Vasemmistohallitus näivettää Suomen elinvoimaisuuden

30/9/2020

Perussuomalaiset ovat huolestuneita siitä, että hallitus ei kykene tai halua tehdä velanoton ja elvyttämisen rinnalla sellaisia toimia, jotka toisivat valoa Suomen tulevaisuuteen ja kestävää pohjaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Perussuomalaiset pelkäävät, että koko järjestelmän kestävyys murtuu ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrahoitukselta ja palveluilta tippuu pohja, totesi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Riikka Purra.

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallituksen vastuuttomasta politiikasta ja kansanedustaja Petteri Orpon tekemästä epäluottamuslauseesta, jota myös perussuomalaiset kannattavat.

– Yksikään puolue ei ole kritisoinut sitä, että koronakriisiin otetaan velkaa. Myöskään elvyttämisen logiikkaa ei ole kyseenalaistettu. Sen sijaan se tosiasia, että budjettiriihessä ja lisätalousarviosta toiseen hallitus ei kykene tai ei halua tehdä tässä rinnalla sellaisia toimia, jotka tarjoaisivat Suomen tulevaisuuteen valoa ja hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukseen kestävää pohjaa, on huolestuttavaa, sanoi kansanedustaja Riikka Purra.

– Hallitus ei kuitenkaan halua luopua sen paremmin lisämenoja aiheuttavista suurhankkeistaan tai kroonisista menokohteistaan kuin pienemmistä kohdistuksista tai edes joustaa niiden aikataulusta.

Hallituksen unohdettava kirkasotsainen moralismi

Hallituksella ei ole toimivia ja johdonmukaisia toimenpiteitä tai edes suunnitelmia työllisyyden, kilpailukyvyn, yritysten toimintaedellytysten tai kansalaisten ostovoiman parantamiseksi, velkaantumisen taittamiseksi tai julkisten menojen priorisoimiseksi.

– Hallituksen pitäisi perussuomalaisten mielestä kyetä tekemään realistinen ja pragmaattinen läpivalaisu koko politiikkaansa ja unohtaa kirkasotsainen moralismi ja lehmänkaupat. Kaikkien toimien pitäisi hyödyttää Suomea ja suomalaisia ja viedä maatamme kohti parempia aikoja ja uutta hyvinvointia. Ei se ole itsekkyyttä – meillä nimittäin ei ole kuin tämä yksi Suomi.

– Suomella oli merkittäviä pidemmän aikavälin kroonisia haasteita jo ennen koronaa. Maksajien määrän väheneminen ja muut demografiset ongelmat sekä julkisen talouden epätasapaino kärjistyvät. EU:lle on koronan varjolla menossa miljardipaketti suomalaisilta veronmaksajilta taas, ja tuskin viimeiseksi jää. Hallitus ei suostu luopumaan hallitusohjelman menolisäyksistä mutta on jo liuennut sen julkisen talouden kestävyyttä korostavista kirjauksista.

Koko järjestelmä vaarassa murtua

Ennen koronaa hallitus kertoi tekevänsä finanssipolitiikkaa, joka reagoi suhdanteisiin, sekä sitovansa menolisäyksiään työllisyysasteen nousuun. Mikäli työllisyysaste ei nouse riittävästi, menoja peruutetaan. Näin ei tapahdu.

– Korjaustoimet jäävät seuraavien hallitusten kontolle. Tämä ei ole vastuunkantoa. Perussuomalaiset pelkää, että järjestelmän kestävyys murtuu ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrahoitukselta ja palveluilta tippuu pohja.

– Tämä on huolemme ydin. Ei numeroista tarvitse olla kiinnostunut niiden itsensä takia vaan siksi, että ne kertovat, että järjestelmämme törmää seinään. Tämän luulisi kiinnostavan vasemmistolaista hallitusta, Purra huomautti.

Työnteon kannattamattomuus keskeinen ongelma

Perussuomalaiset haluaa työllisyyttä, josta on hyötyä julkisen talouden tasapainon kannalta. Tuottavuuden ohella tärkeää ovat palkkatulojen kehitys, se, kuka työllistyy, millaisiin töihin ja millaisin julkisin avuin sekä se, tuleeko palkalla toimeen vai vaatiiko se rinnalleen sosiaaliturvaa. Julkisen sektorin paisuttaminen tai matalapalkkatyöntekijöiden rahtaaminen ulkomailta eivät tuota kestävää työllisyyttä, mutta rahaa ne vievät ja vaativat lisää velkaa.

