Käkikello

30/8/2012

Kaikki luulevat, että käkikello on alunperin sveitsiläistä keksintöä.

Väärässäpä ovat.

Käkikellon keksi saksalainen kelloseppä vuonna 1773.

Hänen munansa jäivät nimittäin kellon rattaiden väliin ja siitä seurasi ääntely, joka muistutti käen kukuntaa.

Myöhemmin munaton kelloseppä löi ideallaan rahoiksi.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Kreikka leikkaa - ja Suomen herrat perässä

30/8/2012

Uutistoimisto Reuters on saanut käsiinsä Kreikan uuden leikkausohjelman.

Tältä se näyttää:

Kreikka aikoo leikata lisää eläkkeitä, sosiaalimaksuja ja julkisen sektorin palkkoja saavuttaakseen EU:n, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n muodostaman troikan vaatimat 11,5 miljardin euron lisäsäästöt. Suunnitelmissa on myös virkamiesten irtisanomisia, joiden uskotaan koettelevan maan hallituksen rivejä.

Kreikan oimenpidelistauksen ukaan esimerkiksi eläkkeitä koskevat 4,6 miljardin euron leikkaukset. Terveydenhuollosta oltaisiin leikkaamassa 1,39 miljardia euroa, valtion palkoista 1,32 miljardia euroa ja hallintokuluista 1,27 miljardia euroa.

Jos hallituksen suunnittelemat säästötoimenpiteet miellyttävät Kreikkaan syyskuun alussa matkaavia troikan edustajia, saa maa todennäköisesti seuraavan tukieränsä lokakuussa.

Sanokaa minun sanoneen, niin Jyrki Katainen, Jutta Urpilainen ja sitä myötä koko hallitus kopioi tämän leikkausohjelman suoraan Suomeen, jotta Kreikan ja muiden roistovaltioiden - mukaan lukien Ranskan ja Saksan pankit - saataisiin annettua lisää tukea.

Voi ryydana!

1 kommentti          Bookkaa tämä

Hallitukselta vanhuksille vain löysiä puheita

30/8/2012

Demarit aikovat kierrättää ministereitään ensi vuoden keväällä. Ministeri Maria Guzenina-Richardson oli listalla, mutta pelasti itsensä tekemällä vanhuspalvelulaista moniviikkoisen farssin vailla vertaa. Hän oli valmis hajoittamaan hallituksen, kunnes demareiden kantti petti ja Siilinjärven hymypoika otti voiton kotiin.

Tosin vain osavoiton, sillä kansan silmissä kokoomus ja Jyrki Katainen ovat nyt roistoja, jotka vastustavat vanhusten hoidon kuntoon laittamista.

Voi olla, että oikeasti vastustavatkin, koska Kreikan, Kyproksen ja Espanjan pankit ovat hänelle tärkeämpiä.

Itse asiassa vanhusten hoidossa ei muutu mikään.

Edes 0,5 hoitajan takuuta ei lakiin kirjattu.

On yleisesti tiedossa, ettei kaikissa kunnissa ylletä edes tuohon lukuun.

Guzeninan laki on täysi fiasko ja osoitus siitä, että demarit mokasivat täydellisesti.

0,5:n hoitajan takuu kirjattiin pelkkänä asetuksena, joka astuu voimaan vasta 2015.

Uusi hallitus voi olla huoletta toteuttamatta tuota asetusta.

Kun mitään lakia ei tule ennen vuotta 2015, meno vanhustenhoidossa jatkuu entisenlaisena.

Varoja esimerkiksi omaishoitoon päätettiin antaa vain kymmenen miljoonaa euroa, joka on pilkantekoa, kun hoitoalan ammattilaiset odottivat suurta uudistusta. Rahan tarve on noin 200 miljoonaa euroa, joka sekin on pieni summa verrattuna EU:n roistovaltioiden tukiaisiin luvattuihin rahoihin.

Hallitus siirsi päätöksen seuraavalle hallitukselle, joka tietenkään ei ole nykyisistä päätöksistä minkäänlaisessa vastuussa.

Koko kiistan tarkoitus oli tietysti suunnata kansan huomio vanhuskysymykseen ja savuverhon suojissa pimittää se tosiasia, että Suomi ottaa uutta velkaa ensi vuonna seitsemän miljardia euroa. Joka kuudes euro on velkaeuro. Samoin joka viides työpaikka on valtion ja kunnan hallinnon suojatyöpaikka. Näistä ei tietenkään voida leikata.

