Sopeutussuunnitelma - niin makaa kuin petaa

29/4/2015

Salon kaupungin sopeutusohjelma vuosille 2016-2018

Terveyspalvelut

Psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodenosastopaikkojen vähennys - 750 000 euroa
Synnytysosaston ja lastensairaalan keskittäminen Tyksiin - 1 500 000 euroa

Asiat eivät kuulu Salon sopeutuslistalle, vaan ovat Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin päätösvallassa. Tyksin tilat ovat tällä hetkellä puutteelliset ja Tyks on saanut kahden vuoden poikkeusluvan siksi aikaa, kunnes uudet tilat ovat valmiita. Niin kauan palvelut säilyvät Salossa.

Asumispalveluiden siirto Kajalasta Pahkavuoreen -  150 000 euroa
Kajalassa asuu tällä hetkellä mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät kuntoudu. Pahkavuori soveltuu heille, mutta Pahkavuoressa tarvitaan remontointia. Pahkavuoressa parhaillaan asuvat vanhukset pitää saada sijoitettua inhimillisiin oloihin muihin asumispalveluihin. Pahkavuoren saneeraus ja omistuspohja voidaan teettää myös ulkopuolisella toimijalla, kunhan se on kunnollinen ja mielellään kotimainen yritys. Salon kaupungilla on runsaasti tyhjiä tiloja, joten niiden soveltuvuus vanhuksille on tutkittava ennen kuin tilat vuokrataan ulkopuoliselta yrittäjältä.

Yhteistyön tiivistäminen erikoissairaanhoidon kanssa mielenterveyspotilaiden kotikuntoutuksessa  - 150 000 euroa
Sopii.

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidon uudet lääkemuodot ja järjestelyt -  40 000 euroa
Sopii – pitkin hampain. Kukaan ei ole pakottanut näitä ihmisiä käyttämään huumeita.

Vierianalytiikan lisääminen ym. - 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Terveyskeskussairaalan osastojen uusi ravitsemuspalvelusopimus – 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Kuntouttavan työotteen tehostaminen – 100 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Perusterveydenhuollon yölääkäripäivystyksestä luovutaan – 150 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Hoitajavastaanottoa lisätään perusterveydenhuollossa – 62 000 euroa
Jo on aikakin.

Suun terveydenhuollon toimipaikat kolmeen isompaan yksikköön – 60 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Monessa tapauksessa palvelu jopa parane.

Peruuttamattomien suun terveydenhuollon käyntien vähentäminen – 55 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Yksilön vastuuta lisätään niin kuin oikein onkin.

Terveyspalveluiden kokonaissäästöt -  3 217 000 euroa
Tässä on huomioitava se, että listan kolme ensimmäistä kohtaa eivät ole salolaisten päätettävissä, joten Salon päätösten taloudellinen osuus on tosiasiallisesti 967 000 euroa, joka sekin on paljon rahaa.

Opetuspalvelut

Rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu – 240 000 euroa
Sopii oikein hyvin. Suunnitelmakaudella eläköityy 3-4 rehtoria.

Perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu (avustukset huomioon ottaen) -  93 000 euroa
Henkilöstövaikutusten arvioksi on ajateltu kahden vakanssin säästöä. Se riippuu siitä, ovatko luokkakoot tarpeeksi pieniä.

Pajulan koulun lakkautus – 315 000 euroa
Oppilaat siirtyisivät Ollikkalan, Keskustan ja tarpeen vaatiessa Marian kouluihin. Viimeisten tietojen mukaan Ollikkalan kouluun mahtuu noin 150 oppilasta, kun Pajulassa on tällä hetkellä 170 oppilasta. Ollikkalan koulun oppilaiden raju väheneminen johtuu poismuutosta. Lisärakennuksia ei tarvita. Kuljetuskustannukset eivät melko läheisestä sijainnista johtuen juuri nouse. Opetuksen taso säilyy korkeana.

Ruotsinkielinen opetus – ei laskettua euromäärää
Palvelua on käyttänyt 12 ihmistä. Voidaan lopettaa. Säästetään luokanopettajan ja yhden koulunkäynnin ohjaajan vakanssit.

Meritalon erityiskoulun lakkautus – 380 000 euroa
Suomessa on monissa kouluissa meneillään kokeiluja siitä, miten erityisoppilaat samoihin kouluihin, joissa muutkin lapset opiskelevat. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tästä on saatu muualla Suomessa erittäin hyviä kokemuksia. Tämä on kuitenkin sen verran kiistanalainen asia, että ennen kuin tätä lähdetään toteuttamaan on kuultava alan erityisasiantuntijoita. Poliitikoilla ja virkamiehillä ei ole tarpeeksi kompetenssia asian ratkaisemiseen ”kylmiltään” eli tässä on ehdottomasti tutkimisen paikka ennen toteutusta.