– Työntekemisen kannattamattomuus on yksi maamme merkittävimmistä rakenteellisista ongelmista. Kyse on korkeasta verotuksesta, heikosta ostovoimasta, sosiaaliturvan kannustinongelmista ja myös työmarkkinoiden ja esimerkiksi maahanmuuton vaikutuksista.

– Hallitus ei ole esittänyt toimenpiteitä näiden korjaamiseksi. Päinvastoin. Esimerkiksi liikkumisen hinnan nostaminen vaikuttaa sekä työssäkäynnin kustannuksiin, kansalaisten ostovoimaan että yritysten toimintaedellytyksiin, sanoi Purra.

Verotusta on kevennettävä ja työpaikkoihin panostettava

Verotuksen kiristyminen johtaa kovempiin palkankorotusvaatimuksiin, mikä johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen ja Suomen kustannustason karkaamiseen. Myös liian kunnianhimoinen ilmastopolitiikka vaikuttaa näin. Tämä vähentää työpaikkoja ja verotuloja sekä lisää menoja. Paisuva julkinen sektori korkeine veroasteineen ei sovi yhteen innovaatioita tuottavan, investoivan ja uudistuvan yrityskentän kanssa. Vasemmistohallitus näivettää Suomen elinvoimaisuuden.

Perussuomalaisten mielestä työn tekemisen verotusta on kevennettävä. Työhön pääsemisen, työssä jaksamisen ja siellä pysymisen eteen vaaditaan toimia. Kaikkein tärkeintä on tehdä politiikkaa, joka pitää huolta siitä, että Suomessa on työpaikkoja, ne pysyvät täällä ja niitä syntyy lisää.

– Kannatan edustaja Orpon tekemää epäluottamuslausetta, Purra päätti ryhmäpuheenvuoron.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ero!

30/9/2020

EU-komission varapuheenjohtaja Věra Jourová hyökkäsi Unkaria vastaan – pääministeri Viktor Orbán ja oikeusministeri Judit Varga vaativat välitöntä eroa.

Pääministeri Orbán laati kirjelmän EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, missä hän valittaa Jourován käytöksestä. Orbánin mukaan Jourován lausunnot ovat loukkaus Unkaria ja sen kansaa kohtaan. Jos Jourová ei eroa, Unkari sanoo irti poliittiset suhteet EU-komisison varapuheenjohtajan kanssa.

Orbán jatkoi, että EU-komission varapuheenjohtaja on käyttänyt loukkaavia ilmaisuja kun tämä on kutsunut Unkaria julkisesti sairaaksi demokratiaksi antaen ymmärtää, että maassa ei saa muodostaa itse mielipidettään. Jourová loukkaa lausunnoillaan Lissabonin sopimusta, jonka mukaan komission tulee olla neutraali ja puolueeton.

– Ne jotka loukkaavat sopimusta, eivät kykene suojaamaan lain toteutumista ja eurooppalaisia arvoja, Orbán muistutti.

Myös Unkarin oikeusministeri Judit Varga vaati liberaalipoliitikon eroa korkeasta EU-virastaan.

– Yhdenkään demokraattisen instituution ei tule sietää johtajaa, joka käyttää sellaisia loukkaavia ilmaisuja kuin hän [Jourová], Varga twiittasi ja jatkoi, että ”Unkarin luonnehtiminen sairaaksi demokratiaksi nöyryyttää Unkarin kansaa, on vastoin eurooppalaisia arvoja ja luo häpeän verhon EU-komission ylle.

Milloin kuulemme Suomessa vastaavaa tekstiä poliitikoilta?

 

Lähde: Kansalainen

 

 

 

1 kommentti          Bookkaa tämä

Suomessa luottamus EU:hun ja Sanna Mariniin karisee

29/9/2020

Eurofoundin tutkimus kertoo varsin yllätyksettömän viestin: kesän aikana suomalaisten ja ”nuukan nelikon” kansalaisten luottamus Euroopan unioniin ja oman maan hallitukseen on tippunut. Sen sijaan pandemiapaketista eniten lahjoituksia saaneissa maissa luottamus EU:hun paranee, Politico kertoo.

Eurofoundin mitta-asteikolla 1 tarkoittaa olematonta luottamusta ja 10 täyttä luottamusta. Italiaisten ja espanjalaisten silmissä luottamus EU:hun on kasvanut eniten.

Italialaisten luottamus koheni huhtikuun lukemasta 4,1 peräti 5,2 pisteeseen. EU on italialaisten mielestä nyt inauksen luotettavampi kuin maan oma hallitus. Espanjalaisten EU-luottamus koheni 4 pisteestä 5,1 pisteeseen. Maan hallitus sai italialaisten tapaan pienemmät luottamusluvut.