Vuonna 2013 valtion velka kasvaa 96 miljardiin euroon. Tämä on noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta. Jos velka jaettaisiin tasan jokaiselle suomalaiselle, se tarkoittaisi sitä, lainatakseni urheiluselostaja Tapio Minä Itte Suomista, että jokainen suomalainen on velkaa noin 18 000 euroa.

On päivänselvää, etteivät perussuomalaiset voi hyväksyä hallituksen holtitonta menoa.

Velat täytyy joskus maksaa takaisin ja nyt näyttää siltä, että velkoja maksavat vielä nykyisten isien ja äitien lapsenlapset.

Luulin aikoinaan, että Matti Vanhasen hallitukset olivat huonoimpia koskaan.

Olin väärässä.

Kataisen hallitus on pannut paremmaksi.

Mitään valtion velkaantumisen lopettamiseen tähtääviä toimia ei ole tehty.

Ei mitään.

Katainen on hokenut ja jankuttanut jankuttamistaan sitä, miten hallitus turvaa Suomen kilpailukyvyn. Suomen vientialan yritykset ovat kuitenkin erittäin huolissaan hallituksen budjettipäätöksistä ja EU:ssa hyväksytystä rikkidirektiivistä, joka tulee voimaan 2015. Vientiyritykset sanovat, että direktiivi nostaa yritysten kuluja roimasti. Valtio ei sen mielestä tarjonnut riittävästi kompensaatiota vaan direktiivistä koituu jopa 600 miljoonan euron kustannukset vienti- ja tuontikuljetuksille.

Metsäjätit eivät jää anelemaan Kataiselta lisää helpotusta vaan siirtävät loputkin tuotannostaan kylmästi Suomen ulkopuolelle.

Hyvin yksinkertainen totuus on, että IT-ala pysty Suomessa tulevina vuosina tarjoamaan merkittävästi uusia työpaikkoja, joten Suomessa kannattaisi edelleen suhtautua hyvin nöyrästi metsä- ja selluteollisuuteen, jotka ovat olleet Suomen viennin selkäranka vuosisatojen ajan.

Jos alan yritykset muuttavat pois Suomesta, ne eivät koskaan enää palaa.

Ilmeisesti tämä on kokoomuksen tarkoituskin, jos jotain voi päätellä ministeri Alexander Stubbin puheista Uudesta Maailmanjärjestyksestä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Perussuomalaiset peräänkuuluttavat kasvua

28/8/2012

Perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan siitä, että samalla kun Suomen talouden tilasta tulee aina vain synkempiä uutisia, vaikuttaa hallitus talouspoliittisesti täysin halvaantuneelta. Päähallituspuolueet kokoomus ja SDP ovat keskittyneet viime aikoina lähinnä kuntavaalikampanjointiin ja julkiseen riitelyyn desimaaliluvuista. Perussuomalaiset peräänkuuluttavatkin kaikilta puolueilta vastuullisia, kasvua ja oikeudenmukaisuutta tukevia budjettilinjauksia.

Perussuomalaiset tulevat jälleen syksyn istuntokaudella esittämään perustellusti paremman vaihtoehdon hallituksen budjettiesitykselle. Useat vuoden 2012 varjobudjettimme linjauksista löytyvät lähes muuttumattomina VM:n budjettiesityksestä ja toivomme, että hallitus kuuntelee tälläkin kertaa Perussuomalaisten järjen ääntä.

Keskeisiä vuoden 2013 varjobudjettimme linjauksia ovat mm. seuraavat:

Kasvupaketti

Perussuomalaiset kantavat huolta Suomen työllisyydestä ja talouskasvusta. Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pk-yritysten kasvua, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille ja ennen kaikkea pieniin alle viiden henkilön yrityksiin. Kasvupakettimme pitää sisällä ALV:n alarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettavan ALV-huojennuksen, työllistävien pk-yritysten Viron mallin mukaisen yritysverotuksen eli 0-verokannan niin kauan kun yritys ei jaa osinkoja, sekä kotitalousvähennyksen korotuksen.

