Saloon tänään uusi sopeutusohjelma

26/4/2015

Salon virkamiesjohto julkistaa tänään esityksensä kaupungin talouden sopeuttamisohjelmaksi.

Ohjelma aiotaan viedä päätöksenteossa läpi parissa kuukaudessa. Sitä tehdään oikeassa järjestyksessä: virkamiehet valmistelevat ja esittelevät, poliitikot päättävät. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää sopeuttamisohjelmasta kesäkuun kokouksessaan.

Salon menoja on sopeutettu laskeneisiin tuloihin jo useita vuosia. Edellisen kerran johtavat virkamiehet tekivät erillisen  sopeuttamisohjelman keväällä 2013. Silloin paperia kutsuttiin selviytymissuunnitelmaksi.

Siinä esitettiin muun muassa, että Laurin, Karjaskylän, Teijon ja Rekijoen koulut lopetetaan. Lisäksi piti sulkea Kiikalan, Muurlan ja Halikon kirjastot ja lakkauttaa terveyskeskuksen vuodeosasto Perniössä. Salon sairaalan synnytyksiä ja lastenosastoa esitettiin siirrettäviksi Tyksiin.

Jotain on kahdessa vuodessa tapahtunutkin. Palveluverkkoa on karsittu vähän, ja menoja on saatu kuriin. Karjaskylän, Rekijoen ja Laurin koulut on lopetettu.

Kaupunki hakee pysyviä rakenteellisia säästöjä. Se tarkoittaa sekä toimintojen että toimipisteiden vähentämistä. Tavoite on saada kaupungin talous tasapainoon vuoteen 2017 mennessä leikkaamalla vuotuisia menoja pysyvästi kymmenen miljoonaa euroa.

Salo ei ole yksin. Sopeutusohjelmia laaditaan muun muassa Kotkassa ja Torniossa, ja hallitusneuvotteluissakin puhutaan Suomen talouden sopeuttamisesta. Esimerkiksi Kotkan säästölistan sisältö on sama, mitä Salossa käsiteltiin kaksi vuotta sitten ja käsitellään myös tänä keväänä.

Kaupunginhallituksen evästys valmisteleville virkamiehille on ollut, että ohjelmassa on tarkasteltava toimintoja ja palvelutasoa kaupungin kaikilla palvelualueilla.
Kaupunginhallitus on ollut yksimielinen siitä, että taloutta sopeutetaan, ja se on jopa hoputtanut virkamiesjohtoa ohjelman teossa. Palvelujen karsimisia ei kuitenkaan tuotu keskusteluun eduskuntavaalikampanjoinnin keskelle.

Yhteinen vaatimus ohjelman laatimisesta ei vielä tarkoita, että sen sisällöstä oltaisiin yhtä mieltä. Jos yksimielisyyttä ei löydy, mennään äänestämällä enemmistön tahdon mukaan. Päätöksiä on tehtävä joka tapauksessa.

Lähde: SSS

Niinpä. Siitä voi olla varma, ettei yhteinen tahto riitä. Ay-liike vastustaa joka tapauksessa kaikkia mahdollisia työntekijöihin kohdistuvia leikkauksia ja demarit ovat samaa mieltä. Henkilökunnan vähentäminen luonnollisen poistuman kautta on yhtä tyhjän kanssa. Niinpä kovin kummoisia tuloksia ei kannata odottaa.

Eivät ongelmat ole mihinkään poistuneet vaan pahenevat kaiken aikaa.

Ainoat, jotka joutuvat kärsimään, ovat salolaiset.Bookkaa tämä50000 kirjoitti:
27/4/2015 07:56

Näin lomaillessa ehdin kommentoimaan jotain.

Salon kaupunki on ehtinyt tuhlaamaan lautakuntien ja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksellä, enemmän kuin, henkilöstösäästöistä on mahdollista saada.

Myöskään ostopalveluiden kohonneisiin kustannuksiin, ei ole puututtu, vaikka kunnan jäseniä on kehottanut tähän.

Joten, onko henkilöstö säästöille laillisia perusteita?
Perustelut on kuitekin tehtävä normaalia paremmin tällä kertaa.

