Sote kriisissä - ja syystä kystä kyllä

29/6/2017

Valtiosääntöoppineet eivät hallituksen sote-esityksestä sanojaan säästele:

"Johtaisi 2019 keväällä palvelujen kriisiin". 

"Politiikan teko on muuttunut lobbareiden ja viestintätoimistojen temmellyskentäksi."

Perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen sote-hankkeen valinnanvapaudesta on tyly, perusteellinen ja yksimielinen.

Valiokunnassa kuultavina käyneet valtiosääntöoikeuden asiantuntijat pysyvät tiukassa linjassaan. Pitkän linjan perustuslakiasiantuntija, yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuori pitää perustuslakivaliokunnan sote-kritiikkiä oikeana ja osuvana.

Tuorin mukaan Juha Sipilän hallituksen suurin sote-tavoite on ollut julkisten perustason sotepalvelujen yksityistäminen.

– Yhtiöittämisvelvollisuuden kohdalla esitettiin jopa harhaanjohtavaa tietoa.

Professori Kaarlo Tuori arvelee yhtiöittämispakon olleen paljon keskeisempi asia kuin julkisuuteen on kerrottu. Takit ovat kääntyneet nopeasti.

– Kyllähän tää on ihan uusi slogan: "Valinnavapaus on mahdollinen ilman yhtiöittämisvelvollisuutta." Hyvin pitkään juttu kulki näin päin: "Valinnavapautta ei voi tulla ilman yhtiöittämisvelvollisuutta". Uudet sloganit ovat viime päivien ja viikkojen keksintöjä.

Professori Tuori hämmästelee soten toistuvaa perustuslakikompastelua.

– Pidän melko dramaattisena sitä, että soten keskeisissä kysymyksissä törmätään taas perustuslakiongelmiin ja hallituksen lainvalmistelu saa moitteita. Kritiikki, jota perustuslakivaliokunta hallitukselle esittää ei tule yllätyksenä. Arvostelua toistettiin kaikissa keskusteluissa – myös niissä joihin itsekin osallistuin, mutta ei silllä ei ollut vaikutusta.

Lähde: Yle

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lisää kotoutusta - osa II

28/6/2017

Tässä onnistuminen pakottaisi meidät kuitenkin määrittelemään uudelleen suomalaisuutta ja sen symboleita ja kriteerejä, kuten kieltä, uskontoa ja tapoja. Siihen maahanmuuton vastustajat eivät näytä olevan valmiita.

Lähde: HS

Kun ihminen kokee muutaman ikävän sattumuksen ja nahistelun, jättää kaikki rakkaimpansa oman onnensa nojaan ja pakenee kauas, melkein maapallon toiselle puolelle. Läpi kymmenen turvallisen maan hakemaan turvapaikkaa.

Voidaan pitkin hampain sellainen myöntää, mutta se on se turvapaikanhakija, joka joutuu sopeutumaan meidän symboleihin, kieleen, uskontoihin ja tapoihin.

Me emme ole suostuneet määrittelemään omaa kansallista identiteettiämme, emmekä symboleitamme, kieltämme, uskontojamme emmekä ennenkaikkea tapojamme. Emmekä koskaan tulevaisuudessakaan tule niitä määrittelemään uudelleen. Ne tekevät meistä sen mitä me olemme - suomalaisia.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Lisää kotoutusta

27/6/2017

Monilla pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on koulutusta ja osaamista, joka tulisi saada käyttöön. Suomessakin on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka turvapaikanhakijoiden kielitaidosta ja kohdemaiden kulttuurien tuntemuksesta on saatu apua vientiponnisteluihin. Monilla turvapaikanhakijoilla on osaamista, josta Suomessa on pulaa.

Lähde: HS 26.6.2017

Äärimmäisen harvalla turvapaikanhakijalla on sellaista osaamista, jota Suomessa ei osattaisi. Tästä hyvä esimerkki oli paljon puhuttu koodarikoulutus, joka itse asiassa osoitti, että kymmenistätuhansista nuorista turvapaikanhakijamiehistä, joista tuhannet ilmoittivat opiskelleensa korkeakoulussa, ei löydetty edes viittä, joilla olisi ollut alkeellistakaan koodauskokemusta.

Tehdyn kartoituksen mukaan suuri osa korkeakoulutetuistakaan turvapaikanhakijoista ei osaa edes länsimaisia aakkosia.