Maksajien into vähäistä

Yhdeksän EU-maan on laskettu maksavan tulonsiirtoja lopuille jäsenmaille. Viidessä maksajamaassa luottamus Euroopan unioniin ja omaan hallitukseen paineli alamäkeä.

Luottamus karisi Suomessa ja nuukana nelikkona (Ruotsi, Tanska, Alankomaat ja Itävalta) tunnetuissa maissa.

Suomalaisten luottamus EU:hun vajosi 6,5 pisteestä 5,5 pisteeseen. Maamme hallituksen luottamusluvut pakittivat kesän aikana 7,6 pisteestä 6,5 pisteeseen.

Näissä viidessä maassa luottamus maan hallitukseen on suurempi kuin luottamus EU:hun.

Henri Alakylä

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Erinäisiä huomioita

29/9/2020

1) Kun EU:ssa neuvotellaan suurista, yksimielisyyttä vaativista asioista, KAIKKI jäsenmaat käyttävät veto-oikeuttaan kiristääkseen itselleen taloudellista tai poliittista hyötyä.

Kypros estää yhteiset linjaukset Venäjän suhteen vaikuttaakseen EU:n Turkki-politiikkaan. "Nuuka nelikko" hankkii itselleen merkittävät jäsenmaksupalautukset ehtona elpymispaketin hyväksymisestä. Visegrad-maat torppaavat yhteisen turvapaikkapolitiikan, elleivät saa itselleen tosiasiallista vapautusta "taakanjaosta".

Suomi on ainoa poikkeus. Suomi ei käytä vaikutusvaltaansa omien etujensa ajamiseen vaan lähinnä kahdenvälisten suhteidensa pilaamiseen.

2) On hyvä asia, että Suomen tavoitteet vesittyvät, koska tavoitteemme eivät ole omien etujemme mukaisia. On hyvä asia, että EU:lle ei anneta mahdollisuutta kiristää jäsenmaita harjoittamaan "liberaalia", itsetuhoista politiikkaa.

3) Vihervasemmistolle Suomen tuhoaminen haittamaahanmuutolla ja rahan jakaminen Etelä-Eurooppaan ovat tavoitteita itsessään. Sen sijaan kepu, tietoisena perusäänestäjäkuntansa kannoista, maalailee kauhukuvia siitä, että omien etujen puolustaminen esimerkiksi elpymispakettiasiassa johtaisi EU-eroon ja heinäsirkkaparviin.

Herää kysymys, miten EU:n nettosaajat, kuten Unkari, Puola ja Kypros, uskaltavat sanoa "ei" ja ajaa aggressiivisesti omia etujaan. Kukaan ei puhu EU-erosta. Jos nettosaajalla on varaa vaatia, miten nettomaksajalla ei ole?

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

Facebook

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Ruotsin vankilat ovat täynnä

28/9/2020

Ruotsin vankilat ovat täynnä ja tilanne on riistäytymässä käsistä. Vankiloiden täyttöaste ylittää 100 prosenttia, kertoo SVT. Vankipaikkoja rakennetaan lisää mutta nyt tuomionsa alkamista odottelevat rikolliset kulkevat vapaina.

Ruotsin vankeinhoitolaitos perustaa kriisiorganisaation ratkomaan tilanpuutteen aiheuttamia ongelmia maan rangaistuslaitoksissa, kertoo SVT.

Vankien määrä on ylittänyt kriittisen pisteen kesän jälkeen ja nyt etsitään luovia ratkaisuja. Tilanne on hankala siksikin, että rikolliset joutuvat odottavat kakkunsa alkamista vapaina ja osa heistä saattaa kadota viranomaisten ulottumattomiin.

Tilanahtaus johtaa kapinointiin

Ahtaus tuottaa käytännön ongelmia ja on johtanut järjestyshäiriöihin. Tilanpuute on hälyttävin korkeimman riskin laitoksissa, joissa istuvat törkeimmistä teoista tuomitut rikolliset. Vankien keskinäisen väkivallan, rikollisen toiminnan jatkamisen ja pakojen estäminen vaativat erityistoimenpiteitä.

– Yritämme eri keinoin saada käyttöön tilapäisiä tiloja ja joudumme todennäköisesti avaamaan jo suljettuja laitoksia. Asioita täytyy tutkia nyt laajalla silmällä, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Martin Holmgren.