Niinpä niin kaupunginhallitus hoputtaa ...
Hoppuillessahan syntyy ... päisiä ...
Kaiken hopun keskellä. Onko kaupunginhallitus noudattanut valvontavelvollisuuttaan?

Someroahan tästä huomautettiin, mutta velvollisuus koskee myös Saloa.
pete kirjoitti:
27/4/2015 15:51

Olen edelleenkin sitä mieltä että lyhentämällä työviikkoa, vaikkapa kahdella tunnilla koskien jokaista kaupungin työntekijää myös virkamiehiä
päästäisiin samoihin säästöihin ilman suurempia ongelmia. Kukaan ei menettäisi työtään, kenenkään talous ei kärsisi korjaamattomia vahinkoja. Ja ennen kaikkea palveluverkko säilyisi.
50000 kirjoitti:
27/4/2015 18:05

Kaupugilla on yli 500 osa-aikaista, joista ainakin osa on varmuudella osa- aikaistettu työnantajasta eli Salon kaupungista johtuvista syistä.

Osalle kaupunki on laskenut, että 80% tehtävä osuuden palkka riittää elättämään. Osalle kaupungin laskelmien mukaan 90% riittää elämiseen.

Jotta yhdenvertaisuus toteutuu, voidaan muitakin osa-aikaistaa niin paljon, että 75% kaupungin työntekijöistä on osa-aikaisia.

On myös esimiehiä, jotka pitäisi osa-aikaistaa koska määrärahat eivät riitä.

Perusteluhan on tuotannolliset ja taloudelliset syyt.
Jolloin on irtisanomis peruste olemassa ja kaupunki voi yksipuolisesti osa- aikaistaa myös virkamiehet.

No Salohan ei tunnetusti yhdenvertaisuudesta piittaa, vaikka valvovat viranomaset ovat työtekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun puuttuneet.

Tottakai työntekijät voivat halutessaan vaatia Salon kaupungilta yhdenvertaisuus hyvitystä. Uuden yhdenvertasuuslain mukaan, yhdenvertaisuutta voi vaatia myös muut kuin asianosaiset itse.

Tapsakin on esitellyt blogissaan uutta yhdenvertaisuuslakia, joten laki on ainakin kaupunginhallitukselle tuttu.

Laajemmassa osa-aikaistamisessahan ei vaaranneta lakisääteisiä palveluja, koska lisätyötä voi tarvittaessa tarjota osa- aikaistetulle jos tilanne muuttuu.
Näinhän toimitaan jo osa-aikaistettujen kanssa.

Pääluottamusmiehethän ovat jo hyväksyneet osa-aikaistamiset, joten he eivät tietenkään yhdenvertaisuuden nimissä vastusta lisä osa- aikaistuksia tai syyllistyvät itse eriarvoiseen kohteluun.
Liitotkaan eivät tähän puutu, koska eivät ole puuttuneet muidenkaan osa-aikaistettujen osa- aikaistamisiin tai ovat itse velvollisia maksamaan yhdenvertaisuus hyvitystä eriarvoisista jäsenpalveluista.
KariJuhani kirjoitti:
29/4/2015 14:13

Joskus "ennenvanhaan", kun firmalla meni isosti, tehtiin 7-päiväisiä työviikkoja. 12 tunnin työpäivätkään eivät olleet harvinaisia.
Kun samalla firmalla joskus suhdanteista riippuen meni "ohuesti", tehtiin yhteisellä sopimuksella 4-päiväistä ja keneltäkään ei leipä pöydästä loppunut.
Kuinkahan monta vaalikautta vielä on edessä, että SDP on äänestetty kannatukseltaan Lipposen Paavon edellisten presidentinvaalien lukemiin?
Ja kuinka monta vaalikautta pitää vielä olla sijaiskärsijänä, kun marginaaliset "pakkoruåtsittajat" yms. pienryhmät ovat "hallitusvastuussa" ajamassa esim. sukupuolten tasa-arvoa ja kaikkea muuta vastaavaa pienryhmiä koskevaa, joka syö valtaisat määrät työaikaa päättäjiltämme, joilla näyttäisi velkakellosta tarkastellen olevan vähän tärkeämpääkin pohdittavaa.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com