Todellisuudessa turvapaikanhakijoiden merkittävin osaaminen on heidän äidinkielensä, joka pätevöittää heidät toimimaan verovaroilla kustannetuissa etnospesifisissä töissä kuten muiden turvapaikanhakijoiden tulkkeina.

Toisin sanoen, Helsingin Sanomat valehtelee ja aivopesee suomalaisia.

Älkää uskoko!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi on maailman viidenneksi islamistisin maa

27/6/2017

George Washingtonin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan koraanin opit ja arvot toteutuvat paremmin länsimaissa kuin islamilaisissa maissa.

Tutkimuksen mukaan maailman islamilaisin valtio on Uusi-Seelanti. Sen jälkeen tulevat Luxemburg, Irlanti, Islanti, Suomi, Tanska, Kanada, Britannia ja Hollanti. Muslimienemmistöisistä maista parhaiten sijoittui Malesia, joka oli sijalla 33.

Iranilaissyntyisen professorin Hussein Askarin toteuttamassa tutkimuksessa mitattiin maiden kokonaisislamilaisuutta analysoimalla muslimien pyhän kirjan opetuksia oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Hänen mukaansa monet islamilaiset valtiot käyttävät uskontoa vain valvonnan ja kontrollin välineenä.

- Monet maat, jotka tunnustavat islamin ja kutsuvat itseään islamilaisiksi, ovat epäoikeudenmukaisia, korruptoituneita ja alikehittyneitä ja ne eivät ole islamilaisia millään mielikuvituksella mitattuna, hän toteaaThe Telegraphin haastattelussa.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ei ole kovin muodikasta

26/6/2017

Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuminen ei ole muodissa Suomessa. Monikulttuurisuuden vastustaminen ei ole muodissa Suomessa. Kansallismielisyys ei ole muodissa Suomessa. Oman maan ja sen kansalaisten edun laittaminen etusijalle ei ole muodissa Suomessa.

Jos olet valtavirran mielipidettä vastaan, voit joutua vaikeuksiin. Yhtäkkiä huomaakin, että työelämässä eteneminen pysähtyi. Tai voi mennä haettu työpaikka sivu suun. Tai ystäväpiirissä alkaa tapahtua muutoksia omien mielipiteiden julkituonnin vuoksi. Lyhyesti sanoen: elämässä tapahtuu epätoivottavia muutoksia, jotka vaikeuttavat elämää.

2 kommenttia          Bookkaa tämä

Somalien tuki kasvoi entisten persujen ansiosta

25/6/2017

Työministeri Jari Lindströmin (UV) entinen erityisavustaja Sakari Puisto (PS) halusi pyyhkiä yli kahden somalitaustaisen kansalaisjärjestöjen avustukset. ”Puisto ylitti toiminnallaan sen rajan, mitä olemme pelänneet Halla-ahon porukoiden tekevän”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Lähde: HS

Tapauksessa on kaksi merkillepantavaa seikkaa:

1) Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson pitää Somaliliitolle maksettavia satojentuhansien avustuksia "ihmisoikeutena". Niiden leikkaaminen rikkoisi ihmisoikeuksia.

2) Gustafsson on pöyristynyt siitä, että ministeriön päällikkö, poliittisella mandaatilla toimiva ministeri, antaisi virkamiehille poliittista ohjausta. Gustafssonilta on jäänyt jotain hyvin oleellista ymmärtämättä järjestelmästä nimeltä demokratia. Virkamiehillekö poliittisen harkintavallan pitäisi kuulua?

Noin muuten on syytä kiinnittää huomiota siihen, että Somaliliitto sai vuosina 2010-2014 varsin stabiilisti n. 100 000 euroa vuodessa avustuksia sosiaali- ja terveysministeriöltä. Vuonna 2015 Hanna Mäntylästä (ent. PS, nyk. uuvatti) tuli ministeri, ja Somaliliiton saama tuki nousi 140 000 euroon. Vuonna 2016 ministeriksi nousi Pirkko Mattila (ent. PS, nyk. uuvatti), ja Somaliliiton potti nousi 250 000 euroon, missä se on pysynyt myös tänä vuonna.

Tätä ei jostakin syystä ole mainittu, kun on listattu hallitusyhteistyön saavutuksia.

3 kommenttia          Bookkaa tämä

Suomi on ainoa pohjoismaa...