Rekijoen koulun lakkautus - 185 000 euroa
Tämä ehti jo mennä, vaikka päätös olikin väärä. Säästöt kohdentuvat vuodesta 2016 alkaen.

Opetuksen tukipalveluiden esimiehen tehtävien uudelleenjärjestely – 70 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Salon aikuislukion lakkauttaminen – 88 000 euroa
Aika on ajanut tästä palvelumuodosta ohi. Jatkossa Kansalaisopisto ja Otava, jolloin aikuisten opiskelu ei millään tavalla vaarannu. Säästetään viiden lehtorin ja tuntiopettajan vakanssit.

Perniön lukion lakkautus – 200 000 euroa
Periaatteessa sopii. Epäilen kuitenkin (tässä vaiheessa) kuljetusjärjestelyjen toimivuutta. Opetus ei vaarannu. On myös mahdollista, että valtion tuki pienlukioille on loppumassa.

Eläkemenoperusteisen maksun siirtäminen Salon seudun koulutuskuntayhtymälle
On enemmän kuin mahdollista, ettei tässä onnistuta

Opetuspuolen säästöt yhteensä 1 771 000 euroa, joista 200 000 ei perustu realiteetteihin. Meritalon koulun lopettaminen ei ole vielä ollenkaan varmaa. Tällä hetkellä ”varmat lopettamiskohteet” tuottavat säästlä 1 191 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Ei lakisääteisestä henkilöstöstä luopuminen – 450 000 euroa
Tämä on ainakin minulle täysin uusi asia. Keitä nämä 15 henkilöä ovat, jotka ovat onnistuneet piileskelemään näin pitkään (juuri tällaiset asiat ovat niitä, joiden takia olen useaan kertaan pyytänyt kaupungin virkamiehiltä organisaatiokaaviota sitä kuitenkaan saamatta).
Kiinnostaa tietää, mitä te tekevät ja voidaanko heidät noin vain irtisanoa ilman, että jokin toiminto varhaiskasvatuksessa häiriintyy. Summa on ällistyttävän suuri.

Piritan varhaiskasvatusyksikön lauantaihoidon lopettaminen – 40 000 euroa
Sopii.

Palvelusetelin käyttöönotto päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen alle 3-vuotiaille – 200 000 euroa.
Palvelusetelillä ostettu päivähoito on kymmenen prosenttia halvempaa kuin kunnallinen päivähoito. Jos asia on todella näin, niin ihmettelen, miksei tätä ole otettu käyttöön aikaisemmin. Mistä on kiikastanut?

Varhaiskasvatuksen säästöt yhteensä 690 000 euroa.

Nuorisopalvelut

Leirisalon toiminnan lopettaminen – 50 500 euroa
Sopii. Onneksi Klippula toimii hienosti. Kiitos siitä kuuluu KD:lle ja (ainakin) yhdelle miehelle, joka on asiaa sinnikkäästi ajatunut eli Pertti Vallitulle. Hyvä esimerkki siitä, miten kolmas sektori voi parantaa huomattavasti kaupungin omaa toimintaa, tuottaa säästöjä ja lisätä kansalaisille tarjottavia palveluja. Tätäkin yritettiin tietyiltä tahoilta kaikin mahdollisin tavoin torpata, mutta onneksi enemmistön järki voitti.

Nuorisopalvelut yhteensä 50 500 euroa.