Kaivosvero

Perussuomalaiset haluavat, että Suomi lopettaa kansallisomaisuuteemme kuuluvan mineraalivarannon ilmaisjakelun monikansallisille yrityksille. Arviot Suomen maaperän mineraalivarantojen arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa, joten kyseessä on taloutemme kannalta erittäin merkittävä asia. Perussuomalaiset ehdottavatkin käyttöönotettavaksi kaivosveroa, jonka tuotosta osa tulisi antaa kaivospaikkakunnille. Tulevaisuudessa osa tuotosta tulisi rahastoida, jotta mineraalivarannostamme saatavan hyödyn jaossa toteutuisi myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Kaivostoiminnalta Perussuomalaiset peräävät ympäristövastuuta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Perussuomalaiset haluavat palata takaisin perusasioiden äärelle ja ohjata enemmän resursseja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toimivat neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto ovat erinomaisia keinoja lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi, mutta tällä hetkellä neuvolatoiminta ei useissa kunnissa toteudu suositusten mukaisesti, eikä oppilashuoltoakaan aina pystytä järjestämään lain edellyttämällä tavalla. Ongelmana on myös se, että kunnille osoitettuja lisäresursseja ei aina kohdisteta tarkoituksenmukaisesti. Perussuomalaiset edellyttävätkin, että lisämäärärahat myös korvamerkitään. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuuteen investoimista.

Poliisien määrärahat ja liikkuva poliisi

Perussuomalaisten näkemyksen mukaan poliisin voimavaroja ei pidä tiukkaan taloustilanteeseen vedoten heikentää tasosta, joka jo lähtökohtaisesti on liian alhainen. Poliisin määrärahoja tulee leikkaamisen sijaan nostaa ja liikkuvan poliisin lakkautussuunnitelmat haudata, jotta liikenneturvallisuus ja –valvonta voitaisiin säilyttää edes nykyisellä tasolla. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite harmaan talouden torjunnasta, jossa poliisilla on ratkaisevan merkittävä tehtävä. Hallitus tavoittelee ohjelmassaan Suomesta myös Euroopan turvallisinta maata. Tämä ei onnistu ilman riittäviä poliisin resursseja. Säästöt ovat uhka maamme sisäiselle turvallisuudelle.

Kilometrikorvausten leikkaaminen

Perussuomalaiset vastustavat hallituksen kaavailemia kilometrikorvausten leikkauksia. Leikkaukset tukahduttavat toteutuessaan taloudellista toimeliaisuutta ja vähentävät työteon kannattavuutta, ja niillä on siten merkittäviä työtä ja yrittäjyyttä rajoittavia negatiivisia vaikutuksia. Kaupat ja uudet asiakassuhteet vaativat usein henkilökohtaista käyntiä, siihen ei pelkkä hiirennäpäys riitä. Moni työ edellyttää oman auton käyttöä, eikä laajalla maaseudulla julkisen liikenteen vaihtoehtoa ole edes olemassa.

Lisätietoja:

Pirkko Ruohonen-Lerner

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

050 512 2788

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Päivän mietelause

27/8/2012

Eurooppalainen yhteishenki ei kestä tulonsiirtounionin rakentamista. Konkurssimaille liittovaltio ja itsenäisyydestä luopuminen saattaa vielä osittain olla hyväksyttävää, koska maat toivovat saavansa tällä tavoin rahaa.

Mutta miten myydä Suomen tai Saksan kansalaisille ajatus, että meidän tulisi luopua itsenäisyydestämme päästäksemme maksamaan rahaa?

Ajatus on järjetön, mutta silti se on edennyt pitemmälle kuin kukaan olisi muutama vuosi sitten uskonut.

Eurokriisiä ennen EU-kansalaisille luvattiin, ettei toisten maiden tukeminen ole edes mahdollista – tämä kirjattiin jopa EU:n perussopimukseen. Kriisin alettua kehitettiin sitten hätäisesti tukijärjestelmä, jonka piti asettaa tuen saajille kovat ehdot.

Kuluvan kesän aikana on kriisissä siirrytty vielä kolmanteen vaiheeseen, jossa tuen saajat haluavat itse määrätä avunannon ehdot ja vielä kärkevästi arvostelevat auttajiaan.

