksien omaavien turvallisuus tulee taatuksi. Nykyään viisivuotiaskin saa tietokoneellaan ongittua aivan liikaa tietoa henkilöistä, joita yhteiskunnan väitetään suojelevan.

Ottakaa tämä tosissanne. Tänään taistellaan reviireistä teidän slummeissanne. Jos mitään ei tehdä, on pian sama kohtalo luvassa myös teidän asuinalueillenne.

Nyt on käynnissä rikollisjengien välinen matalan intensiteetin sisällissota slummeissanne, koska ette uskaltaneet puuttua asioiden kulkuun ajoissa. Huomenna he ehkä saapuvat teidän suojaisille asuinaluieillenne ja seuduille, missä käytte töissä. Tästä voitte kiittää osaamattomuuttanne, kyvyttömyyttänne tai haluttomuuttanne ottaa tilannetta tosissaan.

Olle Fjordgren, turvallisuusasiantuntija

Lähde: Sveriges Television

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Surkeisiin jokapäiväisiin uutisiin alkaa jo turtua

13/9/2013

Hallituksen kärkihankkeena mainostettu nuorisotakuu on sekin mennyt hukille.

Tavoitteita ei ole saavutettu. Takuun piti katkaista nuorten työttömyys enintään kolmeen kuukauteen, mutta aika on ylittynyt useammalla kuin joka neljännellä työttömällä nuorella.


Vuoden alussa voimaan tullut nuorisotakuu on tähän asti jäänyt pikemmin hyväksi pyrkimykseksi kuin todelliseksi takuuksi. Yli kolme kuukautta työttöminä olleiden nuorten määrä on ollut koko vuoden korkeammalla kuin edellisenä vuonna. Myös virta yli kuusi kuukautta jatkuvaan työttömyyteen on ollut jatkuvassa kasvussa.

Kaikille alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille piti järjestää työ- taikka opiskelupaikka tai muita tukitoimia kolmessa kuukaudessa. Tuorein tilasto on tämän vuoden heinäkuulta, jolloin aika ylittyi yli 27 prosentilla nuorista työnhakijoista. Viime vuoden heinäkuussa sama luku oli vajaat 20 prosenttia, vaikka nuorisotakuu ei ollut voimassa.

Viranomaiset selittävät tilannetta yleisellä työttömyyden kasvulla ja taloustilanteella.

- Itse asiassa se nuorten työttömyys on kasvanut ihan samalla lailla kuin muukin työttömyys, jos verrataan viime vuoteen, eli koska tilanne työmarkkinoilla on sen verran haasteellinen, niin myöskään nämä meidän hallinnon toimenpiteet eivät ole purreet niin hyvin kuin tietysti olisi toivottavaa, sanoo työmarkkinaneuvos Teija Felt Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Myös koulutustakuu takeltelee.

Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, jonka mukaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkokoulutuspaikka. Tässä ei olla edes alussa.

Kevään yhteishaussa jäi viime vuoden tapaan ilman jatkokoulutuspaikkaa yli 8 prosenttia suoraan peruskoulusta tulleista hakijoista, ja paikkoja oli edelleen jakamassa jo aikaisemmin toisen asteen koulutuksesta valmistuneita. Peruskoulusta valmistuneiden etusijaa valinnoissa vasta kokeillaan nyt syksyn yhteishaussa.

Vähän paremmin on onnistuttu nuorten aikuisten osaamisohjelmassa, joka tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville nuorille ammatillista koulutusta.
Tavoitteena on ollut saada jo tänä vuonna koulutukseen 9000 nuorta. Opetusministeriöstä ei osata kertoa moniko oppiin on päässyt, mutta suuret koulutuksenjärjestäjät kertovat, että niille annetuista kiintiöistä on saatu täyteen vain noin puolet.

Jyväskylän aikuisopiston projektipäällikkö Maria Linnavirta sanoo, että koulutukset saatiin käyntiin vasta kesällä ja haasteena on ollut myös saada niistä tietoa nuorille.

- On hyvin paljon kyllä viritelty verkkoja eri sidosryhmien ja kaikkien etsivätoimintojen, yhteistyökumppanien ja kaupungin kautta ja muuten, mutta kyllä se tuntuu, että se on suusta suuhun viidakkorumpumenetelmä mikä toimii, Linnavirta tuumii.

Valtion rahaa nuorisotakuun toteuttamiseen on tänä vuonna ollut käytössä 60 miljoonaa euroa.

Lähde: Yle

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomalaiset sotaveteraanit

12/9/2013

Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) on huolissaan kansainvälisiin konflikteihin osallistuvien suomalaisten sosiaaliturvasta. Hän on tehnyt asiassa kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

- Suomessa ei ole sodittu 68 vuoteen, mutta globalisaation myötä yhä kauempana maailmassa käytävät sodat koskettavat Suomessa asuvia ja maamme kansalaisia. Tuhannet suomalaiset ovat nähneet pommituksia, joukkomurhia ja raakuuksia Bosniassa, Somaliassa, Tšetšeniassa, Vietnamissa, Kongossa, Afganistanissa ja monissa muissa paikoissa. Syyriassa puhjennut sisällissota koskettaa monia maassamme oleskelevia.

Väätäinen toteaa, että elokuussa 2013 julkaistun turvallisuusraportin mukaan Suomesta on lähtenyt noin kaksikymmentä ihmistä sotimaan Syyrian sisällissotaan.

- Sotimaan lähdetään erilaisista syistä. Joillekin kyseessä on ollut humanitäärinen tai aseeton työ ja osa on jopa lähtenyt seikkailunhalusta. Osa lähtee liittyäkseen aseelliseen taisteluun. Maaliskuussa 2013 uutisoitiin suomalaissyntyisen Ruotsin kansalaisen menehtyneen Syyriassa.

- Kriisinhallintapalvelukseen, kuten rauhanturvaajiksi kutsutut vakuutetaan ensisijaisesti Valtiokonttorin Sotilastapaturmalain mukaan, jonka piiriin kuuluvat sekä sotilastapaturmat että palvelussairaudet.

Ilman lain suojaa

Väätäinen muistuttaa, että yhä useampi maamme kansalainen osallistuu ulkomailla käytäviin konflikteihin ilman sotilastapaturmalain tuomaa suojaa.

- Miten Suomi ja suomalainen sosiaaliturva suhtautuvat niihin mahdollisiin Suomen kansalaisiin jotka yksityishenkilöinä osallistuvat aseellisiin konflikteihin kuten Syyrian sisällissotaan ja sieltä palatessaan tarvitsevat sotavammojensa vuoksi lääketieteellistä hoitoa sekä kuntoutusta ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen näiden henkilöiden asianmukaisen kohtelun?

Lähde: Hämeen kaiku

Rouva Väätäinen on turhaan huolissaan. Kysymys ei ole suomalaisista perunanenistä vaan somaleista ja muista islamististeista eli jihadisteista, jotka vain sattuvat asumaan Suomessa, koska Suomen maahanmuuttopolitiikka on mitä on.

Vai vielä sosiaaliturvaa näille.

Kas kun ei elinikäistä veteraanipalkkaa.

Sori, unohdin, heillähän on se jo.

Suomalaiset veronmaksajat maksavat.

Mistä näitä tolloja sikiää?

Jos veteraanijärjestöt, joilla on jo nyt rahaa yli oman tarpeen, alkavat kuntouttaa näitä kavereita, niin minun kohdallani veteraanien auttaminen ja ymmärtäminen loppuu tähän.

2 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Toukokuu 2021 (28)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com