Vanhuspalvelut

Pahkavuoren ryhmäkodin uudet tilat ja Kukonkallion 12-paikkaisen osason lakkauttaminen -  200 000 euroa.
Kuten ylempänä kerroin, Kajalakodissa tällä hetkellä asuvat mielenterveyskuntoutujat halutaan siirtää Pahkavuoreen, jolloin koko Kajala suljetaan (miten hieno myyntikohde).
Pahkavuoressa (ja Kukonkalliossa) asuvat vanhukset siirrettäsiin uusiin tiloihin. Mitä sitten ovat uudet tilat olisivat: joku ulkopuolinen toimija, toivottavasti suomalaisessa omistuksessa oleva, jota ei aivan hetipian aiota myydä ulos, rakentaisi seinät. Attendon tapaiset yritykset eivät tule kysymykseen, siihen en usko yhdenkään perussuomalaisen suostuvan.
Myös palvelusetelien käyttö ostopalveluihin on mahdollista.
Kummassakaan tapauksessa en näe, että vanhusten palvelut huononisivat vaan pikemminkin paranisivat. Olen käynyt kaikissa mainitsemissani kohteissa, Kajalassa useita kertoja paikan päällä tutustumassa tiloihin, keskustelemassa henkilökunnan (vaikka heitä oli kielletty antamasta tietoja) ja eritoten vanhusten kanssa.
Tässä kohtaa pieni tarina. Kuuluin 80-luvun alussa Salon Seudun Kirjoittajat -nimiseen ryhmään, jossa oli paljon jäseniä. Mieleeni jäi tuolta ajoilta suorastaan mainioita runoja kirjoittanut Hilja. En nähnyt häntä kymmeniin vuosiin, kunnes yllättäen tapasin hänen vanhana mummona Kajalassa. Jälleennäkeminen oli riemastuttava ja toi kyyneleet silmiin. Nyt Hilja on jo poistunut keskuudestamme taivaalliseen runoryhmään. Hilja jaksoi kehua Kajalan hyviä palveluja kehumasta päästyään. Hän oli valoisa vanhus, joka jäi mieleeni ikuisiksi ajoiksi. Kultaiset pilvet sinne taivaaseen, Hilja. Uskon, että sinä sinne pääsit. Hiljan tuotantoakin on kirjoissa tallessa.

Vanhuspalveluiden säästö yhteensä 200 000 euroa.

Sosiaalityön palvelut

Palveluasumisen tarpeen arviointi- ja sijoitusprosessin kehittäminen – 150 000 euroa
Sopii, kunhan hoidetaan asiantuntevasti, eikä sössitä.

Lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut – 1 200 000
En osaa sanoa, mikä tässä lastensuojelussa Salossa mättää, mutta kulut ovat huomattavasti suuremmat kuin monissa vastaavan kokoisissa kaupungeissa Suomessa. Jotain on pielessä ja pahasti.
Perussuomalaiset tekivät tästä seuraavan aloitteen jo 7.4.2014:
Salon kaupunginvaltuusto       
Valtuustoaloite 7.4.2014

Perustelut
Lastensuojelumenot ovat Salossa jatkuvassa kasvussa. Vuosittain rahaa uppoaa näihin menoihin pitkälti yli 10 miljoonaa euroa. Käytetty raha ei kuitenkaan näy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, vaan se kuluu usein pakon edessä tehtyjen toimenpiteiden hoitamiseen.

Palaute lastensuojeluhenkilöstöltä on selkeä. Resurssit eivät riitä kuin tulipalojen sammuttamiseen. Se on kallista, tehotonta ja ennen kaikkea lasten kannalta väärin. Huostaanotto pitää olla aina se viimeinen vaihtoehto, kun mikään muu ei auta. Nyt mitään muuta ei usein ole aikaa edes yrittää.

Imatralla asiaan havahduttiin jo ennen viime vuosikymmenen vaihdetta. Perhetyöntekijöitä palkattiin ”riskillä” 200 000 euron edestä ja perustettiin hyvinvointineuvola, jonka kautta palveluita saa. Tulokset puhuvat puolestaan. Vuodesta 2008 laitossijoitusten määrä on lähes puolittunut, yksi lastenkoti on pystytty sulkemaan tarpeettomana, ja laitossijoitusten vuotuiset kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2008 miljoonalla eurolla per vuosi.

On otettava huomioon, että Imatra on asukasluvultaan puolet pienempi kuin Salo. Asukkaita on alle 30 000. Suhteutettuna Imatran malli voisi tuoda siis inhimillisesti ja taloudellisesti vielä suurempia säästöjä Salossa. Kyseessä on siis säästötoimi niin taloudellisesti kuin inhimillisesti.

Esitys
Esitämme, että Salo varaa 200 000 euroa lisärahaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön vuodelle 2014 ja jatkossa 300 000 euroa vuosittain. Rahalla otetaan viipymättä käyttöön ns. Imatran lastensuojelumalli.

Toimeentulotuen lainsäädäntömuutos – 2 300 000 euroa
Valtio hoitaa tämän homman, jollei seuraava hallitus päätöstä pyörrä.