Sampo Terho

Euroopan parlamentin jäsen

Iltalehden blogissaan

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Murha-Kustaa

27/8/2012

Puolustusvoimain entinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund kertoo, että hän sai vasta nyt kuulla, että hänelläkin on rooli Ylen kohutussa Marski-projektissa.
Hägglund kertoo Ilta-Sanomissa antaneesa Ylelle haastattelun, jonka ei tiennyt päätyvän dokumenttiin, joka liittyy kohuelokuvaan.

- Ilmeisesti minua vedettiin nenästä, hän sanoo.

- En ole missään nimessä elokuvan fani, koko idea on mielestäni hoopo. Että musta mies Mannerheimina, tällaista elokuvaa en halua tukea. En tykkää siitä, että Mannerheimista tehdään mitään Kenia-höpötystä, hän lataa.

Kenraalin tavat tuntien olen satavarma, että Ylen tuottajanero Erkko Lyytinen saa kuulla kunniansa.

Se on sille pässille ihan oikein.

8 kommenttia          Bookkaa tämä

Testaa, oletko äärioikeistolainen rasisti ja populisti

26/8/2012

Tämä on testi.

Testaa, oletko äärioikeistolainen vihapuhuja.

Jos olet samaa mieltä kaikkien kysymysten kohdalla, olet median mukaan äärioikeistolainen populisti, jonka mielipiteet ovat synkkiä kaikuja 30-luvulta.

Suomalaisista kaksi kolmesta (2/3) haluaa kiristää pakolais-ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Suomalaisista kaksi kolmesta (2/3) haluaa lopettaa tukipaketit eurokriismaihin.

Suomalaista kaksi kolmesta (2/3) haluaa eroon pakkoruotsista.

Suomalaisista kaksi kolmesta (2/3) ei halua että Suomi liittyy Natoon.

Suomalaisista kaksi kolmesta (2/3) on kuntien pakkoliitoksia vastaan.

Suomalaisita kaksi kolmesta (2/3) vastustaa harmaata taloutta ja ulkomaista halpatyövoimaa ja haluaa että sen sijaan panostetaan suomalaiseen työhön ja yrittämiseen.

Jos olet kolmessa (tai enemmän) kohdassa samaa mieltä, olet sisimmässäsi perussuomalainen.

Perussuomalaisia voi äänestää myös Salossa.

Ja bonuksena vielä.

Jos olet sitä mieltä, että Saksan obersdorffuhrer, Angela Merkel, tekee väärin yrittäessään ajaa Euroopan kansoja liittovaltioon, olet kuntavaaliehdokasainesta.

Ota yhteyttä minuun.

Yhteystiedot löytyvät joko täältä tai blogin etusivulta.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Punaisen hämärän talo

26/8/2012

Käy eespäin väki voimakas, äl orjajoukko halpaaa...

Syyspuolella 1890 oli Salon kauppalassa kokoontunut joukko valistushenkisiä kauppalan käsityöläisväestön edustajia perustaakseen paikkakunnalle suomenkielisen seuran, työväenyhdistyksen.

Salon kauppalassa ja Uskelan pitäjssä oli tuolloin 3 155 asukasta, joista kauppalan alueella asui arviolta tuhat ihmistä.

Työväentaloa rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa suurlakon jälkeisestä vuodesta 1906 aina vuoteen 1912, jolloin talo ulkomaalattiin.

Siitä on sata vuotta.

Nyt talo on myyty. Näin Turun Sanomat:

Salon Seudun Osuuskauppa ostaa Salon työväentalon kiinteistöt Salon sosiaalidemokraattiselta työväenyhdistykseltä miljoonan euron hintaan.

Erityisesti kaupan kohteena on kaavan sisältämä rakennusoikeus. Kaupassa SS0 sitoutuu siihen, että työväentalon toiminta kiinteistössä säilyy uudisrakentamiseen saakka.

Keskustelu kiinnteistön tulevaisuudessa on ollut vilkasta ja käynnissä jo toistakymmentä vuotta. Kauppa mahdollistaa kauppakeskus Plazan kolmososan rakentaminen.

Vaikka demarit ovat hoitaneet Salon kaupungin taloutta päin seiniä, heillä näyttää olevan oman talouden hoitamisessa ihan hyvin hoksnokkaa.