25/6/2017

Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa spontaanien turvapaikanhakijoiden määrä ei ole laskenut vuoden 2015 vyöryä edeltävälle tasolle. Suomi on ainoa pohjoismaa, joka osallistuu täysimittaisesti turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin Italiasta ja Kreikasta.

Muista pohjoismaista Tanska on lopettanut kiintiöpakolaisten vastaanottamisen kokonaan spontaanien tulijoiden suuren määrän vuoksi. Kuitenkin Tanskaan tuli sekä vuonna 2015 että sen jälkeen vähemmän spontaaneja hakijoita kuin Suomeen. 

Suomi on myös ainoa pohjoismaa, joka myöntää kansainvälistä suojelua neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jopa Ruotsi myöntää toissijaista suojelua vuodeksi kerrallaan. Lisäksi Suomi on ottanut käyttöön vähemmän EU-direktiivin sallimia perheenyhdistämisen ehtoja kuin muut pohjoismaat.

Ei ole yllättävää, että myös viime vuonna 6000 turvapaikkashoppailijaa käveli muiden pohjoismaiden läpi Suomeen.

Vastuullinen linja näyttää jatkuvan.

Jussi Halla-aho (ps)

puheenjohtaja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Veera Ruoho

22/6/2017

Hallituksen pohjan kaventumisen takia jokainen liikkuva kansanedustaja on nyt tarkassa syynissä. Kike Elomaan loikattua hallituksesta oppositioon perussuomalaisiin, hallituksen takana on niukka enemmistö, 105 kansanedustajaa.

Veera Ruoho ja Arja Juvonen, kansanedustajat entisestä perussuomalaisryhmästä, eivät ole liittyneet kumpaankaan ryhmään.

Juvonen äänesti maanantaina hallituksen luottamusta vastaan, Ruoho puolesta. Tänään Ruoho sanoo sitoutuvansa hallitusohjelmaan.

– Olen sitoutunut hallitusohjelmaan 2015. Siinä on asioita, joita ollaan ja olen saanut läpi. En lähde omia ajatuksia vastaan äänestelemään jatkossakaan, Ruoho sanoo.

Miksi Halla-aho ei kuunnellut presidenttiä?

Veera Ruoho arvostelee Ylelle antamassaan haastattelussa rankasti perussuomalaisten uutta puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa. Ruohon mielestä Halla-aho teki virheitä heti valituksi tultuaan.

– Halla-aho teki ratkaisevan virheen, kun ei tehnyt sitä, mitä tasavallan presidentti suorastaan tarjottimella tarjosi sitä tehokasta katumista, viitaten aikaisempiin blogiteksteihin.

Heppoisia ministerinimiä

Toinen virhe Ruohon mielestä on poliittisen pelisilmän puute.

– Hän on tarjonnut heppoisia ehdotuksia ministereiksi, kun ajattelee, mikä on tilanne. Tänä päivänä ulkoministerin salkku on entistä raskaampi.

Halla-ahon suunnittelema ministerilista ei päätynyt julkisuuteen.

Todellisuudessa Ruoho erosi eduskuntaryhmästä itse, mutta häntä ei sitten huolittukaan Siniseen tulevaisuuteen, koska hän saattaa äänestää omapäisesti, kuten kaikki poliisikansanedustajat tekivät hallintarekisterin (jos muistatte) kohdalla.

Toimittajina kyseisessä oksennuksessa ovat Ylen aina varmat rasistiset toimittajat Maria Stenroos ja Tulikukka de Fresnes, jotka käyttävät hyväkseen joka ainoan mahdollisuuden, jossa voi lyödä puoluejohtaja Jussi Halla-ahoa.

Se on sitä Ylen vaalimaa puolueettomuutta.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Hallitusyhteistyö ei kaatunut arvopohjaan

22/6/2017

Perussuomalaisten turkulainen kansanedustaja Ville Tavio pitää viime päivien tapahtumia suomalaisen demokratian häpeäpilkkuna.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun perussuomalaiset valitsivat puolitoista viikkoa sitten lauantaina uudeksi puheenjohtajakseen Jussi Halla-ahon.

Valinnan jälkeen pääministeri Juha Sipilä (kesk) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ilmoittivat, etteivät he voi jatkaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. He kertoivat, että hallituksen kaatuminen johtuu yhtenäisen arvopohjan puuttumisesta.

Sipilä oli jo matkalla presidentin luokse Naantalin Kultarantaan pyytämään hallitukselle eroa, kun 20 perussuomalaisten kansanedustajaa irtaantui perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja muodosti Uusi vaihtoehto -nimisen ryhmän.