Henkilökunnan kuljetuspalvelukustannusten vähentäminen – 40 000 euroa
Minun tietääkseni kaupunkisuunnittelupalvelussa on jo koekäytössä ”oma auto”. Sen voisi siirtää henkilökunnan käyttöön. Ehdotan vetypolttokennoautoa, joka on tulevaisuutta Suomessa. Se vaatisi ehdottomasti yhteistyötä vetypolttokennoja kehittävän yhtiön kanssa, jolloin koeauto(t) saataisiin mahdollisesti ilmaiseksi (ja niille tankkausasema) saataisiin toisena Suomessa Saloon. Salo voisi olla tässä asiassa edelläkävijä, jos kaupunkisuunnittelussa haluttaisiin uuteen teknologiaan perehtyä.

Sosiaalityön palvelut yhteensä 3 690 000 euroa.

Liikuntapalvelut

Uimahallin lippuhinnan korotus – 76 000 euroa
Sopii.

Liikuntapaikkojen hoitajien vakanssien täyttämättä jättäminen – 62 000 euroa
Sopii.

Märynummen, Varvojärven ja Naarijärven saunojen ylläpidosta luovutaan – 30 000 euroa
Herranen aika, eihän näistä luopua tarvitse. Ottakaa nyt ihmeessä, virkamiehet, lopultakin onkeenne ja tarjotkaa näitä kolmannelle sektorille.

Kavilannummen ratahoitoavustusten leikkaaminen - 2000 euroa
Eipä tällä säästöllä ole oleellista merkitystä, mutta säästöä se on pienikin säästö.

Liikuntapalveluiden säästö yhteensä 170 000 euroa.

Kirjastopalvelut

Kiikalan ja Muurlan kirjastot automatisoidaan itsepalvelukirjastoiksi – 55 000 euroa.
Vasta sitten, kun Eija-täti Muurlassa (ja Kiikalassa) eläköityy (=vedän kotiinpäin :-)

Halikon kirjaston tilojen muuttaminen siten, että nuorisotilat toimivat samassa – 90 000 euroa
Sopii oikein hyvin.

Kirjastopalvelut yhteensä 145 000 euroa.

Kansalaisopisto

Vakanssien täyttämättä jättäminen – 66 000 euroa
Sopii.

Kansalaisopisto yhteensä 66 000 euroa.

Kaupunkikehityspalvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköityminen) – 300 000 euroa
Sopii.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (maankäyttö) – 300 000 euroa
Sopii. Koittakaa nyt lopultakin tuhrata Salon LED-valot kuntoon. Olemme jo hävinneet 500 000 euroa rahaa tässä sähläilyssä.

Kaupunkikehityspalveluiden ja vesihuoltolaitoksen yhteisen varallaolojärjestelmän toteuttaminen – 30 000 euroa
Vesimestari, anteeksi Salon Veden toimitusjohtaja, Kalle Virtanen organisoimaan tätä hommaa, jos se ylipäätään on mahdollista. Minulla on se kuva, että kaupunkikehityspalvelut ei ole asiassa aivan ajan tasalla vaan yrittää saada omaa henkilökuntaansa hommiin, johon näillä ei ole tarvittavaa kompetenssia.

Perniön varhaiskasvatuksen tilajärjestelyjen seurannaiset – 50 000 euroa
Sopii.

Älykkäään teknologian hyödyntäminen (tilapalvelut) – 450 000 euroa
Sopii, mikäli eväät riittävät. Jollei, tarvitaan koulutusta ja uutta asennoitumista.

Kaupungin kustantaman työmarkkinatuen piirissä olevien määrän aktiivinen vähentäminen -  1 000 000 euroa
Eli suomeksi sanottuna pitkäaikaistyöttömien sakkomaksu. Tämä on välttämätön ja oivallinen säästökohde, jossa voidaan säästää kaupungin kuluista aimo summa ja samalla pitää kaupunkia kunnossa. Vaikuttaa paljon mös työllistettyjen elämän olosuhteisiin.

Kaupunkikehityspalvelut yhteensä 2 130 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaiset palvelut

Vakanssien täyttämättä jättämiset (eläköitymiset) – 188 000 euroa
Sopii. Lomautuksiin ja/tai palkanalennuksiin ei ole mahdollisuutta tietyistä syistä johtuen, joten tämä on ainoa keino. Mutta liinoja on pidettävä tiukalla.

Kaupunginhallitus yhteensä 188 000 euroa

Kaikki suunnitellut säästöt yhteensä 12 317 500 euroa.
Muistetaan nyt kuitenkin epävarmat säästökohteet ja kohteet (sairaalat), joihin Salolla ei ole päätösvaltaa.