2 000 uutta vankipaikkaa tulossa

– Vuosina 2016 ja 2017 suunta kääntyi, kun tuomioistuimet alkoivat lähettää yhä enemmän rikollisia vankiloihin. Siitä lähtien tilaongelma on käynyt aina vain vaikeammaksi, sillä uusien vankiloiden rakentaminen vie aikaa, koska rakentamisprosessit ovat vaativia, Holmgren muotoilee.

Rikosseuraamuslaitoksen käyttöön valmistuu 2 000 uutta vankipaikkaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yhtälö on Holmgrenin mielestä silti haastava, koska viraston tehtävät laajenevat kaiken aikaa.

Suomen Uutiset

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kansalaisaloite eteni vauhdikkaasti pystysuoraan

27/9/2020

Pääministeri Sanna Marin (sdp) vetäisi nimen alle 750 miljardin EU-tukipakettiin, joka muuttaa Euroopan unionin luonnetta kohti tulonsiirtounionia. Temppu rikkoo räikeästi unionin perussopimuksia. Pitäisikö suomalaisiltakin kysyä asiasta? Tätä selvitetiin muutama päivä sitten kansalaisaloitteen keinoin.

Perussuomalaisen Nuorison tuoreen puheenjohtajan Miko Bergbomin käynnistämä kansalaisaloite vaatii kansanäänestyksen järjestämistä siitä, tuleeko Suomen lähteä mukaan esitettyyn EU:n yhteiseen elpymispakettiin.

Aihe on suomalaisille ilmeisen tärkeä, ja allekirjoituksia on kertyi poikkeuksellisen nopeasti. Vaadittava määrä allekirjoituksia oli kasassa lauantaina 26 syyskuuta iltayhdelttoista.

Kansalaisaloitteet tarvitsevat 50 000 allekirjoitusta, jotta eduskunta ottaa asian käsiteltäväkseen. Aikaa nimien keräämiseen on puoli vuotta. EU-kansalaisaloite eteni vaadittavaan määrään vain kolmessa päivässä.

Kansa on puhunut

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Lisää tukea Italiaan

27/9/2020

Haluavatko suomalaiset pandemia-ahdingossa maksaa ja tukea italialaisten vastuuttoman taloudenpidon hedelmiä sekä sen mahdollistaneiden saksalais- ja ranskalaispankkien ja -pankkiirien lyhytnäköistä ja ahnetta toimintaa, myös pitkin lastensa elinaikaa, vai suunnata nämä tuhannet miljoonat eurot oman maansa hyväksi?
Haluavatko suomalaiset sitoa Suomen talouspoliittisen päätäntävallan osaksi velkaunionia, ja maksaa oman itsenäisyytensä luovuttamisesta yli kolme miljardia euroa?
Sanna Marin & co. valehtelevat paketista. Joko ymmärtämättömyyttään tai pahuuttaan. Loppujen lopuksi se on samantekevää.

Nimimerkki Vellamo

Homma

0 kommenttia          Bookkaa tämä

50 000 allekirjoitusta kolmessa päivässä

26/9/2020

Aloitteessa vaaditaan kansanäänestystä, koska elpymispaketin taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset edellyttävät kansan laajaa hyväksyntää.

Aloitteen vastuuhenkilöitä ovat Perussuomalainen Nuoriso -järjestön johtajat.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Käsittely itsessään ei kuitenkaan merkitse, että kansalaisaloitteen ehdotus hyväksyttäisiin.

Koronaelpymispaketista saavutettiin poliittinen sopu EU-jäsenmaiden kesken heinäkuussa. 750 miljardin euron talouden tukipaketti rahoitetaan komission ottamalla lainalla.

Suomen hallitus on painottanut, että elvytysratkaisu on kertaluonteinen.

Lähde: STT

1 kommentti          Bookkaa tämä

Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

26/9/2020

Käypä allekirjoittamassa aloite.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Totuus Koronasta?

26/9/20200 kommenttia          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Lokakuu 2021 (3)
Syyskuu 2021 (11)
Elokuu 2021 (15)
Heinäkuu 2021 (5)
Kesäkuu 2021 (14)
Toukokuu 2021 (58)
Huhtikuu 2021 (48)
Maaliskuu 2021 (65)
Helmikuu 2021 (51)
Tammikuu 2021 (51)
Joulukuu 2020 (51)
Marraskuu 2020 (52)
Lokakuu 2020 (68)
Syyskuu 2020 (64)
Elokuu 2020 (60)
Heinäkuu 2020 (63)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com