Tavio on vakuuttunut, että hallituksen kärkipoliitikot olivat suunnitelleet tapahtumat tarkasti etukäteen. Hän viittaa Lännen median toimittajaan Lauri Nurmeen, joka kertoi suunnitelmasta jo viikkoa ennen Halla-ahon valintaa. Nurmi kertoi saaneensa asialle vahvistuksen useista eri hallituslähteistä.

– Lännen median toimittaja on mielestäni kuvannut tilanteen hyvin. Hallituksella on ollut suunnitelma siltä varalta, että Halla-aho valitaan.

Tavio kertoo tajunneensa jälkikäteen, että soinilaiset tekivät jo ennen puoluekokousta varovaisia tunnusteluja, ketkä ovat valmiit nousemaan Halla-ahoa vastaan.

– Minultakin kysyttiin sen suuntaisia kysymyksiä, mutta keskustelu ei edennyt pidemmälle, kun ilmoitin, että olen valmis seisomaan kumman tahansa puheenjohtajan takana.

Tavio uskoo, ettei hallitusyhteistyö kaatunut yhteisen arvopohjan puutteeseen. Hän huomauttaa, että Sampo Terho kertoi useissa vaaliväittelyissä olevansa vähintään yhtä maahanmuutto- ja EU-kriittinen kuin Halla-aho. Terho on Halla-ahon tapaan rakentanut poliittista uraansa Hommafoorumissa.

– Todellisuudessa kaikki johtuu siitä, että Timo Soini ei osaa luopua vallasta. Hän olisi halunnut Terhon voittavan. Soinin suurin heikkous on hänen itsekeskeisyytensä ja vallanhimonsa.

Tavio arvioi, että Soinin oli helppo saada kokoomus ja keskusta mukaan suunnitelmaan.

– Keskusta ja kokoomus saivat unelmapaikan hajottaa kilpaileva puolue. Tämä oli syöttö heidän lapaansa. Lisäksi he saivat hallituskumppanin, joka on täysin heidän käskyvaltansa alla. Keskusta ja kokoomus voivat vaihtaa milloin vain tilalle kd:n ja rkp:n. Soinilaiset ovat maansa myyneitä marionetteja.

Tavion mukaan Soinin oli helppo saada 20 loikkaria kokoon.

– Soinilla on valtaa ihmisiin. Perussuomalaisten ryhmässä oli edustajia, jotka olivat valmiit hyppäämään kaivoon, jos Soini niin sanoo. Hän välillä lupaa ihmisille jotakin, välillä johtaa heitä pelolla.

Tavio uskoo, että perussuomalaiset jatkavat entistä vahvempina.

– Eduskuntaryhmä hajosi, mutta puolue jatkaa yhtenäisenä. Puolustamme entistä hanakammin meille tärkeitä asioita. Uusi johto on monin verroin parempi kuin vanha. Meillä on rehellinen puheenjohtaja, joka puolustaa isänmaallisia ja länsimaalaisia arvoja.

Lähde: Turkulainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kreikka ei maksa Suomelle velkaansa koskaan

22/6/2017

Aalto-yliopiston rahoituksen professorin Vesa Puttosen mukaan Suomen ei kannata odottaa, että Kreikka maksaa takaisin velkojaan.

– Parhaassa tapauksessa Suomi joutuu kärsimään vain noin kuuden miljardin euron rahalliset tappiot. Rahoja ei koskaan tulla saamaan takaisin. Se olisi paras skenaario. Rahaongelmista selviää rahalla, mutta huonompia skenaarioita on vaikka mitä.

Maanantaina euromaat pitävät hätäkokouksen Kreikan kriisistä. Pääministeri Alexis Tsipras kertoi ehdotukset puhelimitse Euroopan johtajille jo päivää etuajassa, mutta yksityiskohtia ei kerrottu julkisuuteen.

Lähde: Kaleva

Taas kannattaa muistaa, kuka meidät vei rahaliittoon.
SDP:n Paavo Lipponen ja kokoomuksen Sauli Niinistö. Niinistö on nyt presidentti, mutta hän kannattaa edelleen euroa ja EU:ta. Kaiken lisäksi kansa ei saanut siitä äänestää vaan sinne mentiin kieroudella.

Olisi korkea aika lähteä pois, niin Suomen talous saattaisi tervehtyä.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2021 (3)
Syyskuu 2021 (11)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com