Kauppa oli edullista tehdä nyt, ennen kuin Salon talous on vallan vapaassa pudotuksessa.

Demarit ovat ilman muuta laskeskelleet, että muutaman kuukauden päästä saattaa käydä niin, että SSO ei olekaan enää kiinnostanut Plazan laajennuksen kolmannen osan rakentamisesta ja talo jää vuosikymmeneksi myymättä.

Vanhat toverit eivät tietenkään talon myymisestä pidä, mutta minkäs teet, uudet tuulet puhaltavat.

Siinä ei huru-ukkojen mielipiteitä ja nostalgioita paljon kysellä.

Näin tekee järjestäytynyt osuuskauppaväki.

Työväentalon mukana loppuu monen moista toimintaa mukaan lukien Salon Näyttämö.

Osa salolaista identiteettiä ja paikallishistoriaa katoaa kuin tuhka tuuleen.

Suosittelisin, että demarit pistäisivät ennen talon hajottamista pystyyn talon historiasta kertovan näyttelyn ja järjestäisivät opastetun kierroksen Punaisen talon tiloissa.

Vaikken demarien konsultti olekaan, niin tämä kannattaa tehdä ennen kunnallisvaaleja.

Uusia toimitiloja pystyy tietysti kevyesti talosta saatavalla rahalla järjestämään, mutta jotenkin minustakin tuntuu hieman haikealta.

Vaikken demariaatteen läpitunkema olekaan, niin olen ollut monenlaisissa tilaisuuksissa Punaisessa talossa.

Lukemattomia kertoja olen ollut haastattelemassa demarien johtavia poliitikkoja, jotka ovat etenkin vaalien alla matkanneet Helsingistä Saloon.

Taisinpa kerran haastatella tiuskeaa rakkiakin, joka tuolloin oli ulkoministeri.

Tarkoitan tietysti Tarja Halosta.

Tiuskeaksi rakiksi häntä nimitti eräs kilpailevan puolueen konkari Aleksis Kiven tapaan.

Punainen talo on ollut hyvä paikka kokoontua ja pitää agitaatiotilaisuuksia.

Nyttemmin jo kuollut hyvä ystäväni toimi pitkään Punaisen talon talkkarina, joten paikat ovat tulleet tutuiksi.

Miljoonasta eurosta riittää fyrkkaa myös tuleviin vaalikamppailuihin.

Demareissakin on muutamia fiksuja ihmisiä.

Toivottavasti he jonain päivänä tajuavat, että ovat väärässä puolueessa.

Siiheksi toivottelen onnea tulevalle kivikkoiselle taipaleelle.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Poliisia pamputetaan taas

26/8/2012

Poliisi ajaa sinisellä autolla, uaaaa, uaaaaa, poliisilla on pillit katolla, uuuaaaa, uuuaaaa...

Systeemin vartijan poliisin on työ, poliisi hippejä pampulla lyö.

Voi niitä aikoja, Oh, Those were The Days, voi noista Eppu Normaalin ajoista sanoa.

Nykyään poliisi on janoisten sankari, nuorten ylin ystävä ja kaikkien väärintekijöiden ymmärtäjä.

Ainakin jos katselee liikaa Jimin Poliisi-sarjaa.

Päivi Räsänen on sisäministeri.

Hän on ilkeä (tai vaihtoehtoisesti vain tyhmä) ihminen, joka pamputtaa poliisiorganisaatiota kyykyyn.

Liikkuvaa poliisia ollaan lopettamassa.

Tapio Minä Itte Suominen sanoisi, että se tarkoittaa sitä, ettei kansalaisten turvallisuudesta pääteillä enää pystytä vastaamaan. Tavallinen konsta ei esimerkiksi ymmärrä tuon taivaallista moottoriteitä jyräävistä venäläisistä rekoista ja niiden kunnosta. Kukapa puhalluttaa kansalaisia tulevaisuudessa?

Kun kukaan ei valvo, on satavarmaa, että esimerkiksi nopeusrajoituksia ei kohta enää yksikään tiellä liikkuva noudata.

Raskaan liikenteen valvontaa ja kansainvälisiä tehtäviä on täysin mahdotonta pilkkoa paikallispoliisille.

Heillä on omat murheensa ja kiireensä.