Kun lasketaan Tyks ja Halikko pois, niin säästöä kertyy todellisuudessa 9 487 500 euroa.
Listalta puuttuu kokonaan perussuomalaisten esittämät Veturitallin ja muiden museoiden ja vastaavien näyttelyiden ja keräilykokonaisuuksien yhdistämiset sekä ennen kaikkea kulut, jotka rasittavat salolaisia veronmaksajia tarpeettomasti. Puhun nyt humanitaaristen maahantulijoiden vastaanottamisesta, joka ei ole lakisääteistä, eikä millään muotoa Salolle tarpeellista vaan vahingollista.
Olemme tehneet näiden laskemisesta Salossa aloitteen, mutta emme ole vielä saaneet vastausta. Matemaatikko Pauli Vahtera on kulut Salon osalta laskenut jo vuosi sitten. Ne ovat arviolta (harkinnanvaraiset kulut eivät ole julkista tietoa) 5,1 miljoonaa euroa. Jos summa pitää paikkansa, niin lopettamalla humanitaaristen maahantulijoiden vastaanottaminen Saloon ei paljon muuta tarvitse tehdäkään.
Miettikääpä asiaa tykönänne – mihin juuri sinä tarvitset humanitaarista tai edes työperäistä maahantuloa? Voisitko tinkiä siitä – edes hieman?
Mieltä lämmittää erityisesti se, että kyliin on jätetty sentään joitain palveluita, kuten kirjastot ja kyläkoulut.
Kun ottaa huomioon, että sopeutusohjelma on tehty omana työnä, eikä siihen ole käytetty konsultteja, niin voitaneen sopia, ettei tulevaisuudessakaan enää ulkopuolisia konsultteja tällaisissa kuntaan liittyvissä kysymyksissä käytetä. Osaamista löytyy (pienin poikkeuksin) omasta takaa riittävästi.Bookkaa tämäKariJuhani kirjoitti:
30/4/2015 22:02

Olisi kohtuullista saada tietoon niiden Pisakoulutettujemme määrä, jotka nauttivat kuukausiansioistaan maahanmuuttajia "kotouttaessaan"?

Joku koiraleuka saattaa letkauttaa jopa sellaisen kommentin, että "koulutus on mennyt hukkaan", kun verovaroilla, joita ei kerry edes välttämättömyyksiimme, jotkut elelevät keskiluokkaisesti, tekemättä mitään järkevää kansantuotteemme kasvun eteen.

Jos "järkensä" sanoo heille, että velkarahalla ylläpidetään maahanmuuttoa, koska maahanmuuttajatkin maksavat veronsa yhteiskunnalle ja täten omalta osaltaan ovat työllistämässä, niin...Hauskaa Vappua kaikille
pete kirjoitti:
1/5/2015 07:54

Julkaiset tai et kysyn silti: Millä tavoin uimahallin lipunhinnan nosto on järkevää?
Jos kaupan hyllyllä on tuote joka on välttämättä pidettävä myynnissä mutta ei kuitenkaan myy tarpeeksi, mitä silloin kauppa tekee saadakseen myynnin nousuun?
50000 kirjoitti:
1/5/2015 10:49

Hyvä perustelu kohdittain.

Laskelmista kuitenkin puuttuu muutosten investointeihin käytetyt luvut, jotka pienentävät säästöjä.

Se laskutapa on edelleen virheellinen että investoinnit ovat ilmaista rahaa.

Esimerkiksi automaattikirjaston laitteet maksavat jotain.
Niiden toimintaa täytyy jonkun seurata jne.

Halikon lukion lakkautukesta saa isommat säästöt kuin Perniön lukion.

Tuo vetyauto juttu on hyvä.

Entäpä millaisia polttimoita kaupungin rakennusten valaisimissa käytetään? Nythän on saatavilla led loisteputkia normaaleihin runkoihin ja kolmannen sukupolven led polttimot joissa on normaali kierre kanta ovat varsin hyviä.

Led loisteputket kuluttavat noin 11wattia /putki ja polttimot jotka ovat 4,5 wattia riittävät hyvin.

Työnantajasta johtuvia osa- aikaistamisia voi lisätä.

En tarvitse humanitaarista tai työperäistä maahantuloa, koska oman väen olosuhteet pitää parantua.Kirjoita kommentti

Kun kirjoitat, muista täyttää:
1. Nimimerkki tai oikea nimesi
2. Kirjoita kommenttiosioon enemmän kuin pari sanaa
3. Kirjoita myös spämmiestoon oikea sana.


Nimimerkki
Sähköposti

Spämmiesto: Mikä eläin sanoo "hau hau"?


Copyright © Tapioarjo.com