Valtioiden rajat on avattu Shengen-sopimuksella. Rikolliset kulkevat maiden väliä kuin hollituvassa. Luulisi, että Räsänen tajuaisi, että kun rajoja ei enää ole, sisäistä turvallisuutta pitää vahvistaa.

Ei tajua.

Liikkuvat poliisimiehet ovat rientäneet paikallispoliisin avuksi myös niissä tapauksissa, joissa on nopeasti tarvittu voimaa ja röyhkeyttä. Liikkuvan poliisin miehistä muutamia on myös Karhu-ryhmässä, joka on tiukoissa tilanteissa se viimeinen lukko.

Poliisilaitosten määrää ollaan vähentämässä puoleen.

Lapissa poliisia voi joutua odottamaan jopa neljä tuntia. Lähin partio kun saattaa olla 300:n kilometrin päässä.

Luulenpa, että lappilaiset ottavat käyttöön ikivanhan Lapin lain, jossa väärintekijät, rosvot ja murhamiehet sotketaan suohon.

Kukaan ei vaivaudu edes soittamaan poliisille, koska poliisi ei kuitenkaan tule.

Myös Keskusrikospoliisin alueyksiköitä ollaan sulkemassa. Tämä merkitsee noin 60:n kokeneen rikostutkijan viran lakkauttamista. Tämä uutinen otetaan järjestäytyneissä rikollisryhmissä ilolla vastaan.

Jyrki Kataisella ja Jutta Urpilaisella on varaa heittää miljardeja Kreikkaan, Espanjaan ja muihin "kriisimaihin", mutta omaan poliisiin Suomessa ei enää ole rahaa.

He eivät tajua, että Suomi on HEIDÄN ANSIOSTAAN kohta samanlainen kriisimaa kuin etelän appelsiinivaltiot.

Suomalaista poliisia ei voi korvata tien posken peltilaatikoilla tai Facebookissa viha- ja rasismirikoksia vahtaavilla nettipoliiseilla. Nettipoliisien määrää toki on tarkoitus lisätä, sillä saattaahan olla, että joku puhuu vihaisia vaikka valtionsyyttäjä (mikä oivallinen titteli - synkkiä kaikuja 30-luvulta) Mika Illmanista.

Ilmeistä on, että tämän kehityksen päässä on tilanne, jossa turvaa haluavan kansalaisen pitää hankkia turvamiehiä Amerikan ja Venäjän tapaan.

Ensimmäisen kerran törmäsin Venäjän valkoiseen mafiaan vuonna 1991 naapurissa matkaillessamme.

Valkoisen mafian miehet tulivat Moskovan juna-asemalle vastaan minua ja seuralaistani.

Meidät olisi ryöstetty korttelin päässä asemalta, mutta Valkoisen mafian maksetut miehet osasivat asiansa.

Kiitos eräälle venäläiselle lähetystösihteerille, joka osasi hommansa.

Edellisen hallituksen oikeusministeri Tuija Brax töppäili koko ministerinkautensa ajan, myös poliisia koskevissa asioissa, aivan tarpeeksi. Räsänen olisi voinut näitä töppäyksiä korjata, mutta ei.

Tuija Braxin bravuurihan oli se, että hän poisti muuntorangaistuksen. Jäljet ovat nähtävissä, myymälävarkaat näyttävät kaupan kassalle keskisormea, kun tietävät, ettei kähvelletystä mäyräkoirasta seuraa mitään, vaikka kiinni jäisikin.

Brax keskittyi myös yhdessä Johanna Suurpään, Mika Illmanin ja muutaman muun kanssa nettikeskustelun suitsimiseen, sillä eihän se voi olla oikein, että joku menee ja kertoo elämän totuuksia näille besserwissereille heidän omissa asioissaan. Nettikeskustelu on ehdottomasti näitten ihmisten mielestä suitsittava. Siihen virkaan sopii erinomaisen hyvin nettipoliisi. Muuta virkaa nettipoliisilla ei sitten olekaan.

Eduskunnassa kököttää aika monta poliisia. Perussuomalaisissakin heitä on ainakin kaksi. Mitähän ovat herrat tälle asialle tehneet?

Enpä ole nähnyt heidän kommenttejaan tai aloitteitaan.

Yle tietysti sapettaa edelleen.

Näin Yle:

"Vielä 2000-luvun alussa Suomessa oli vain alle kymmenen järjestäytyneen rikollisuuden jengiä. Tällä hetkellä ryhmiä on jo reilut 80 ympäri Suomen. Jäsenmäärä on kivunnut muutamasta sadasta noin 1 300:aan. Kansainvälisten moottoripyöräjengien lisäksi mukana ovat muut rikollisliigat kannattajakerhoineen."

Tuo ei pidä paikkaansa.

Suomen sisäasiainministerinä oli Lipposen I:ssä hallituksessa Ville Itälä vuosina 2000-2003.

Hän esitti huolensa järjestäytyneestä rikollisuudesta vuonna 2001.

Haastattelin häntä turkulaiseen radioon, jolloin ministeri kertoi, että Suomessa on tätä nykyä (siis vuonna 2001) järjestäytyneitä rikollisryhmiä 58 kappaletta (eikä suinkaan kymmentä, kuten Yle valheellisesti väittää).

Ylen uutinen perustuu siihen, että Helvetin enkelit ovat avanneet uudet toimistot Kuusamoon ja Jämsään.

Enkeleitä pidetään osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Itse he väittävät olevansa vain moottoripyöriä harrastavia rauhallisia ihmisiä.

Jotkut asioista yleensä hyvin perillä olevat tahot ovat kertoneet, että niillä paikkakunnilla, joissa on liivimiesten kerhotiloja myös laittomat maahantulijat pysyvät jostain syystä hyvin kurissa ja herran nuhteessa.

He ovat ehdottaneet, että paikkakunnilla, joissa on liivijengejä, järjestyksen valvonta siirrettäisiin poliisilta liivimiehille.

Liivimiehet (eivät ne pahimmat pojat) partioivat jo nyt muun muassa Itäkeskuksessa iltaisin ja saattelevat vanhuksia pankkiautomaateilta bussiin.

Tietenkään se ei olisi ilmaista, mutta eipä ole poliisin ylläpitäminenkään. Tehokasta se olisi, koska liivijengiläisten toimintametodit poikkeavat jonkin verran "poliisi on aina ystävä" -kaavasta.

Kolikolla on aina kaksi puolta.

Onko kansalaisten ryhdyttävä hankkimaan turvaa ja suojelua liivijengeiltä, kun sisäministeri Päivi Räsänen ajaa poliisitoiminnan Suomessa alas.

Onko tässä tulevaisuuden vaihtoehto poliisille?

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pääjohtaja Tapio Tuurilla on taas välähtänyt

25/8/2012

Minulta jäi tänään jälleen käymättä kirkossa sunnuntaiaamun jumalanpalveluksessa, vaikka portit sinne ovat auki. Tiedän syynkin nuivuuteeni. Kirkko on liian monokulttuurinen, suorastaan kulttuuriton paikka.

Kirkon pihamaallakin ovat pääosassa haudat sankarivainajille, jotka taistelivat väärässä ulkomaalaiskammoisessa sodassa monikulttuurin leviämistä vastaan.

Luettuani valtakunnallisista medioista vavahduttavan uutisen suomalaista yhteiskuntaa riivaavasta moskeijapulasta ja etenkin päämoskeijan huutavasta puutteesta, minulla välähti:

Muuttakaamme kirkot moskeijoiksi.

Tämä olisi Suomen evankelisluterilaiselta kirkolta erittäin ystävällismielinen toisenkin posken kääntäminen islamille ja muslimeille. He kokisivat olevansa tervetulleita avoimeen ja monikulttuuriseen Suomeen.

Mikäli olen ymmärtänyt oikein, Suomen kirkon johtavat toimihenkilöt ovat edistyksellisiä ja suvaitsevaisia.

Esimerkiksi piispa Irja Askola on muistaakseni todennut, että islam ja muslimit tuovat Suomeen pelkkää iloa ja rauhaa.

Mikä siis estää muuttamasta kirkkoja moskeijoiksi? Ei niin mikään.

Minäkin kävisin Tuurinperän päämoskeijassa monta kertaa vuorokaudessa kesät talvet.

Tapio Tuuri

Koko juttu kommentteineen on luettavissa täältä:

KLAK

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2021 (3)
Syyskuu 2021 (11)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com